Cách Sữa Lỗi AMP “ Missing URL for attribute ‘src’ in tag ‘amp-img’ ” và AMP HTML Tag has an invalid layout specified by its attributesfix error amp for wordpress ( Thiếu URL cho thuộc tính ‘src’ trong thẻ ‘amp-img’ “và Thẻ HTML AMP có bố cục không hợp lệ được chỉ định bởi các thuộc tính của nó ) . Đây là lỗi thường thấy trong amp trang chủ ( vì một số bài viết của các bạn quên đặt ảnh nền ( Featured image ) dẫn đến  lỗi này,  hoặc tổng code của các bạn lại thiếu thẻ “src ” và ” amp-img” có giá trị trống .
cach-sua-loi-amp-missing-url-for-attribute-src-in-tag-amp-img-va-amp-html-tag-has-an-invalid-layout-specified-by-its-attributes

Cách sữa lỗi Thiếu URL cho thuộc tính ‘src’ trong thẻ ‘amp-img’ “và Thẻ HTML AMP có bố cục không hợp lệ được chỉ định bởi các thuộc tính của nó

 

  • Đơn giản là bạn chỉ cần update ảnh Featured image trong bài viết con là được , nếu sử dụng wordpress thì các bạn có thể tìm kiếm các plug-in tự tạo Featured image cho các bài thiếu .

Một số lỗi AMP  khác và cách sữa

1.Nội dung không khớp thiếu video được nhúng: Lỗi này thường gặp nhất khi bạn có 2 phiên bản 1 trên di động và 1 pc. Trường hợp bạn nhúng trên PC 1 video khác và di động khác thì sẽ hiện cảnh báo này.
2. Tên miền AMP và tên miền khi tìm trên website khác nhau: Bạn sẽ gặp lỗi này khi tên miền truy cập khác nhau giữa AMP và không AMP
3. Không tìm thấy URL của AMP: Lỗi này gặp khi bạn xóa URL đi và vẫn nhớ cache AMP. Lúc này sẽ gặp lỗi cảnh báo URL không tồn tại.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x