Cách hạch toán thuế TNCN trên phần mềm Misa 2015 2022

chỉ dẫn cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa trên phần mềm kế toán tài chính Misa 2015, cách hạch toán vào phân hệ lương bổng và tổng hợp trên Misa, cụ thể như sau:
– Cách hạch toán thuế TNCN tạm tính mỗi tháng, quý của viên chức trong công ty.
Xem thêm:
– Cách hạch toán thuế TNCN trên phân hệ lương
– Cách hạch toán thuế TNCN trên phân hệ tổng hợp.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Xem thêm:
Tác_Giả_2 ! Để hiểu chi tiết rộng và học tập làm kế toán tài chính trên phần mềm Misa, cách lập thưa tài chính trên Misa … Các bạn cũng có thể dự: Lớp
thực một cách thực tế tại.

42

Data Cách hạch toán thuế TNCN trên phần mềm Misa 2015 2021-09-02 08:06:00

#Cách #hạch #toán #thuế #TNCN #trên #phần #mềm #Misa