Cách hạch toán tiền trợ cấp thai sản, ốm đau, tai nạn 2022

Cách hạch toán chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn: Hạch toán nhận tiền trợ cấp thai sản của BHXH, hạch toán trả trợ cấp thai sản cho người lao động theo Thông tư 200 và 133:

1.

Khi tính trích Bảo hiểm từng lớp mỗi tháng

trừ vào lương của tư vấn viên cấp dưới:

– Các các độc giả phải xác định được là Doanh nghiệp của các các độc giả

hạch toán theo chế độ kế toán tài chính nào

(Thông tư 133 hoặc 200) -> Tiếp nữa là các các độc giả phải xác định được là lương phía lương đó là của viên chức nào (

viên chức đó làm ở bộ phận nào

) ->

Thì mới hạch toán uổng lương và các khoản Bảo hiểm chính xác vào đó được:

– Sau khí đã xác định xong các các độc giả dựa vào Bảng tính lương trong tháng để hạch toán Chi phí tiền lương như sau:

Nợ các TK 154, 622, 623, 627, 641, 642 (

số tiền trích vào Chi phí SXKD của DN

)

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (

số tiền trừ vào lương người cần lao

)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác, chi tiết: (3382, 3383, 3384, 3385 – 3386).

– Hạch toán

Khi nộp tiền

BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác, chi tiết: (3382, 3383, 3384, 3385 – 3386)

Có các TK 111, 112 …

Chi tiết xem tại đây nhé:

————————————————————-

2. Hạch toán

tính

tiền chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn

… phải trả cho công viên chức:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (chi tiết: 3383)

Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341).

—————————————————————-

3. Hạch toán

nhận

tiền

trợ cấp thai sản, ốm đau …

của BHXH trả

:

Nợ TK 111, 112: Số tiền bên Cơ quan lại BHXH trả cho Doanh nghiệp.

Có TK 3383.

——————————————————————

4. Hạch toán

trả tiền

trợ cấp thai sản, ốm đau, tai nạn…

cho công viên chức

:

Nợ TK 334. Số tiền trợ cấp thai sản, ốm đau, tai nạn … mà người cần lao được nhận.

Có TK 111, 112…

Xem thêm:

——————————————————————————————

nước ngoài giả các các độc giả cũng có thể xem thêm:

– tiêu ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn tại đơn vị, ghi:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382)

Có các TK 111, 112,…

– Kinh phí công đoàn chi vượt được cấp bù, Khi cảm bắt gặp tiền, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3382).

——————————————————————

Tác_Giả_2 xin chúc các các độc giả thành công!

Các các độc giả có nhu muốn muốn học tập làm kế toán tài chính thực tiễn:

Kê khai thuế GTGT, TNCN mỗi tháng quý, hạch toán làm sổ sách, lương, BHXH, lập báo cho biết giải trình tài chính, Quyết toán thuế TNCN, TNDN

=> có thể tham gia

:

Lớp

t

ổng hợp thực tế

——————————————————————–

Nguồn Cách hạch toán tiền trợ cấp thai sản, ốm đau, tai nạn 2021-08-23 12:47:00

#Cách #hạch #toán #tiền #trợ #cấp #thai #sản #ốm #đau #tai #nạn