Cách hạch toán nhập kho thành phẩm 2022

Khi nhập kho thành phẩm do đơn vị sản xuất ra hoặc thuê ngoài gia công, chế biến thì héc tạch toán như thế nào?
xin hướng dẫn cách héc tạch toán nhập kho thành phẩm:
thể hiện nay kỹ năng
– Đối với những vật tư, product, thành phầm do đơn vị tự sản xuất hoặc thuê gia công ngoài, sau Khi trả mỹ sẽ được mang về nhập kho.
– Kế toán kho lập Phiếu nhập kho vật tư, product, thành phẩm, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
– Căn cứ vào phiếu nhập kho, chủ kho kiểm, nhận mặt hàng và ký vào phiếu nhập kho.
– chủ kho ghi sổ kho, còn kế toán tài chính ghi sổ kế toán tài chính kho.
1. Khi xuất nguyên vật liệu, héc tàng hóa đi gia công, chế biến:
Nợ TK 154 – uổng sinh sản, kinh dinh dỡ dang
Có TK 152, 155, 156…
2. Khi nhập kho thành phẩm, Căn cứ vào phiếu nhập kho:
Nợ TK 152, 155, 156… (Giá trị vật tư, product, thành phẩm nhập kho)
Có TK 154 : hoài sinh sản kinh dinh dở dang
3. Khi nảy Chi phí thuê ngoài gia công, chế biến:
Nợ TK 154 – hoài sản xuất, marketing thương mại dỡ dang
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)
Có các TK 111, 112, 131, 141,. . .
Ví dụ:
Ngày 20/05/2017, Công ty kế toán Thiên Ưng nhập kho lô áo sơ mi thuê gia công bên phía ngoài:
– Áo sơ mi Nam, số lượng 200, đơn giá 400.000đ
– Áo sơ mi Nữ, số lượng 200, đơn giá 440.000đ
Sau Khi nhận mặt hàng công ty làm thủ tục nhập kho số mặt hàng đã mua trên, đồng thời thanh toán ngay tiền mặt hàng bởi tiền gửi ngân mặt hàng.
Cách héc tạch toán nhập kho thành phẩm:
– Căn cứ vào phiếu nhập kho:
Nợ TK 155 : (200 x 400.000 + (200 x 440.000) = 168.000.000
Có TK 154 : 168.000.000
– Căn cứ vào ủy nhiệm chi, giấy bố́o nợ:
Nợ TK 154 : 168.000.000
Có các TK 112 : 168.000.000
Chúc các bộ́n làm tốt công việc kế toán!

30

Scr Cách hạch toán nhập kho thành phẩm 2021-09-01 06:45:00

#Cách #hạch #toán #nhập #kho #thành #phẩm