Cách hạch toán thuế TNDN trên phần mềm Misa 2015 2022

Hướng dẫn cách hạch toán thuế TNDN trên phần mềm kế toán tài chính Misa 2015, cách hạch toán tiền thuế TNDN tạm tính mặt hàng quý và số chênh lệch Khi quyết toán cuối năm, cụ thể như sau:

trên Misa 2015

trên Misa 2015

– Cách hạch toán số tiền thuế TNDN chênh lệch giữa tạm nộp mặt hàng quý so với tờ khai quyết toán thuế TNDN cuối năm

Chi tiết xem tại đây nhé:

Xem thêm:

Tác_Giả_2 ! Để hiểu chi tiết rộng và học tập làm kế toán tài chính trên phần mềm Misa, cách lập ít tài chính trên Misa … Các bạn cũng có thể tham gia: Lớp

thực một cách thực tế tế.

Dữ Liệu Cách hạch toán thuế TNDN trên phần mềm Misa 2015 2021-09-01 07:15:00

#Cách #hạch #toán #thuế #TNDN #trên #phần #mềm #Misa