Cách ghi Mẫu TK3-TS theo Quyết định 595 mới nhất 2022

chỉ dẫn ghi Mẫu TK3-TS theo Quyết định 595 mới nhất 2020 – Tờ khai đơn vị dự BHXH; Cách điền Mẫu TK3-TS chi tiết các chỉ tiêu trên Tờ khai.
——————————————————————————————————
chỉ dẫn ĐIỀN
Tờ khai đơn vị dự, điều chỉnh BHXH, BHYT
a) Mục đích:
– Kê khai các thông báo của đơn vị Khi đăng ký tham dự BHXH, BHYT, BHTN và Khi đổi thay thông tin của đơn vị.
b) trách nhiệm và trách nhiệm lập:
– Đơn vị tham dự BHXH, BHYT.
c) thời kì lập:
– Đơn vị BHXH, BHYT
tham dự lần đầu, đơn vị chuyển di từ địa bàn tỉnh, thị thành khác đến; những Khi có đổi thay thông tin của đơn vị.
d) Cách ghi Mẫu TK3-TS chi tiết như sau:
—————————————————————————————-
BẢO HIỂM từng lớp VIỆT NAM
————
CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
TỜ KHAI
ĐƠN VỊ dự, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM từng lớp, BẢO HIỂM Y TẾ
Kính gửi: .
Cơ quan lại BHXH Quận Cầu giấy.
[01]. Tên đơn vị:
Công ty
– Ghi đầy đủ tên đơn vị.
[02]. Mã số đơn vị:
Ghi mã số đơn vị do cơ quan lại BHXH cấp,
ngôi trường hợp mới tham lần đầu chưa được cấp mã thì để trống
.
[03]. Mã số thuế:
0106365869
Ghi mã số thuế của đơn vị, ngôi trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế thì để trống.
Lưu ý:
– Mã đơn vị lấy theo mã số thuế.
– Đối với đơn vị đã được cấp mã số đơn vị và mã số thuế thì ghi cả hai mã số vào chỉ tiêu ứng (đối với đơn vị chuyển di từ địa bàn tỉnh, thị thành khác đến; những Khi có đổi thay thông tin của đơn vị).
– Trường hợp đơn vị chưa, được cấp mã số thuế thì mã đơn vị được cấp theo quy định.
– Trường hợp đã được cấp mã số đơn vị, sau Khi được bổ sung mã số thuế thì mã đơn vị được điều chỉnh theo mã số thuế.
[04]. Địa chỉ đăng ký kinh dinh:
Lô B11, Số 9A, Ngõ 181 Xuân Thủy, Phường Dịch vọng hậu, Quận Cầu giấy, TP. HN Thủ Đô.
– Ghi địa chỉ theo quyết định thành lập, giấy phép kinh dinh.
[05]. Địa chỉ giao du hoặc can hệ:
Lô B11, Số 9A, Ngõ 181 Xuân Thủy, Phường Dịch vọng hậu, Quận Cầu giấy, TP. HN Thủ Đô.

Ghi đầy đủ số ngôi nhà, đường phố, thôn xóm; xã, phường, thị trấn; quận, thị trấn thị xã, thành thị thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố điểm đơn vị đóng trụ sở
.
[06]. Loại hình đơn vị:
Doanh nghiệp ngoài đất nước
– Ghi các loại hình đơn vị như: Cơ quan lại hành chính, Đảng, đoàn; Sự nghiệp công lập; Sự nghiệp ngoài công lập; Doanh nghiệp đất nước; doanh nghiệp ngoài đất nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; liên minh xã; Tổ hiệp tác; hộ marketing thương mại cá thể; cá nhân có sử dụng cần lao; Văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế.
[07]. Số điện thoại
0984 322 539
. [07]. Địa chỉ gmail
[email protected]
– Ghi số điện thoại của đơn vị. Ghi địa chỉ gmail của đơn vị.
[08]. Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký marketing thương mại:
[09.1]. Số:
0106365869
. ; [09.2]. Nơi cấp:
Thành phố Hà Nội
– Số: Ghi số quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký marketing thương mại.
– Nơi cấp: ghi cơ quan lại cấp Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký marketing thương mại cho đơn vị.
[10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. 03 tháng một lần. [10.2]. 06 tháng một lần
Chú ý: (
chỉ áp dụng
đối với doanh nghiệp, hiệp tác xã, hộ marketing thương mại cá thể, tổ liên minh
phát động và sinh hoạt giải trí trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán
): nếu chọn phương thức đóng 03 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.1]; nếu chọn phương thức đóng 06 tháng một lần thì đánh dấu x với ô [10.2].
[11]. Nội dung đổi thay, đề nghị:
Nếu dự lần đầu thì để trống. Trường hợp thay đổi thì ghi
– Ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, loại hình đơn vị…
[12]. Hồ sơ tất nhiên (nếu có)
:
kê chi tiết, số lượng các loại giấy má gửi kèm.
………., ngày … tháng …. năm …
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ bọn họ tên)
——————————————————————————————
Lưu ý:

Khi đổi thay thông báo đơn vị tham dự
BHXH, BHYT, BHTN thì
chỉ cần ghi mã số thuế đơn vị và chỉ tiêu [01], [02], [09], [10];

Đơn vị chịu Trách nhiệm trước pháp luật về việc lập giấy tờ; lưu trữ giấy tờ tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
– Sau Khi trả mỹ xong việc kê khai, thủ trưởng đơn vị ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu.
————————————————————————————————-
Xem thêm:
—————————————————————————————————————-
Tác_Giả_2 !

54

Nguồn Cách ghi Mẫu TK3-TS theo Quyết định 595 mới nhất 2021-09-01 06:08:00

#Cách #ghi #Mẫu #TK3TS #theo #Quyết #định #mới #nhất