Cách hạch toán thuế GTGT trên Misa 2015 theo pp khấu trừ 2022

Hướng dẫn cách hạch toán thuế GTGT trên phần mềm kế toán tài chính Misa 2015, cách hạch toán thuế GTGT đầu ra – đầu vào trên Misa, cách lập tờ khai thuế GTGT trên Misa theo phương pháp khấu trừ, cụ thể như sau:

Xem thêm:

– Cách hạch toán thuế GTGT đầu vào (phát sinh thuế GTGT đầu vào 1331).

– Cách hạch toán thuế GTGT đầu ra (nảy sinh thuế GTGT đầu ra 33311).

kèm bảng kê mua vào, đẩy ra.

– Cách khấu trừ thuế GTGT và cách xác định số thuế GTGT phải nộp.

Chi tiết xem tại đây nhé:

Xem thêm:

Tác_Giả_2 ! Để hiểu chi tiết rộng và học tập làm kế toán tài chính trên phần mềm Misa, cách lập mỏng tài chính trên Misa … Các bạn cũng có thể tham dự: Lớp

thực hành thực tại.

Nguồn Cách hạch toán thuế GTGT trên Misa 2015 theo pp khấu trừ 2021-09-02 07:59:00

#Cách #hạch #toán #thuế #GTGT #trên #Misa #theo #khấu #trừ