Cách lập tờ khai thuế môn bài bác mẫu 01/MBAI theo NĐ 139 2022

Hướng dẫn cách lập tờ khai lệ phí môn bài bác qua mạng hoặc trên HTKK; Cách lập Tờ khai thuế môn bố̀i lần đầu và cho chi nhánh cùng tỉnh hoặc khác tỉnh.

để ý:

căn cứ theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

a) Người nộp lệ phí môn bài bác mới thành lập

(cả về doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh dinh)

hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm marketing thương mại hoặc chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thực hiện nay nộp hồ nước sơ khai lệ phí môn bài bác

chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau

năm thành lập hoặc chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại.

– Trường hợp trong năm có

thay đổi về vốn

thì người nộp lệ phí môn bài bác

nộp hồ nước sơ khai lệ phí môn bài bác

chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau

năm nảy thông báo đổi thay.

b)

Hộ kinh dinh, cá nhân kinh dinh

ko phải nộp giấy tờ khai lệ phí môn bài bác

. Cơ quan lại thuế căn cứ giấy tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu cai quản lý thuế để xác định doanh thu làm cứ tính số tiền lệ phí môn bài bác phải nộp và thông tin cho người nộp lệ phí môn bài bác thực hiện nay theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Nghĩa là:

– Doanh nghiệp

chỉ cần nộp Tờ khai lệ phí môn bài bác

Khi mới thành lập

(các năm sau chẳng cần nộp)

hoặc

Khi nào có đổi thay về vốn thì nộp

.

– Nếu

mở thêm

Chi nhánh, địa điểm kinh dinh thì

Phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài bác cho Chi nhánh đó.

– Hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài bác chậm nhất là ngày 30/1

năm sau

.

VD

: Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng thành lập ngày

6/9/2020

-> Thì hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài bác năm 2021 chậm nhất là ngày

30/1/2021.

– Ngày

24/3/2021

Công ty đổi thay vốn điều lệ -> Cty sẽ phải nộp Tờ khai thuế môn bài bác năm 2022 chậm nhất là ngày

30/01/2022.

(Nếu ko bao giờ thay đổi vốn điều lệ thì ko phải nộp Tờ khai, chỉ cần nộp Tiền thuế môn bài bác)

——————————————————————————————-

Có 3 cách nộp Tờ khai lệ phí môn bố̀i

cho cơ quan lại thuế như sau:

– Lập rồi nộp bố̉n giấy trực tiếp tại Cơ quan lại thuế.

– Lập Tờ khai thuế môn bài bác trên phần mêm HTKK rồi nộp qua mạng

thuedientu.gdt.gov.vn

(DN phải có Chữ ký số mới nộp được).

– Lập và nộp trực tuyến qua mạng trên trang:

thuedientu.gdt.gov.vn

(DN phải có Chữ ký số mới nộp được).

==> Trước Khi lựa chọn cách nộp bố̉n giấy trực tiếp thì các bộ́n phải liên hệ với Chi cục thuế quản lý xem họ có nhận bố̉n giấy ko nhé

(Vì thông thường các Cơ quan lại thuế lúc này sẽ

nhận qua mạng

nhé).

———————————————————————————————–

Cách 1:

Lập tờ khai thuế môn bài bác trực tiếp.

– Nộp Tờ khai lệ phí môn bố̀i trực tiếp thì các bộ́n tải mẫu về tại đây nhé:

.

– Sau Khi tải về, các bộ́n điền thông báo

(

Cách viết Tờ khai môn bố̀i như bên dưới nhé

)

-> Giám đốc ký tên, đóng dấu -> Mang lên Chi cục thuế để nộp.

——————————————————————————————–

Cách 2:

Lập tờ khai lệ phí môn bài bác trên HTKK rồi nộp qua mạng:

– Đăng nhập vào

->

Phí – Lệ phí

” – > “Tờ khai lệ phí môn bố̀i (01/MBAI)”:

– Tiếp đó (

Cách viết tờ khai lệ phí môn bố̀i xem bên dưới nhé

)

=> Sau sau Khi lập xong Tờ khai thuế môn bài bác trên phần mềm HTKK các các độc giả kết xuất XML => Rồi đăng nhập vào trang

thuedientu.gdt.gov.vn

-> Rồi nộp qua mạng trên đó (

Chi tiết xem Cách 3 bên dưới nhé

).

————————————————————————————————–

Cách 3:

Lập tờ khai thuế môn bài bác qua mạng trực tuyến thuedientu.

– Cách này là tiện và sớm chóng nhất có thể nhé.

Cách lập tờ khai thuế môn bài bác trên thuedientu như sau:

Bước 1:

Các các độc giả đăng nhập vào trang

bởi MST của DN

(

tức thị trương mục chữ ký số của DN

).

để ý:

Các các độc giả đăng nhập bởi MST có thêm chữ

-QL

vẫn là Mật khẩu như Khi đăng nhập bởi MST thường.

thí dụ

:

MST là: 0106208569

thì các các độc giả gõ vào:

0106208569-QL

. nhập mật khẩu như Khi đăng nhập thường nhật nhé.

———————————————————————————————

– Sau Khi đăng nhập thành công ->

Các các độc giả rà xem DN m

đã đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài bác chưa

, cụ thể như sau:

a. Nếu là DN

mới thành lập

thì chắc phải đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài bác (vì lần đầu).

b. Nếu là DN

đang phát động và sinh hoạt giải trí

-> Mở thêm Chi nhánh hoặc khai Khi đổi thay vốn điều lệ -> Thì các các độc giả phải rà soát xem DN m đã đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài bác chưa.

Cách rà như sau:

Các các độc giả nhấn vào mục ”

Khai thuế

” -> ”

Đăng ký tờ khai

” ->

Trên đó sẽ hiển thị quờ các Tờ khai thuế mà DN đã đăng ký:

– Nếu các các độc giả

đã thấy trong danh sách đó

(tức là đã đăng ký rồi) -> Thì ko phải đăng ký nữa -> Sẽ kê khai trực tuyến luôn

(Cách kê khai xem tại ”

Cách kê khai thuế môn bài bác

” bên dưới)

– Nếu các các độc giả

chưa thấy Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài bác trong danh sách đó

(Tức là chưa đăng ký) -> Thì phải đăng ký ->

Xong thì mới kê khai trực tuyến trên trang thuedientu được.

——————————————————————————————–

Bước 2:

=> Chi tiết Cách đăng nhập bởi MST-QL; Cách đăng ký Tờ khai thuế môn bài bác; hạn vận nộp Tờ khai và Tiền thuế môn bài bác; Các ngôi trường hợp được miễn thuế môn bài bác …

->

Các các độc giả xem chi tiết tại đây nhé

:

.

——————————————————————————————————–

Bước 3:

Lập tờ khai lệ phí môn bài bác trực tuyến trên thuedientu:

để ý

: Làm phải xong Bước 2 mới làm được Bước 3 này nhé.

————————————————————————————————–

Bước 4:

Cách lập Tờ khai lệ phí Môn bài bác theo NĐ 139:

CỘNG HÒA từng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí:

năm

2021

[02] Lần đầu

[03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp lệ phí:

…………

Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng

…….

[05] Mã số thuế: ……….

0106235699

…………….

[06] Địa chỉ: ……

Số 9A, Ngõ 233 Xuân Thủy

…………….

[07] Quận/thị trấn:…

Cầu giấy

… [08] Tỉnh/Thành phố: ….

HN Thủ Đô

[09] Điện thoại:…

[10] Fax: ………… [11] E-Mail: .

[email protected]

[12] Đại lý thuế (nếu có):

..

Dành cho đơn vị làm dịch vụ đại lý thuế.

[13] Mã số thuế: ………………………………………………………..

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………

[15] Quận/thị trấn: …………………[16] Tỉnh/Thành phố: ………………

[17] Điện thoại: ……………… [18] Fax: ………… [19] E-Mail: ……………

[20] giao kèo đại lý thuế số: ………………… ngày ……………………………

[21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng nước ta

Stt

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu

Mức lệ phí môn bài bác

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Người nộp lệ phí môn bài bác

Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng

[22]

4.000.000.000

(Ghi vốn điều lệ của Công ty theo như trên Giấy phép marketing thương mại)

2.000.000

(Ghi số tiền thuế môn bố̀i phải nộp)

2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

(Ghi rõ tên, địa chỉ)

Ghi các chi nhánh… hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính (nếu có)

[23]

3

Tổng số lệ phí môn bài bác phải nộp

[24]

2.000.000

Tôi đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

………, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ

(Ký, ghi rõ bọn họ tên, chức phận và đóng dấu (nếu có))

—————————————————————————————–

=> Sau Khi kê khai xong, các các độc giả ”

trả mỹ xong kê khai

-> Rồi

ký nộp

trực tiếp trên trang đó nhé.

– Nộp xong, các các độc giả cũng có thể nhấn vào ”

gieo

” => ”

Tờ khai

” =>

Để thẩm tra xem tình trạng nộp Tờ khai thành công hoặc chưa nhé.

– Nhớ là phải nộp tiền thuế môn bài bác nữa đấy.

—————————————————————————————-

Cách lập Tờ khai thuế môn bài bác cho chi nhánh cùng tỉnh:

a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại) marketing thương mại ở

cùng địa phương cấp tỉnh

thì người nộp lệ phí thực hiện nay nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài bác của các đơn vị phụ thuộc đó cho

cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí

;

(Theo Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC)

Như vậy:

– Nếu chi nhành ở

CÙNG Tỉnh

với trụ sở chính thì các các độc giả nộp Tờ khai lệ phí môn bài bác cho nhánh tại

Cơ quan lại thuế trụ sở chính.

-> Các các các độc giả sẽ dùng

MST của Cty

để đăng nhập vào phần mềm HTKK -> chọn ”

Cơ sở mới thành lập

Ngày nảy sinh

(Theo giấy phép thành lập chi nhánh)”

-> Tiếp đó

: Các các độc giả ghi rõ MST, Tên, Địa chỉ của Chi nhánh cùng Tỉnh -> Chỉ ghi số tiền thuế phải nộp

– Hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài bác cho Chi nhánh

cũng như trên nhé: tức thị

ngày 30/1 năm sau

Ví dụ

: Công ty A thành lập Chi nhánh ngày

29/08/2020

-> Thì hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài bác cho chi nhánh là ngày

30/1/2021

.

————————————————————————————————–

Cách lập Tờ khai thuế môn bài bác cho chi nhánh khác tỉnh:

a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại) marketing thương mại ở

khác địa phương cấp tỉnh

điểm người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hành nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài bác của đơn vị phụ thuộc cho

cơ thuế quan lại cai quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc

.

(Theo Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC)

Như vậy:

Nếu chi nhành ở

KHÁC Tỉnh

với trụ sở chính thì các các độc giả nộp Tờ khai lệ phí môn bài bác cho nhánh tại

Cơ thuế quan lại Chi nhánh.

Trường hợp này:

Các các độc giả phải mua Chữ ký số cho Chi nhánh nhé (Vì chi nhánh sẽ phải trực tiếp kê khai với Chi cục thuế cai quản lý Chi nhánh).

-> Các các độc giả đăng nhập vào phần mềm HTKK

bởi MST của Chi nhánh

: -> Chọn ”

Tờ khai lần đầu

” -> Trong tờ khai

Chỉ ghi “Cột số tiền thuế phải nộp

“.

– Hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài bác cho Chi nhánh

cũng như trên nhé: tức thị

ngày 30/1 năm sau

thí dụ

: Công ty A thành lập Chi nhánh ngày

29/08/2020

-> Thì hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài bác của chi nhánh là ngày

30/1/2021

.

—————————————————————————————-

CHƯA XONG:

– Sau lúc các các độc giả đã nộp xong Tờ khai Lệ phí môn bài bác cho Cơ thuế quan lại -> Tiếp đó các các độc giả phải nộp giấy nộp tiền vào ngân sách đất nước + Tiền thuế môn bài bác.

Chi tiết xem thêm

:

————————————————————————————

Chúc các các độc giả làm tốt việc kê khai thuế môn bài bác đầu năm cho DN mình!

Các các độc giả có nhu muốn muốn tìm hiểu sâu rộng về kế toán tài chính thuế, tự mình có thể lập mỏng quyết toán thuế năm, có thể tham gia:

—————————————————————————————

Source Cách lập tờ khai thuế môn bài bác mẫu 01/MBAI theo NĐ 139 2021-08-22 06:01:00

#Cách #lập #tờ #khai #thuế #môn #bài bác #mẫu #01MBAI #theo #NĐ