Cách hạch toán sản phẩm nội bộ theo Thông tư 133 và 200 2022

Ở phần trước kế toán tài chính Thiên Ưng đã chỉ dẫn
, bài bác luận này các các bạn sẽ được chỉ dẫn cách hạch toán sản phẩm nội bộ theo Thông tư 133 và Thông tư 200:
để ý:
Theo khoản 2 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC quy định:
“Hàng hóa luân chuyển nội bộ như product được xuất
để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, buôn bán thành phẩm, để tiếp con kiến quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, marketing thương mại hoặc product, dịch vụ do cơ sở kinh dinh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh
thì ko phải tính, nộp thuế GTGT.”
Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC):
“b) Người buôn bán phải lập hóa đơn Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ, cả về các ngôi trường hợp mặt hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, lăng xê, mặt hàng mẫu; mặt hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, đàm luận, trả thay lương cho người lao động
(trừ mặt hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để đấu quá trình sản xuất).
Như vậy:
Hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ (xuất vật tư, buôn bán thành phẩm) để tiếp con kiến quá trình sản xuất thì chẳng cần xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT
Hạch toán sản phẩm nội bộ theo Thông tư 133 và 200:
– Căn cứ vào Thông tư 26 và 119 bên trên, thì các bạn thấy là Khi xuất tiêu dùng nội bộ sẽ ko phải xuất hóa đơn và kê khai thuế GTGT nữa, như thế chúng ta sẽ ko đề đạt doanh thu nội bộ và hạch toán thuế GTGT nữa, mà chỉ cần hạch toán vào chi phí là xong.
– Khi xuất sản phẩm, mặt hàng hoá tiêu dùng nội bộ:
Nợ TK 154, 242, 641, 642, 241, 211…
(Tùy từng mục đích sử dụng, bộ phận để hạch toán)
Có TK – 155, 156..
(uổng sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn product)
Các bạn có nhu muốn muốn học tập thực hành làm kế toán tài chính tổng hợp trên chứng từ thực tại, thực hiện nay xử lý các kỹ năng hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu ngốn TSCĐ….lập bẩm tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể dự:
Lớp
thực tế tại Kế toán Thiên ưng ý

3

Data Cách hạch toán sản phẩm nội bộ theo Thông tư 133 và 200 2021-09-01 06:30:00

#Cách #hạch #toán #mặt hàng #tiêu #dùng #nội #bộ #theo #Thông #tư #và