Cách hạch toán Hàng mua đang đi đường Tài khoản 151 theo TT 133 2022

Hướng dẫn cách hạch toán tài khoản 151 theo Thông tư 133, cách hạch toán mặt hàng mua đang đi đường, thế nà mặt hàng mua đang đi đường, kết cấu và nội dung tài khoản 151
1. Nguyên tắc kế toán tài chính trương mục 151 – Hàng mua đang đi đường
a) tài khoản này dùng để phản chiếu trị giá của các loại product, vật tư (vật liệu, nguyên nhiên liệu; dụng cụ, dụng cụ; product)
mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tuy nhiên đến cuối kỳ vẫn còn đang trên đường chuyển vận, ở bến cảng, bến kho bãi hoặc đã về đến doanh nghiệp tuy nhiên đang chờ kiểm nhận nhập kho.
b) Hàng hóa, vật tư được coi là
thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tuy nhiên chưa nhập kho
, bao héc tàm tất cả:
– Hàng hóa, vật tư mua ngoài đã thanh toán tiền hoặc đã chấp thuận tính sổ tuy nhiên còn để ở kho người buôn cung cấp, ở bến cảng, bến kho bãi hoặc đang trên đường vận tải;
– Hàng hóa, vật tư mua ngoài đã về đến doanh nghiệp tuy nhiên đang chờ kiểm nghiệm, kiểm nhận nhập kho.
c) Kế toán mặt hàng mua đang đi đường được ghi nhận trên Tài khoản 151 theo nguyên lý giá gốc.
d)
Mỗi ngày
, Khi cảm bắt gặp hóa đơn mua mặt hàng tuy nhiên mặt hàng chưa về nhập kho, kế toán tài chính chưa ghi sổ mà tiến hành đối chiếu với hợp đồng tài chính tài chính và lưu hóa đơn vào tập giấy tờ riêng: “Hàng mua đang đi đường”.
Trong kỳ, nếu mặt hàng về nhập kho, kế toán tài chính căn cứ vào phiếu nhập kho và hóa đơn mua mặt hàng ghi sổ trực tiếp vào các trương mục 152 “vật liệu, nguyên nhiên liệu”, Tài khoản 153 “dụng cụ, phương tiện”, trương mục 156 “Hàng hóa”.
đ) Nếu cuối kỳ mặt hàng vẫn chưa về thì căn cứ hóa đơn mua mặt hàng ghi vào trương mục 151 “Hàng mua đang đi đường”. Kế toán phải mở chi tiết để theo dõi mặt hàng mua đang đi đường theo từng chủng loại product, vật tư, từng lô mặt hàng, từng hợp đồng tài chính tài chính.
2. Kết cấu và nội dung tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường
Bên Nợ:
– Trị giá product, vật tư đã mua đang đi đường;
– Kết chuyển trị giá thực tế của product, vật tư mua đang đi đường cuối kỳ (ngôi trường hợp doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
Bên Có:
– Trị giá product, vật tư đã mua đang đi đường đã về nhập kho hoặc đã chuyển giao thẳng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng;
– Kết chuyển trị giá thực tại của product, vật tư đã mua đang đi đường đầu kỳ (ngôi trường hợp doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).
Số dư bên Nợ:
Trị giá product, vật tư đã mua tuy nhiên còn đang đi đường (chưa về nhập kho doanh nghiệp).
3. Cách hạch toán Hàng mua đang đi đường tài khoản 151
a) Trường hợp doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo
phương pháp kê khai thẳng tính.
– Cuối kỳ kế toán tài chính, căn cứ vào hóa đơn mua mặt hàng của các loại mặt hàng mua chưa về nhập kho, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 151 – Hàng mua đang đi đường (giá chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133 –

; hoặc
Có các
, 112, 141,…
– Trường hợp thuế GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì giá trị mặt hàng mua cả về thuế GTGT
– Sang tháng sau, Khi mặt hàng về nhập kho, căn cứ hóa đơn và phiếu nhập kho, ghi:
Nợ
Nợ
Nợ
Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.
– Trường hợp sang tháng sau product, vật tư đã mua đang đi đường ko nhập kho mà giao thẳng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo hợp đồng tài chính tài chính tại công cụ, tại kho người buôn cung cấp, tại bến cảng, bến kho bãi, hoặc gửi thẳng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, gửi buôn cung cấp đại lý, ký gửi, ghi:
Nợ
TK 632 –
; hoặc
Nợ
Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.
Xem thêm:
– Trường hợp mặt hàng mua đang đi đường bị ngốn, mất mát phát hiện nay ngay Khi phát sinh hoặc Khi kiểm kê cuối kỳ, cứ vào biên các độc giả dạng về mất mát, ngốn hụt, kế toán tài chính phản ánh giá trị mặt hàng tồn kho bị mất mát, ngốn hụt, ghi:
Nợ
Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.
b) Trường hợp doanh nghiệp hạch toán mặt hàng tồn kho theo
phương pháp kiểm kê định kỳ.
– Đầu kỳ, kế toán tài chính cứ trị giá thực tại mặt hàng hoá, vật tư đang đi đường đã kết chuyển cuối kỳ trước kết chuyển trị giá thực tại của product, vật tư đang đi đường đầu kỳ, ghi:
Nợ TK 611 – Mua mặt hàng
Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.
– Cuối kỳ, kế toán tài chính cứ vào hiệu quả kiểm kê xác định trị giá thực tiễn của product, vật tư đã mua tuy nhiên chưa về nhập kho (còn đang đi đường cuối kỳ), ghi:
Nợ TK 151 – Hàng mua đang đi đường
Có TK 611 – Mua mặt hàng.
————————————
xin chúc các độc giả thành công!

24

Post Cách hạch toán Hàng mua đang đi đường Tài khoản 151 theo TT 133 2021-08-25 17:40:00

#Cách #hạch #toán #Hàng #mua #đang #đi #đường #Tài #khoản #theo