Cách khai báo tài sản cố định trong phần mềm MISA 2022

Hướng dẫn cách khai báo ghi tăng , giảm tài sản nhất thiết, cách trích khấu ngốn tài sản chắc chắn, cách cai quản lý TSCĐ trên phần mềm kế toán tài chính MISA

– Tài sản một mực là một trong những phần chẳng thể thiếu trong bất cứ doanh nghiệp nào. Việc tổ chức cai quản lý tốt TSCĐ giúp cho doanh nghiệp khẩn hoang tốt mối cung cấp ngân sách của mình, đem lại cực tốt marketing thương mại cao rộng.

Phân hệ TSCĐ trong MISA SME.NET 2012 giúp doanh nghiệp cai quản lý tài sản về số lượng và giá trị chi tiết đến từng phòng ban, theo dõi biến động tài sản (tăng/giảm giá trị, tu chỉnh lớn, điều chuyển, thanh lý tài sản…), cai quản lý việc tính và phân bổ phí khấu ngốn.

Thông qua phân hệ TSCĐ, bộ phận kế toán tài chính và ban lãnh đạo doanh nghiệp luôn nắm được tình hình sử dụng TSCĐ của đơn vị.

Đầu vào

Biên bạn dạng giao nhận TSCĐ

Biên bạn dạng thanh lý TSCĐ

Biên bạn dạng bàn trả TSCĐ tu sửa lớn trả mỹ xong

Biên bạn dạng đánh giá lại TSCĐ

Biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ

Các tính năng chính trên phân hệ TSCĐ

Cho phép doanh nghiệp theo dõi, cai quản lý, hạch toán chi tiết TSCĐ theo từng phòng ban, bộ phận dùng.

– Khai báo các thông tin can dự tới TSCĐ bao héc tàm tất cả các thông báo về nguyên giá, giá trị tính khấu ngốn, phương pháp tính khấu ngốn, thời kì khấu ngốn lúc đó chương lớp lang động tính giá trị ngốn mòn, giá trị còn lại của tài sản.

Hạch toán ghi tăng, ghi giảm nhiều loại TSCĐ trên một chứng từ chi tiết theo phòng ban, tương ứng với từng bộ phận sử dụng.

Mua TSCĐ theo nhiều phương thức khác nhau như: mua tính sổ ngay và mua chưa tính sổ.

Mua TSCĐ theo nhiều phương thức tính sổ khác nhau phù phù hợp với điều khiếu nại của doanh nghiệp như: Tiền mặt, Ủy nhiệm chi, Séc chuyển khoản, Séc tiền mặt, Thẻ tín dụng.

Theo dõi TSCĐ mua trong nước hoặc mua du nhập.

Hạch toán giá mua, phí mua, nguyên giá chi tiết theo từng TSCĐ tương ứng với từng bộ phận, phòng ban dùng.

Hạch toán các loại thuế liên quan lại tới TSCĐ như: Thuế du nhập, thuế TTĐB, thuế GTGT…Chương lớp lang động tính tiền thuế theo thuế suất được nhập và cho phép quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng khai báo các thông báo liên hệ.

Hạch toán các kỹ năng ghi tăng do nhận giúp đỡ, biếu tặng, góp vốn…

Cho phép thực hành luân chuyển TSCĐ

Theo dõi, hạch toán TSCĐ đang được sử dụng tại bộ phần này điều chuyển sang bộ phân khác đáp ứng nhu muốn sinh sản kinh dinh trên toàn Công ty.

Cho phép điều chỉnh về nguyên giá, thời gian khấu ngốn và giá trị còn lại của TSCĐ

thực hành điều chỉnh về nguyên giá, thời kì khấu ngốn và giá trị còn lại của TSCĐ những Khi có một sự biến động lớn về giá trị TSCĐ, thời kì dùng TSCĐ.

Tự động tính khấu ngốn, phân bổ và hạch toán tổn phí về TSCĐ

Phần mềm tính khấu ngốn theo phương pháp đường thẳng, chính xác đến từng ngày.

Sau Khi mọi thông tin đã khai báo xong, chương trình tự động tính khấu ngốn theo quãng thời gian mà người sử dụng chọn lựa.

Thực hiện nay phân bổ uổng tính khấu ngốn chi tiết theo từng phòng ban, bộ phận, đối tượng tập trung chi phí.

Chương trình từ động hạch toán phí tổn khấu ngốn theo trương mục phí tổn đã được khai báo trước đó.

In chứng từ

Thực hiện nay in chứng từ kế toán tài chính, danh sách tài sản một mực, chứng từ ghi tăng, ghi giảm tài sản, khấu ngốn tài sản một mực và thẻ tài sản một mực trên phân hệ tài sản cố định

Cho phép người sử dụng chỉnh sửa mẫu, tùy chỉnh… Khi in ấn với mục đích thích phù hợp với doanh nghiệp

Xem thêm:

Dữ Liệu Cách khai báo tài sản cố định trong phần mềm MISA 2021-09-06 18:04:00

#Cách #khai #báo #tài #sản #cố #định #trong #phần #mềm #MISA