Cách Kiểm Tra Xem Facebook Của quý quan lại quý khách khứa hàng Có Bị Rò Rĩ Hay Không 2021-04-07 08:14:00


 Dịch Vụ TM thông tin vi phạm data Have I Been Pwned hiện ni trọn vẹn tuy rằng thế cho dù được sử dụng nhằm giới thiệu coi thông tin member của khá nhiều bạn đọc lấy bị lộ vào vụ nhỉ data Facebook ngày bữa qua lấy đựng chấp số Smartphone và thông tin của thoáng mát rãi lớn 500 triệu con người người dùng Hay là ko.Hôm qua, một kẻ dọa dẫm sẽ bật mí thông tin member của 533.313.128 người người dùng Facebook bên trên một diễn đàn hack, bao héc tàm toàn bộ số Smartphone năng lượng điện bôịi, thương hiệu, trai giới nữ giới, khu vực, hiện tượng mọt quen nằm vào biết, công việc và nghề nghiệp, ngày sinh và khu vực gmail.

Dữ liệu này ban sơ được buôn cung ứng bên dưới dạng buôn cung phần mềm cụ riêng biệt lẻ sau Khi được thu thập vào năm 2019 bởi vì thế cách thức dùng một lỗi vào chức năng ‘Thêm bạn hữu’ bên trên Facebook. Facebook sẽ đóng góp lỗ hổng này tức thì lập tức sau Khi nó được bắt gặp ni, tuy rằng thế những kẻ dọa dẫm vẫn nối tiếp tồn trên data tới cho tới khi sau cuối nó được cải tiến và tiến lên không tính phí (2,19 USD) vào trong ngày bữa qua.Ngay tiếp tiếp sau, Troy Hunt sẽ thêm data bị nhỉ vào công ty thông tin vi phạm data Have I Been Pwned của chính bản thân nhằm góp người người dùng xác lập coi data của một member Facebook lấy bị lộ vào vụ nhỉ Hay là ko.Đối cùng với những người dân new mẻ kỳ lạ nằm vào cùng với Have I Been Pwned, nơi phía trên vào số những những khoáng sản hoàn hảo lập chỉ mục data bị lộ vào mỗi vụ vi phạm data nhằm người người dùng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù nhập khu vực gmail của chính bản thân và liệt kê nhiều vi phạm data sẽ thực hiện lộ data của chính bản thân.Cách giới thiệu coi Facebook của khá nhiều bạn đọc lấy bị eò rĩ Hay là ko?Để giới thiệu coi nhỉ Facebook lấy bao héc tàm toàn bộ khu vực gmail của khá nhiều bạn đọc Hay là ko, nhiều bạn đọc cũng trọn vẹn tuy rằng thế cho dù truy nhập Have I Been Pwned và nhập khu vực gmail của khá nhiều bạn đọc vào ngôi trường mò mò. Sau Khi nhiều bạn đọc nhấp vào ‘pwned?’ , list toàn bộ nhiều vi phạm data tuy rằng thế gmail sẽ biết thành lộ nối tiếp tổ chức triển khai hiển thị.Nếu hiện ni thông tin blue color lá “Good news — no pwnage found!” thì thông tin của khá nhiều bạn đọc ko biến thành lộ. Chà thiệt là lộc may.Nếu hiện ni red color “Oh no — pwned!” thì trọn vẹn tuy rằng thế cho dù thông tin của khá nhiều bạn đọc lấy thễ sẽ biết thành lộ. Hãy cuộn xuống coi những khoáng sản nà của khá nhiều bạn đọc sẽ biết thành lộ. Nếu ko lấy Facebook thì nhiều bạn đọc ko biến thành lộ thông tin vào vụ rò rĩ thoáng mát rãi lớn 500 triệu con người người dùng của Facebook.Hunt sẽ thêm khu vực gmail Facebook vào CSDL HaveIBeenPwned và đang được cân nặng nề coi coi lấy nên thêm số Smartphone Hay là ko. Để coi liệu khu vực gmail của khá nhiều bạn đọc lấy bị can dự trọn Hay là ko, hãy truy nhập: https://haveibeenpwned.com
———————————–

Source Cách Kiểm Tra Xem Facebook Của quý quan lại quý khách khứa hàng Có Bị Rò Rĩ Hay Không

2021-04-07 08:14:00 #Cách #Kiểm #Tra #Xem #Facebook #Của #quý quan lại quý khách khứa hàng #Có #Bị #Rò #Rĩ #Hay #Không