Cách hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu 2022

Cách hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu? Hạch toán sổ sách kế toán tài chính theo phương pháp trực tiếp? Hạch toán thuế GTGT đầu vào – đầu ra ra làm sao?

xin trích các trích các quy định:

1. Cách hạch toán thuế GTGT

đầu vào

theo phương pháp trực tiếp:

– Những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì thuế GTGT đầu vào sẽ ko được khấu trừ (

tức là ko được hạch toán vào TK 133

) -> Mà

đưa vào nguyên giá của h

àng hóa, dịch vụ, vật tư, công cụ, TSCĐ mua vào hoặc

được đưa vào uổng để tính thuế TNDN.

(

Theo khoản 9 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC và điều 19 Thông tư 200

)

thí dụ 1:

DN bạn kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp Khi đi mua product, dịch vụ của DN kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ -> Như vậy hóa đơn đầu vào sẽ có thuế GTGT, các bạn hạch toán như sau:

-> Cụ thể:

Có hóa đơn GTGT đầu vào:

– Giá trị product là 15.000.000

– Tiền thuế GTGT: 1.500.000.

– Tổng tiền phải tính sổ: 16.500.000

Hạch toán thuế GTGT theo pp trực tiếp:

Nợ TK – 156, 152, 153 …(Hoặc TK 211 nếu là TSCĐ): 16.500.000 (Tổng tiền phải thanh toán).

Có TK – 111, 112, 331…(Tổng tiền phải tính sổ).

tỉ dụ 2

: Có 1 hóa đơn đầu vào mua văn phòng phẩm phục vụ cho văn phòng:

– Giá trị tiền mặt hàng là: 1.000.000

– Tiền thuế GTGT: 100.000

– Tổng tiền phải tính sổ là: 1.100.000

Hạch toán theo pp trực tiếp như sau:

Nợ TK: 642 – 1.100.000

Có 111, 112, 331 – 1.100.000

————————————————————

2. Cách hạch toán thuế GTGT

phải nộp

theo pp trực tiếp:

Căn cứ theo Điều 52 Thông tư 200/2014/TT-BTC và Điều 41 Thông tư 133/2016/TT-BTC chỉ dẫn:

– Khi xuất product, cung ứng dịch vụ các bạn lập hóa đơn buôn bán sản phẩm, dựa vào hóa đơn buôn bán sản phẩm các bạn hạch toán theo 2 phương pháp ghi sổ sau:

Phương pháp 1:

Nếu tách riêng ngay số thuế GTGT phải nộp Khi xuất hóa đơn;

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá tính sổ)

Có các TK 511, 515, 711 (giá chưa có thuế GTGT)

Có TK 3331 – (Số tiền thuế GTGT phải nộp)

– Khi nộp thuế GTGT:

Nợ TK 3331 – (Số tiền Thuế GTGT phải nộp)

Có các TK 111, 112.

—————————————————————–

Phương pháp 2:

Ghi nhận doanh thu cả về thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, định kỳ Khi xác định số thuế GTGT phải nộp kế toán tài chính ghi giảm doanh thu, thu nhập ứng

:

– Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK – 111, 112, 131 …(Tổng giá trị tính sổ)

Có TK – 511, 515, 711 (Giá cả về thuế GTGT)

– Định kỳ Khi xác định số thuế GTGT phải nộp kế toán tài chính ghi giảm doanh thu, thu nhập ứng:

Nợ các TK 511, 515, 711 (Số tiền thuế GTGT phải nộp)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

– Khi nộp thuế GTGT:

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

Có các TK 111, 112.

————————————————————————–

=> Cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; Thuế suất thuế GTGT theo pp trực tiếp …

Các bạn xem chi tiết

tại đây nhé:

Chi tiết

:

Chú ý:

– Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì

vẫn phải làm

sổ sách, vắng tài chính. Lập tờ khai Quyết toán thuế TNDN

như Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ.

->

Chỉ khác là

DN kê khai theo pp trực tiếp sẽ

ko hề TK 133

– Khấu trừ thuế GTGT đầu vào thôi nhé.

Xem thêm

:

– Các bạn

đừng nghĩ về

DN kê khai thuế GTGT theo pp trực tiếp -> Thì cũng

tính thuế TNDN theo pp trực tiếp

nhé (Các bạn có nhu muốn muốn tính thuế TNDN theo pp trực tiếp thì phải làm mướn văn gửi lên thuế để xin ý con kiến, nếu đồng ý thì mới được tính).

———————————————————————————————————

Tác_Giả_2 xin chúc các bạn thành tiến đánh!

——————————————————————

Tài Liệu Cách hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu 2021-09-06 17:07:00

#Cách #hạch #toán #thuế #GTGT #theo #phương #pháp #trực #tiếp #trên #doanh #thu