Cách hạch toán tiền lương và Bảo hiểm xã hội, KPCĐ 2022

Cách hạch toán lương và bảo đảm các khoản trích theo lương: Bảo hiểm từng lớp, ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn; Hạch toán tạm ứng lương, hạch toán thuế TNCN của viên chức, cách hạch toán tiền chế độ thai sản… theo Thông tư 200 và 133 mới nhất.
tài khoản kế toán tài chính 334 – Phải trả người lao động
: Dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về
lương phía, tiền công, tiền thưởng, bảo đảm từng lớp
và các khoản phải trả khác
thuộc về thu nhập của người lao động.
– Trước Khi tìm hiểu về
cách hạch toán tổn phí lương phía và các khoản trích theo lương
, các bạn cũng có thể xem thêm bài bác luận:
Điều khiếu nại để đưa Chi phí lương bổng vào uổng phù hợp và phải chăng, những giấy tờ, thủ tục cần thiết.
Chi tiết các bạn xem tại đây nhé:
——————————————————————————-
1. Hạch toán
Khi tính
lương và các khoản phải trả:
Chú ý:

Các bạn phải xác định chi tiết là lương, thưởng, phụ cấp … đó trả cho
bộ phận
nào và DN mình
vận dụng chế độ kế toán tài chính
theo Thông tư 200 hoặc 133 để hạch toán cho xác thực nhé.
Ví Dụ
:
Chi phí lương lậu cho viên chức buôn bán sản phẩm thuộc bộ phận buôn bán sản phẩm và DN áp dụng chế độ kế toán tài chính theo Thông tư 133, thì hạch toán vào: Nợ 6421.
=> Tiêu chí để xác định loại hình Doanh nghiệp -> Căn cứ để DN áp dụng chế dộ kế toán tài chính theo TT 133 hoặc 200 …
Các bạn xem tại đây nhé
:
.
=> Sau sau Khi xác định được DN mình vận dụng chế độ kế toán tài chính nào và lương phía đó trả cho bộ phận nào, các bạn hạch toán cụ thể như sau (
Các bạn dựa vào Bảng tính lương nhé
):
Nợ TK 154 – tổn phí sản xuất, kinh dinh dở dang (
Theo TT 133
)
Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dỡ dang
Nợ TK 622 – tổn phí lực lượng lao động trực tiếp (Theo TT 200)
Nợ TK 623 – uổng dùng máy thi công (6231)
(Theo TT 200)
Nợ TK 627 – Chi phí sinh sản chung (6271)
(Theo TT 200)
Nợ TK 641 – tổn phí buôn bán sản phẩm (6411) (Theo TT 200)
Nợ TK 6421 – hoài buôn bán sản phẩm (
Theo TT 133
)
Nợ TK 642 – tổn phí cai quản lý doanh nghiệp (6421)
(Theo TT 200)
Nợ TK 6422 – hoài cai quản lý doanh nghiệp (
Theo TT 133
)
Có TK 334 – Phải trả người cần lao (3341, 3348).
————————————————————————–
2. Hạch toán các khoản Bảo hiểm trích theo lương:
a. Khi tính trích các khoản Bảo hiểm, KPCĐ trừ vào phí tổn của DN:
Các bạn phải chi tiết theo từng bộ phận nhé: VD: Bộ phận buôn bán sản phẩm, bộ phận cai quản lý…(Dựa vào Bảng tính lương để hạch toán nhé)
Nợ TK 154, 241, 622, 623, 627, 641, 642…:
Tiền lương tham gia BHXH x 23,5%
Có TK 3383 (BHXH) : lương lậu tham dự BHXH x 17,5%
Có TK 3384 (BHYT) :
Tiền lương tham gia BHXH
x 3%
Có TK 3386 (hoặc 3385) (BHTN) :
lương tham gia BHXH
x 1%
Có TK 3382 ( KPCĐ) :
Tiền lương dự BHXH
x 2%
Xem thêm:
.
Chu ý:
Riêng khoản Bảo hiểm thất nghiệp
(
BHTN
)
– Nếu DN vận dụng theo Thông tư 200 là TK:
3386
– Nếu DN ứng dụng theo Thông tư 133 là TK:
3385
b. Trích khoản Bảo hiểm trừ vào lương của viên chức:
Nợ TK 334 :
Tiền lương tham dự BHXH x 10,5%
Có TK 3383 :
Tiền lương tham dự BHXH
x 8%
Có TK 3384 :
lương lậu tham dự BHXH
x 1,5%
Có TK 3386 (hoặc 3385) :
Tiền lương dự BHXH
x 1%
c. Hạch toán Khi nộp tiền Bảo hiểm:
– Dựa vào Giấy nộp tiền cho Cơ quan lại BHXH, Liên đoàn cần lao Quận (thị trấn) nhé:
Nợ TK 3383 : Số tiền đã trích BHXH (
lương tham gia BHXH
x 25,5%)
Nợ TK 3384 : Số tiền đã trích BHYT (
Tiền lương tham gia BHXH
x 4,5%)
Nợ TK 3386 (hoặc 3385) : Số tiền đã trích BHTN (
lương phía dự BHXH
x 2%)
Nợ TK 3382 : Số tiền đóng ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn (
lương tham gia BHXH
x 2%)
Có TK 1111, 1121 : Tổng phải nộp (
lương bổng dự BHXH x 34%)
Cụ thể:
– Nộp cho bên Cơ quan lại BHXH là 32%
– Nộp cho bên Liên đào cần lao Quận, thị trấn: 2%
———————————————————————-
3. Hạch toán thuế TNCN phải nộp (nếu có)
a. Khi trừ số thuế TNCN phải nộp vào lương của tư vấn viên cấp dưới:
Nợ TK 334 : Tổng số thuế TNCN khấu trừ
Có TK 3335 : Thuế TNCN
b. Khi nộp tiền thuế TNCN vào ngân sách:
Nợ TK 3335 : số Thuế TNCN phải nộp
Có TK 1111, 1121
Xem thêm:
—————————————————————————–
4. Hạch toán Khi trả lương (hoặc viên chức ứng trước Tiền lương):
– Khi tính sổ lương bổng hoặc tư vấn viên cấp dưới ứng trước lương:
Nợ TK 334: Phải trả người cần lao
Có TK 111, 112 : Số tiền trả
Lưu ý
: Các bạn phải dựa vào Bảng tính sổ lương bổng, phiếu chi lương để hạch toán Khi trả lương nhé.
Xem thêm
:
———————————————————————————————————–
5. Hạch toán trả lương bởi sản phẩm, mặt hàng hoá (nếu có):
– Nếu sản phẩm, mặt hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ,
kế toán tài chính phản ảnh doanh thu buôn bán sản phẩm nội bộ theo giá buôn bán chưa có thuế GTGT:
Nợ TK 334 – Phải trả người cần lao (3341, 3348)
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
Có TK 5118 – Doanh thu khác (Giá buôn bán chưa có thuế GTGT).
– Nếu ko thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp,
kế toán tài chính phản ảnh doanh thu buôn bán sản phẩm nội bộ theo giá thanh toán:
Nợ TK 334 – Phải trả người cần lao (3341, 3348)
Có TK 5118 – Doanh thu khác (Giá tính sổ).
———————————————————————-
6. Hạch toán Khi tính tiền thưởng phải trả
bởi quỹ khen thưởng
:
– Khi xác định số tiền thưởng trả công viên chức từ quỹ khen thưởng:
Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
Có TK 334 – Phải trả người cần lao.
– Khi xuất quỹ chi trả tiền thưởng:
Nợ TK 334 – Phải trả người lao động.
Có các TK 111, 112,. . .
———————————————————————-
7. Hạch toán tiền chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn … phải trả cho viên chức:
Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3383)
Có TK 334 – Phải trả người cần lao (3341).
– Khi cảm bắt gặp tiền của Cơ quan lại BHXH trả cho DN:
Nợ TK 111, 112:
Có TK 3383
– Khi trả tiền chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn … cho tư vấn viên cấp dưới
Nợ TK: 334
Có TK 111, 112
Xem thêm:
————————————————————————————————–
Chúc các bạn làm tốt công việc kế toán tài chính!
Các bạn có nhu muốn muốn học tập làm kế toán tài chính thực tế: Tính thuế, Kê khai thuế, Lương, BHXH, trả mỹ sổ sách, lập mỏng tài chính, Quyết toán thuế TNCN, TNDN …
=> có thể dự:
Lớp
thực tiễn.

57

Data Cách hạch toán tiền lương và Bảo hiểm xã hội, KPCĐ 2021-09-02 08:21:00

#Cách #hạch #toán #tiền #lương #và #Bảo #hiểm #xã #hội #KPCĐ