Cách hạch toán mặt hàng về trước hóa đơn về sau 2022

Hạch toán mặt hàng về trước hóa đơn về sau ra làm sao? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán tài chính đang gặp gỡ phải. Bài viết này Công ty kế toán tài chính Thiên ưng ý xin chỉ dẫn cách hạch toán mặt hàng về trước hóa đơn về sau, chi tiết và cụ thể:

Chú ý:

Để chứng mình được việc là mặt hàng về trước hóa đơn về sau các bạn phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

– giao kèo/Thoả thuận với các bên, các phiếu nhập, phiếu xuất kho, chứng từ chuyển tiền,…).

Trong hợp đồng phải ghi rõ:

thời tự khắc giao mặt hàng, Thời điểm giao nhận hoá đơn, chứng từ cho mặt hàng đi đường (bên buôn bán dùng Phiếu xuất kho kiêm lệnh vận chuyển/điều động, sau Khi giao nhận đủ, thanh toán tiền mới xuất Hoá đơn GTGT).

Cách hạch toán mặt hàng về trước hóa đơn về sau:

– Các bạn phải đối chiếu product đó với giao kèo mua mặt hàng, tiến hành kiểm kê, lập phiếu nhập kho.

1. cứ vào phiếu nhập kho các bạn hạch toán vào sổ theo giá tạm tính chưa có thuế:

Nợ 152 (153, 156): Số lượng nhập x Giá tạm tính

Có 111 (112,331…): Số lượng nhập x Giá tạm tính

2. Khi hóa đơn về, Căn cứ vào hóa đơn, tiến hành hạch toán như sau:

a. Nếu giá mua = Giá tạm tính:

Nơ TK133: Theo số tiền thuế trên hóa đơn.

Có Tk 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

b. Nếu giá mua > Giá tạm tính

– đề đạt thuế

Nợ TK133:

Có TK 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

– Điều chỉnh tăng

Nợ TK 152, 156: Số lượng x (Giá mua – Giá tạm tính)

Có TK 111,112,331: Số lượng mua x (Giá mua – Giá tạm tính)

c. Nếu giá mua

– phản ảnh thuế:

Nợ TK 133:

Có TK 111,112,331: Số lượng mua x Giá mua x % Thuế suất

– Điều chỉnh giảm:

Nợ TK 111,112,331: Số lượng x (Giá tạm tính – Giá mua)

Có TK 152, 156: Số lượng x (Giá tạm tính – Giá mua)

Các bạn có nhu muốn muốn học tập thực hiện nay làm kế toán tài chính tổng hợp trên chứng từ thực tại, thực hành xử lý các kỹ năng hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN… tính lương, trích khấu ngốn TSCĐ….lập thưa tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham dự:

Lớp

thực tại tại Kế toán Thiên ưng ý

Tài Liệu Cách hạch toán mặt hàng về trước hóa đơn về sau 2021-09-04 14:02:00

#Cách #hạch #toán #mặt hàng #về #trước #hóa #đơn #về #sau