Cách kê khai hóa đơn ko chịu thuế GTGT, thuế suất 0% 2022

Hóa đơn ko chịu thuế GTGT có phải kê khai ko? chỉ dẫn cách kê khai hóa đơn ko chịu thuế GTGT, hóa đơn ko phải kê khai tính nộp thuế GTGT và hóa đơn thuế suất 0%.

Lưu ý:

Các bạn phải phân biệt được có 3 Trường hợp như sau:

– Hóa đơn ko chịu thuế GTGT.

– Hóa đơn chịu thuế suất 0%.

– Hóa đơn ko phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

=> 3 Trường hợp này có 1 điểm chung đó là: Thuế GTGT đầu ra (tức là thuế GTGT phải nộp) là ko hề hoặc bởi ko.

-> Nhưng đầu vào có được khấu trừ thuế GTGT Hay là ko thì lại khác nhau, cụ thể như sau:

———————————————————————

1. Trường hợp nào thì

được khấu trừ

thuế GTGT đầu vào:

a. Hóa đơn

ko chịu thuế GTGT

:

Theo điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BT và Khoản 2 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định:

Đối tượng ko chịu thuế GTGT như:

Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản. Chuyển quyền dùng đất. Các dịch vụ tài chính, ngôi nhà băng, marketing thương mại chứng khoán. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y. Dạy học tập, dạy nghề theo quy định của luật pháp. Phần mềm máy tính bao héc tàm tất cả sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại đây

:

“7. Thuế GTGT đầu vào của product, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ ko chịu thuế GTGT

ko được khấu trừ

.”

(Theo khoản 7 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC).

NHƯ VẬY:

– Thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sinh sản, kinh dinh product, dịch vụ ko chịu thuế GTGT => Thì

ko được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

.

Ví dụ 1

:

có dịch vụ đào tạo kế toán tài chính (Không chịu thuế GTGT). Có phát sinh hóa đơn đầu vào là hoài mua máy tính với giá 80.000.000, thuế GTGT: 8.000.000

-> Thì Cty sẽ ko được khấu trừ thuế GTGT: 8.000.000, mà sẽ hạch toán ko hề vào Nguyên giá (hoặc phí tổn).

——————————————————————————————

b. Hóa đơn

chịu thuế GTGT 0%

:

Theo Điều 9 Thông tư 219/2013/TT- BTC quy định:

Thuế suất 0%

:

vận dụng đối với product, dịch vụ xuất khẩu; phát động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong trung tâm vực phi quan lại thuế; chuyển vận quốc tế; product, dịch vụ thuộc diện ko chịu thuế GTGT Khi xuất khẩu.

Chi tiết xem tại đây

:

“1. Thuế GTGT đầu vào của product, dịch vụ dùng cho sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ

chịu thuế GTGT

được khấu trừ tuốt luốt

, bao gồm thuế GTGT đầu vào ko được bồi thường của product chịu thuế GTGT bị tổn thất.

2. Thuế GTGT đầu vào của product, dịch vụ (bao gồm tài sản cố định)

dùng đồng thời

cho sản xuất, kinh dinh product, dịch vụ

chịu thuế

ko chịu thuế GTGT

thì

chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào

của product, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh dinh product, dịch vụ

chịu thuế GTGT

.

Cơ sở kinh dinh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và ko được khấu trừ.

Trường hợp ko hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu ko phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của product, dịch vụ đẩy ra cả về doanh thu ko phải kê khai, tính nộp thuế ko hạch toán riêng được.

Cơ sở marketing thương mại product, dịch vụ chịu thuế và ko chịu thuế GTGT mỗi tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của product, dịch vụ, tài sản nhất thiết mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh dinh thực hành tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.”

(

Theo Điều 14 Thông tư 219/2013/TT- BTC)

NHƯ VẬY:

– Thuế GTGT đầu vào

sử dụng

cho việc sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ

chịu thuế GTGT

=> Thì

được khấu trừ thuế GTGT đầo vào

.

– dùng cho việc SXKD mặt mặt hàng Không chịu thuế GTGT =>

Không được khấu trừ

.

tỉ dụ 2

:

Kế toán Thiên chấp nhận có dịch vụ đào tạo kế toán tài chính (Không chịu thuế GTGT) và sản xuất mặt hàng may mặc (Chịu thuế 10%. Nhưng do xuất khẩu nên chịu thuế 0%).

– Có phát sinh hóa đơn đầu vào như sau:

– tổn phí photo tài liệu (phục vụ cho dịch vụ đào tạo kế toán tài chính) là: 10.000.000, thuế GTGT: 1.000.000

– tổn phí mua Nguyên vật liệu (phục vụ cho sinh sản mặt hàng may mặc) là: 50.000.000, thuế GTGT: 5.000.000.

– phí thuê văn phòng (Dùng chung cho cả dịch vụ đào tạo và bộ phận cai quản lý sinh sản mặt hàng may mặc) là: 15.000.000, thuế GTGT: 1.500.000.

=> Thì số thuế GTGT được khấu trừ xác định như sau:

– Thuế GTGT đầo vào của

Chi phí photo tài liệu: 1.000.000 (

Không được khấu trừ

)

– Thuế GTGT đầu vào của

hoài mua Nguyên vật liệu:

5.000.000. (

Được khấu trừ

)

– Thuế GTGT đầu vào của Chi phí thuê văn phòng:

1.500.000

(Khoản này

phải phân bổ

theo tỷ lệ trên doanh thu của mặt hàng chịu thuế và ko chịu thuế)

———————————————————————

c. Hóa đơn

ko phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

:

Theo Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

Các ngôi trường hợp ko phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

như:

– Nhận tiền đền bù bởi tiền, tiền thưởng, tiền bổ sung.

– Doanh nghiệp, liên minh xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ buôn bán sản phẩm trồng, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế bình thường cho doanh nghiệp, hiệp tác xã ở khâu marketing thương mại thương mại ko phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

– Góp vốn bởi tài sản để thành lập doanh nghiệp.

– Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp.

– Các khoản thu hộ ko liên tưởng đến việc buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ của cơ sở marketing thương mại.

– Doanh thu hoả hồng như: bưu chính, viễn thông, buôn bán vé xổ số, vé tàu cất cánh, ô tô, tàu hoả, tàu thủy; đại lý chuyển vận quốc tế; đại lý của các dịch vụ ngành mặt hàng ko, mặt hàng hải mà được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý buôn bán bảo đảm.

– Doanh thu product, dịch vụ và doanh thu hoả hồng đại lý được hưởng trọn từ phát động và sinh hoạt giải trí đại lý buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ thuộc diện ko chịu thuế GTGT.

Chi tiết:

“Thuế GTGT đầu vào của product, dịch vụ dùng cho các phát động và sinh hoạt giải trí cung cấp product, dịch vụ ko kê khai, tính nộp thuế GTGT Hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư này (

trừ khoản 2, khoản 3 Điều 5

)

được khấu trừ tuốt tuột

.”

(Theo khoản 11 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC)

tỉ dụ 3

:

– Kế toán Thiên chấp thuận cảm bắt gặp khoản bồi thường thiệt hại do bị diệt giao kèo từ doanh nghiệp B là 50 triệu đồng thì Cty kế toán tài chính Thiên ưng ý

lập chứng từ thu

ko phải kê khai, nộp thuế GTGT

đối với khoản tiền trên.

—————————————————————————

2. Cách viết hóa đơn GTGT từng ngôi trường hợp:

Theo phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC

“2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế buôn bán sản phẩm hoá, dịch vụ thuộc đối tượng

ko chịu thuế GTGT

, đối tượng được

miễn thuế GTGT

thì dùng hóa đơn GTGT, trên hoá đơn GTGT chỉ ghi dòng giá buôn bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT

ko ghi

vạch men bỏ

.”

——————————————————————————————–

a. Cách viết hóa đơn

ko chịu thuế GTGT

:

– Dòng thuế suất, số thuế GTGT:

ko ghi và vạch men chéo

Ví dụ 4:

Tác_Giả_2 xuất hóa đơn GTGT cho dịch vụ đào tạo kế toán tài chính ”

Khóa học tập kế toán tài chính Tổng hợp: 2.100.000

(Dạy học tập Không chịu thuế GTGT)

Cộng tiền mặt hàng:

2.100.000

Thuế suất GTGT:

Tiền thuế GTGT:

Tổng cộng tiền tính sổ:

2.100.000

Số tiền viết bởi văn bản:

Năm mươi mốt triệu đồng chẵn./.

—————————————————————————————————

b. Cách viết hóa đơn

chịu thuế GTGT 0%

:

Theo điều 4 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC:

“Đối với hóa đơn GTGT, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế GTGT,

phải có dòng thuế suất thuế GTGT

,

tiền thuế GTGT

, tổng số tiền phải thanh toán ghi ngay số và bởi văn bản.”

Như vậy:

– Dòng thuế suất ghi:

0%

,

Dòng số thuế GTGT:

0

Cộng tiền mặt hàng:

2.100.000

Thuế suất GTGT:

0%

Tiền thuế GTGT:

0

Tổng cộng tiền tính sổ:

2.100.000

Số tiền viết bởi văn bản:

Năm mươi mốt triệu đồng chẵn./.

——————————————————————————————

c. Cách viết hóa đơn

Không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

:

– Dòng thuế suất và thuế GTGT:

ko ghi, vạch men chéo.

Cộng tiền mặt hàng:

2.100.000

Thuế suất GTGT:

Tiền thuế GTGT:

Tổng cộng tiền tính sổ:

2.100.000

Số tiền viết bởi văn bản:

Năm mươi mốt triệu đồng chẵn./.

Xem thêm:

——————————————————————————————————-

3. Cách kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK:

3.1. Khai thuế GTGT đầu vào:

(Bên mua

)

a. Cách kê khai hóa đơn ko chịu thuế GTGT:

Theo Công văn 4943/TCT-CS, ngày 10/11/2014 của Tổng cục Thuế:

“2. Về việc kê khai các hóa đơn của product, dịch vụ

mua vào ko chịu thuế GTGT

:

Các hóa đơn của product, dịch vụ mua vào thuộc đối tượng ko chịu thuế thì

ko phải kê khai

trên bảng kê hóa đơn, chứng từ product, dịch vụ mua vào

theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014.”

=> Nhưng lúc này trên phần mềm HTKK đã bỏ Phụ lục bảng kê mua vào: => Nên các bạn

có thể

kê khai:

Số tiền giá trị product, dịch vụ vào

Chỉ tiêu 23

trên tờ khai 01/GTGT:

thí dụ 5:

Công ty A cử viên chức B đi học tập kế toán tài chính tại Thiên Ưng và được Thiên Ưng xuất cho hóa đơn (Như thí dụ 4 bên trên). Cty A kê khai như sau:

STT

CHỈ TIÊU

GIÁ TRỊ HHDV

THUẾ GTGT

A

Không phát sinh phát động và sinh hoạt giải trí mua, buôn bán trong kỳ (đánh dấu “X”)

[21]

B

Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang

[22]

C

Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách đất nước

I

Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ

1

Giá trị và thuế GTGT của mặt hàng hoá, dịch vụ mua vào

[23]

2.100.000

[24]

2

Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này

[25]

——————————————————————————————————

b. Cách kê khai hóa đơn chịu thuế GTGT 0%:

– Vì hóa đơn này thuế suất 0% nên các bạn chỉ cần kê khai

Số tiền giá trị product, dịch vụ vào

Chỉ tiêu 23

trên tờ khai 01/GTGT.

(na ná như hóa đơn ko chịu thuế GTGT nhé)

c. Cách kê khai hóa đơn Không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

– Vì hóa đơn này Không phải tính nộp thuế nên các bạn

có thể

kê khai

Số tiền giá trị product, dịch vụ vào

Chỉ tiêu 23

trên tờ khai 01/GTGT.

(na ná như hóa đơn ko chịu thuế GTGT nhé)

—————————————————————————-

3.2. Khai thuế GTGT đầu ra:

(Bên buôn bán)

a.

Cách kê khai hóa đơn ko chịu thuế GTGT:

– Kê khai vào

Chỉ tiêu 26

trên tờ khai 01/GTGT

tỉ dụ 6

: Tiếp theo Ví dụ 4 bên trên. Kế toán Thiên chấp nhận sẽ kê khai vào Chỉ tiêu 26 trên Tờ khai 01/GTGT:

II

Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra trong kỳ

1

Hàng hóa, dịch vụ đẩy ra

ko chịu thuế GTGT

[26]

2.100.000

2

Hàng hóa, dịch vụ đẩy ra chịu thuế GTGT ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33])

[27]

[28]

a

Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra chịu

thuế suất 0%

[29]

b

Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra chịu thuế suất 5%

[30]

[31]

c

Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra chịu thuế suất 10%

[32]

[33]

d

Hàng hoá, dịch vụ đẩy ra

ko tính thuế

[32a]

3

Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV buôn bán ra

([34] = [26] + [27]; [35] = [28])

[34]

[35]

———————————————————————-

b. Cách kê khai hóa đơn chịu thuế GTGT 0%:

– Kê khai vào

Chỉ tiêu 29

trên tờ khai 01/GTGT

——————————————————————-

Cách kê khai thuế GTGT mặt hàng xuất khẩu:

Theo Công văn 2783/CT-TTHT ngày 30/3/2015 của cục thuế TP.Sài Gòn:

“Từ ngày 01/9/2014 Khi xuất khẩu dịch vụ qua dụng cụ thương mại điện tử ra nước ngoài Công ty sử dụng hóa đơn thương mại.

– Khi kê khai trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ product, dịch vụ đẩy ra mẫu số 01-1/GTGT: số, ngày tháng của hóa đơn là số, tháng ngày của hóa đơn thương nghiệp.

– Từ ngày 01/01/2015 bỏ bảng kê và các phụ lục tất nhiên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

-> Do đó

Công ty

ko phải kê hóa đơn thương mại trên bảng kê

chỉ kê khai doanh thu của hóa đơn thương nghiệp vào tờ khai 01/GTGT

.”

a) Nếu DN kê khai thuế GTGT theo pp

khấu trừ:

– Các bạn kê khai hóa đơn thương mại (hoặc hóa đơn GTGT

0%

) đó vào

Chỉ tiêu 29

– Hàng hóa, dịch vụ đẩy ra chịu thuế suất 0%

trên Tờ khai 01/GTGT.

———————————————————————————————————-

b) Nếu DN kê khai thuế GTGT theo pp

trực tiếp:

– Các bạn kê khai hóa đơn thương mại (hoặc hóa đơn buôn bán sản phẩm) đó vào

Chỉ tiêu 21

– Doanh thu product, dịch vụ chịu thuế suất 0% và ko chịu thuế

trên Tờ khai 04/GTGT.

———————————————————————————–

thời tự khắc kê khai thuế GTGT mặt hàng xuất khẩu:

(Theo Công văn 26986/CT-TTHT ngày 26/4/2019 của Cục Thuế TP. HN Thủ Đô)

“Trường hợp Công ty xuất khẩu lô mặt hàng cho doanh nghiệp chế xuất và lập hóa đơn GTGT thuế suất 0% cho lô mặt hàng trên vào ngày 30/03/2019 tuy nhiên

ngày công nhận, trả mỹ xong thủ tục trên tờ khai hải quan lại là ngày

05/04/2019.

-> Thì

thời điểm kê khai thuế GTGT

và thời tự khắc xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là

tháng 04/2019

(ngôi trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng)”

————————————————————————————

c. Cách kê khai hóa đơn Không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

– Kê khai vào

Chỉ tiêu 32a

trên tờ khai 01/GTGT

Xem thêm:

———————————————————————————-

Kế toán Thiên chấp thuận chúc các bạn thành công!

Các bạn có nhu muốn muốn học tập thực hiện nay tính thuế – kê khai thuế, xử lý hóa đơn chứng từ, quyết toán thuế cuối năm… trực tiếp trên chứng từ thực tế, thì có thể tham gia:

Lớp

thực tại tại Kế toán Thiên chấp nhận

———————————————————————————————-

Source Cách kê khai hóa đơn ko chịu thuế GTGT, thuế suất 0% 2021-09-02 08:36:00

#Cách #kê #khai #hóa #đơn #ko #chịu #thuế #GTGT #thuế #suất