Cách tính thuế đối với hộ marketing thương mại cá thể – Hồ sơ kê khai thuế 2022

Hướng dẫn tính thuế hộ marketing thương mại: Cách tính thuế

khoán

hộ kinh dinh cá thể; Cách tính thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa kinh dinh; Mức thuế khoán hộ kinh dinh cá thể 2021; Hồ sơ kê khai thuế môn bố̀i, thuế GTGT, thuế TNCN, cụ thể như sau:

C

hụ ý

cần đọc trước:

– Tuỳ vào quy mô, lĩnh vực, ngành nghề của hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại mà sẽ áp dụng

Phương pháp tính thuế khác nhau

, cụ thể như sau:

1. Phương pháp kê khai

vận dụng đối với hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại quy mô

lớn

; và hộ kinh dinh, cá nhân kinh dinh chưa đáp ứng quy mô lớn tuy nhiên

chọn lọc

nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Chi tiết:

.

2. Phương pháp khai thuế theo từng lần nảy sinh

ứng dụng đối với cá nhân marketing thương mại

ko thẳng băng

và ko hề địa điểm kinh dinh cố định.

3. Phương pháp khoán

được ứng dụng đối với hộ marketing thương mại, cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại

ko thuộc

ngôi trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai và ko thuộc ngôi trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh.

4. nước ngoài giả

còn có các phương pháp khác ví như: Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân chủ nghĩa; cá nhân trực tiếp ký giao kèo làm đại lý xổ số, đại lý bảo đảm, đại lý buôn bán sản phẩm đa cấp.

Xem thêm:

.

5. Riêng

ngôi trường hợp

cá nhân cho thuê tài sản

,

quy định về việc tính thuế cho thuê tài sản…

=>

Các bạn xem tại đây nhé:

.

-> Chi tiết cách xác định các bạn cũng có thể xem tại Thông tư 40/2021/TT-BTC nhé.

Tóm lại:

– Hộ, cá nhân marketing thương mại bình thường (quy mô nhỏ)

=> Sẽ có

2 phương pháp

khai thuế là:

Phương pháp kê khai

Phương pháp khoán.

=>

Tốt nhất là nên chọn Phương pháp khoán

(Vì nếu lựa chọn phương pháp kê khai sẽ phải thực hành chế độ kế toán tài chính, hoá đơn, chứng từ …)

– Hộ, cá nhân chủ nghĩa kinh dinh quy mô lớn

=> Chỉ vận dụng được

1 phương pháp

khai thuế là:

Phương pháp kê khai.

————————————————————–

=> Bài viết này

chỉ dẫn tính thuế hộ marketing thương mại, cá nhân kinh dinh theo

phương pháp Khoán

nhé:

Phương pháp khoán

là phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu khoán

do cơ thuế quan lại xác định để tính mức thuế khoán

theo quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế.

Hộ marketing thương mại, cá nhân chủ nghĩa kinh dinh nộp thuế theo phương pháp khoán

là hộ marketing thương mại, cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại

ko thực hiện nay

hoặc

thực hành ko đầy đủ chế độ kế toán tài chính, hóa đơn, chứng từ,

trừ ngôi trường hợp hộ marketing thương mại, cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại thuộc ngôi trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai và cá nhân marketing thương mại thuộc ngôi trường hợp nộp thuế theo từng lần phát sinh.

Mức thuế khoán hộ marketing thương mại cá thể

là tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách đất nước phải nộp của hộ kinh dinh, cá nhân marketing thương mại nộp thuế theo phương pháp khoán do cơ quan lại thuế xác định theo quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế.

—————————————————————————–

Tóm tắt bài bác luận Cách tính

thuế khoán

hộ kinh dinh, gồm:

– Thuế phải nộp gồm: Thuế môn bài bác + Giá trị gia tăng (GTGT) + Thu nhập cá nhân chủ nghĩa (TNCN)

– Mức thuế khoán hộ marketing thương mại cá thể: Cách tính số thuế Khoán phải nộp.

– Loại hóa đơn dùng.

– Cách kê khai, giấy tờ kê khai.

-> Cụ thể các bước như sau:

———————————————————————————–

I. Cách tính thuế môn bố̀i hộ kinh dinh:

Căn cứ theo Thông tư 65/2020/TT-BTC quy định: Mức thuế môn bài bác đối với cá nhân, hộ gia đình kinh dinh:

Doanh thu bình quân năm

Mức thuế môn bài bác cả năm

Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm

1.000.000 đồng/năm

Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

500.000 đồng/năm

Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm

300.000 đồng/năm.

Doanh thu để làm cứ xác định mức thu lệ phí môn bài bác

đối với cá nhân chủ nghĩa, group cá nhân, hộ gia đình, địa điểm mới ra marketing thương mại của hộ marketing thương mại như sau:

– Doanh thu để làm cứ xác định mức thu lệ phí môn bài bác

đối với cá nhân, group cá nhân chủ nghĩa, hộ gia đình

tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa

năm trước liền kề

của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, kinh dinh của các địa điểm kinh dinh theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

– cá nhân chủ nghĩa, group cá nhân, hộ gia đình

đã giải tán, tạm ngừng

sản xuất, kinh dinh

sau đó ra marketing thương mại

trở lại

ko xác định được doanh thu của năm trước liền kề thì doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài bác là doanh thu của năm tính thuế

của cơ sở sinh sản, marketing thương mại cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề

theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC.

– Hộ gia đình, cá nhân, group cá nhân sinh sản, marketing thương mại đã giải thể có phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, kinh dinh

trở lại

trong thời gian 6 tháng đầu năm

nộp mức lệ phí môn bài bác

cả năm và hạn nộp lệ phí môn bài bác chậm nhất là ngày 30/7 năm ra phát động và sinh hoạt giải trí

, trong thời kì

6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài bác cả năm và hạn nộp lệ phí môn bài bác chậm nhất là ngày 30/1 năm liền kề năm ra phát động và sinh hoạt giải trí.

————————————————————————

Các ngôi trường hợp được miễn lệ phí môn bài bác, gồm:

1. cá nhân chủ nghĩa, group cá nhân, hộ gia đình phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản, kinh dinh có doanh thu mỗi năm

từ 100 triệu đồng trở xuống.

2. cá nhân, group cá nhân chủ nghĩa, hộ gia đình phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản, kinh dinh

ko liền tù tù

;

ko hề địa điểm chắc chắn

theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính.

3. cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

4. Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa, group cá nhân chủ nghĩa, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ phục vụ hầu cần nghề đánh bắt cá.

5. Miễn lệ phí môn bài bác trong

năm đầu thành lập

hoặc ra phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản, marketing thương mại (

từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12

) đối với:

– Hộ gia đình, cá nhân, group cá nhân chủ nghĩa

lần đầu

ra phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản, kinh dinh.

Như vậy

:

– cá nhân chủ nghĩa, hộ gia đình marketing thương mại có doanh thu mỗi năm

từ 100 triệu/năm trở xuống

=> Được

miễn lệ phí môn bài bác.

– cá nhân, hộ kinh dinh

lần đầu

phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại => Sẽ được

miễn lệ phí môn bài bác năm đầu thành lập

.

– Trong thời gian miễn lệ phí môn bài bác, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chủ nghĩa, group cá nhân chủ nghĩa thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm marketing thương mại được miễn lệ phí môn bài bác trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, group cá nhân chủ nghĩa được miễn lệ phí môn bài bác.

tức thị:

Nếu

năm đầu thành lập

(được miễn lệ phí môn bài bác) => cá nhân chủ nghĩa, group cá nhân, hộ gia đình

thành lập

chi nhánh, địa điểm kinh dinh

=> Thì chi nhánh, địa điểm marketing thương mại đó

cũng sẽ được miễn lệ phí môn bài bác

– Còn nếu

sang năm thứ 2

thành lập chi nhánh, địa điểm marketing thương mại => Thì chi nhánh, địa điểm marketing thương mại đó

ko được miễn lệ phí môn bài bác nhé,

(mức nộp như nào, xem Chú ý ngay bên dưới đây nhé)

Chú ý:

cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình, địa điểm sản xuất, kinh dinh (

thuộc ngôi trường hợp

ko được miễn lệ phí môn bài bác

nêu trên

):

+) Nếu ra sinh sản marketing thương mại trong

06 tháng đầu năm

thì nộp mức lệ phí môn bài bác cả năm.

+) Nếu ra sản xuất kinh dinh trong

06 tháng cuối năm

thì nộp 50% mức lệ phí môn bài bác của cả năm.

Hộ gia đình, cá nhân chủ nghĩa, group cá nhân nộp thuế

theo phương pháp khoán

ko phải khai lệ phí môn bài bác

.

Cơ quan lại thuế Căn cứ tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu marketing thương mại làm Căn cứ tính mức lệ phí môn bài bác phải nộp của hộ gia đình, cá nhân chủ nghĩa, group cá nhân chủ nghĩa nộp thuế theo phương pháp khoán

.

(Theo Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP)

Xem thêm

:

———————————————————————————–

II. Cách tính thuế GTGT và TNCN hộ kinh dinh:

cứ theo Thông tư 40/2021/TT-BTC

chỉ dẫn tính thuế khoán hộ kinh dinh

,

cụ thể như sau:

————————————————————————————-

1. Nguyên tắc tính thuế GTGT, TNCN hộ kinh dinh:

– Nguyên tắc tính thuế đối với hộ marketing thương mại, cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại được thực hành theo các quy định của luật pháp hiện nay hành về thuế GTGT, thuế TNCN và các văn bạn dạng quy phạm pháp luật có liên can.

– Hộ marketing thương mại, cá nhân chủ nghĩa kinh dinh có doanh thu từ phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản, marketing thương mại

trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống

thì thuộc ngôi trường hợp ko phải nộp thuế GTGT và ko phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN.

+) Hộ marketing thương mại, cá nhân chủ nghĩa kinh dinh có bổn phận khai thuế chuẩn xác, trung thực, đầy đủ và nộp giấy tờ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm và trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của giấy tờ thuế theo quy định.

– Hộ marketing thương mại, cá nhân kinh dinh theo mẫu mã

group

cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân chủ nghĩa ko phải nộp thuế GTGT, ko phải nộp thuế TNCN được

xác định cho một (01) người đại diện duy nhất

của group cá nhân chủ nghĩa, hộ gia đình trong năm tính thuế.

thí dụ 1:

Hộ gia đình Ông Nam được thành lập bởi một group gồm 04 cá nhân chủ nghĩa.

– Năm 2021

Hộ gia đình ông Nam có doanh thu kinh dinh là 150 triệu đồng (>100 triệu đồng).

-> Như vậy: Hộ gia đình ông Nam thuộc diện phải nộp thuế GTGT và TNCN trên tổng doanh thu là 150 triệu đồng.

Như vậy

: Nếu hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại có doanh thu trong năm dương lịch

từ 100 triệu/năm trở xuống

=>

Không phải nộp thuế GTGT, TNCN

.

– Nếu

trên 100 triệu/năm

=> Thì

phải nộp thuế GTGT, TNCN (và Lệ phí môn bài bác nữa đấy)

.

– Phương pháp khoán được ứng dụng đối với

hộ kinh dinh, cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại

ko thuộc ngôi trường hợp nộp thuế theo phương pháp kê khai

ko thuộc ngôi trường hợp nộp thuế theo từng lần nảy sinh

theo chỉ dẫn tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 40/2021/TT-BTC.

– Hộ marketing thương mại, cá nhân chủ nghĩa kinh dinh nộp thuế theo phương pháp khoán (Hộ khoán)

ko phải thực hiện nay chế độ kế toán tài chính.

– Hộ khoán

sử dụng hóa đơn lẻ

phải lưu trữ và xuất trình cho cơ quan lại thuế

các hóa đơn, chứng từ, giao kèo, giấy tờ chứng minh product, dịch vụ hợp lí

Khi đề nghị cấp, buôn bán sỉ hóa đơn theo từng lần phát sinh.

+) Riêng ngôi trường hợp hộ khoán kinh dinh tại chợ biên thuỳ, chợ cửa khẩu, chợ trong trung tâm vực tài chính tài chính cửa khẩu trên bờ cõi nước ta phải thực hành việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, giấy tờ chứng minh product hợp lí và xuất trình Khi cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền đề nghị.

– Hộ khoán marketing thương mại

ko trọn năm

(

mất đi 12 tháng trong năm dương lịch

) bao héc tàm tất cả:

+) Hộ khoán

mới ra kinh dinh.

+) Hộ khoán kinh dinh

liền theo thời vụ.

+) Hộ khoán

ngừng, tạm ngừng kinh dinh.

-> Cách xác định mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định hộ khoán ko phải nộp thuế GTGT, ko phải nộp thuế TNCN là doanh thu tính thuế TNCN của một năm dương lịch (12 tháng); doanh thu tính thuế thực tại để xác định mức thuế khoán phải nộp trong năm là doanh thu

ứng với số tháng thực tại marketing thương mại

.

Ví dụ 2

: Ông Bắc chính thức phát động marketing thương mại từ tháng 4 năm 2022, và dự con kiến có doanh thu khoán của 09 tháng thực tiễn kinh dinh là 90 triệu đồng (trung bình 10 triệu đồng/tháng) thì

doanh thu tương ứng của một năm

(12 tháng) là 120 triệu đồng (>100 triệu đồng).

Như vậy,

Ông Bắc thuộc diện

phải nộp thuế GTGT, phải nộp thuế TNCN

ứng với doanh thu thực tiễn nảy

từ tháng 4 năm 2022 là 90 triệu đồng

.

– Hộ khoán khai thuế theo năm

quy định tại điểm c khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế,

nộp thuế theo kì hạn ghi trên thông tin nộp tiền của cơ thuế quan lại

theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý thuế.

+) Trường hợp hộ khoán

dùng hóa đơn

do cơ quan lại thuế cấp, buôn bán sỉ

theo từng số

thì hộ khoán khai thuế, nộp thuế

riêng

đối với doanh thu nảy trên hóa đơn đó

theo từng lần phát sinh.

—————————————————————

2. Cách tính thuế khoán hộ kinh dinh phải nộp:

– cứ tính thuế đối với hộ marketing thương mại, cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại là

doanh thu tính thuế

tỷ lệ %

thuế tính trên doanh thu.

a) công thức tính số thuế phải nộp:

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế GTGT

x

Tỷ lệ % thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNCN

x

Tỷ lệ % thuế TNCN

Trong đó:

——————————————————————

a.1) Doanh thu tính thuế khoán được xác định như sau:

– Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN đối với hộ kinh dinh, cá nhân chủ nghĩa kinh dinh là

doanh thu bao héc tàm tất cả thuế

(ngôi trường hợp thuộc diện chịu thuế)

của tất cả

tiền buôn bán sản phẩm, tiền gia đả, tiền hoả hồng, tiền cung ứng dịch vụ nảy sinh trong kỳ tính thuế từ các phát động và sinh hoạt giải trí sinh sản, marketing thương mại product, dịch vụ,

cả về

:

+ Các khoản thưởng, bổ sung đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương nghiệp, chiết khấu tính sổ, chi bổ sung bởi tiền hoặc ko bởi tiền;

+ Các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng trọn theo quy định;

+ Các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, đền bù khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế TNCN);

+ Doanh thu khác mà hộ marketing thương mại, cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại được hưởng trọn ko phân biệt đã thu được tiền hoặc chưa thu được tiền.

Chi tiết cách xác định Doanh thu, các bạn xem tiếp

phần 4

ở cuối bài bác luận nhé!

——————————————————————————

a.2) Tỷ lệ % thuế tính trên doanh thu khoán:

– Trường hợp hộ marketing thương mại, cá nhân chủ nghĩa kinh dinh phát động và sinh hoạt giải trí

nhiều

lĩnh vực, ngành nghề

thì hộ kinh dinh, cá nhân kinh dinh thực hành khai và tính thuế theo tỷ lệ % thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với

từng

lĩnh vực, ngành nghề.

+ Trường hợp hộ kinh dinh, cá nhân marketing thương mại

ko xác định

được doanh thu tính thuế

của từng lĩnh vực, ngành nghề

hoặc

xác định ko thích phù hợp với thực tại

kinh dinh thì

cơ thuế quan lại

thực hiện nay

ấn định doanh thu tính thuế

của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về cai quản lý thuế.

– Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế GTGT và tỷ lệ thuế TNCN áp dụng chi tiết đối với từng lĩnh vực, ngành nghề cụ thể như sau:

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ TÍNH THUẾ GTGT, THUẾ TNCN THEO TỶ LỆ % TRÊN DOANH THU ĐỐI VỚI HỘ kinh dinh, cá nhân marketing thương mại

(Ban hành tất nhiên Thông tư s

ố 40

/202

1

/TT-BTC ngày

01

tháng

6 năm 202

1

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Danh mục ngành nghề

Tỷ lệ % tính thuế

GTGT

Thuế

suất

thuế

TNCN

1.

Phân phối, cung cấp product

– Hoạt động buôn bán sỉ, buôn bán sỉ các loại product (trừ giá trị product đại lý buôn bán giá chuẩn hưởng trọn hoả hồng);

– Khoản thưởng, tương trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi tương trợ bởi tiền hoặc ko bởi tiền cho hộ khoán;

1%

0,5%

– Hoạt động phân phối, cung cấp product ko chịu thuế GTGT, ko phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về thuế GTGT;

– Hoạt động cộng tác marketing thương mại với tổ chức thuộc group ngành nghề này mà tổ chức có bổn phận khai thuế GTGT đối với bít tất doanh thu của phát động và sinh hoạt giải trí hiệp tác kinh dinh theo quy định;

– Khoản thưởng, bổ sung đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương nghiệp, chiết khấu tính sổ, chi tương trợ bởi tiền hoặc ko bởi tiền cho hộ khoán gắn kèm với mua product, dịch vụ thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT, ko phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo luật pháp về thuế GTGT;

– Khoản đền bù vi phạm hợp đồng, bồi trả khác.

0,5%

2.

Dịch vụ, xây dựng ko bao thầu nguyên nguyên nhiên liệu

– Dịch vụ tạm cư gồm: Hoạt động cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho quan lại quý khách khứa hàng du lịch, quan lại quý khách khứa hàng vãng lai khác; phát động và sinh hoạt giải trí cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn ko phải là căn hộ cho sinh viên, làm nhân và những đối tượng na ná; phát động và sinh hoạt giải trí cung cấp cơ sở lưu trú cùng dịch vụ ăn uống hoặc các phương tiện giải trí;

– Dịch vụ bốc xếp product và phát động và sinh hoạt giải trí dịch vụ bổ sung khác can dự đến vận chuyển như kinh dinh bến kho bãi, buôn bán vé, trông giữ công cụ;

– Dịch vụ bưu chính, chuyển phát thư tín và bưu khiếu nại;

– Dịch vụ môi giới, đấu giá và hoả hồng đại lý;

– Dịch vụ tư vấn luật pháp, tham mưu tài chính, kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán; dịch vụ làm thủ tục hành chính thuế, hải quan lại;

– Dịch vụ xử lý dữ liệu, cho thuê cổng thông báo, thiết bị làm nghệ thông tin, viễn thông; lăng xê trên sản phẩm, dịch vụ nội dung thông báo số;

– Dịch vụ tương trợ văn phòng và các dịch vụ tương trợ marketing thương mại khác;

– Dịch vụ tắm khá, massage, karaoke, vũ ngôi trường, bi-a, mạng internet, trò chơi;

– Dịch vụ may đo, giặt là; cắt tóc, làm đầu, gội đầu;

– Dịch vụ sang sửa khác bao héc tàm tất cả: sang sửa máy vi tính và các đồ dùng gia đình;

– Dịch vụ tham vấn, thiết kế, giám sát thi công xây dựng căn bạn dạng;

– Các dịch vụ khác thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 10%;

– Xây dựng, lắp đặt ko bao thầu nguyên vật liệu (cả về lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp);

5%

2%

– Hoạt động cung cấp dịch vụ ko chịu thuế GTGT, ko phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo pháp luật về thuế GTGT;

– Hoạt động cộng tác marketing thương mại với tổ chức thuộc group ngành nghề này mà tổ chức có trách nhiệm khai thuế GTGT đối với vơ doanh thu của phát động và sinh hoạt giải trí hiệp tác marketing thương mại theo quy định;

– Khoản bồi thường vi phạm giao kèo, bồi thường khác;

2%

– Cho thuê tài sản gồm:

+ Cho thuê ngôi nhà, đất, cửa mặt hàng, xưởng sản xuất, kho kho bãi trừ dịch vụ tạm trú;

+ Cho thuê phương tiện chuyển vận, máy móc thiết bị ko tất nhiên người lái;

+ Cho thuê tài sản khác ko tất nhiên dịch vụ;

5%

5%

– Làm đại lý xổ số, đại lý bảo đảm, buôn bán sản phẩm đa cấp;

– Khoản bồi trả vi phạm hợp đồng, đền bù khác.

5%

3.

sinh sản, vận tải, dịch vụ có gắn kèm với product, xây dựng có bao thầu nguyên nguyên nhiên liệu

– sản xuất, gia tiến đánh, chế biến sản phẩm product;

– khai khẩn, chế biến tài nguyên;

– vận chuyển product, chuyên chở Khách hàng;

– Dịch vụ tất nhiên buôn bán sản phẩm hóa như dịch vụ đào tạo, bảo chăm sóc, chuyển giao tiến đánh nghệ tất nhiên buôn bán sản phẩm;

– Dịch vụ ăn uống;

– Dịch vụ sửa sang và bảo chăm sóc máy móc thiết bị, dụng cụ chuyên chở, ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác;

– Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên nguyên nhiên liệu (cả về lắp đặt máy móc, thiết bị đả nghiệp);

– Hoạt động khác thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 10%;

3%

1,5%

– Hoạt động ko chịu thuế GTGT, ko phải khai thuế GTGT, thuộc diện chịu thuế GTGT 0% theo luật pháp về thuế GTGT;

– Hoạt động liên minh marketing thương mại với tổ chức thuộc group ngành nghề này mà tổ chức có trách nhiệm và trách nhiệm khai thuế GTGT đối với vơ doanh thu của phát động và sinh hoạt giải trí liên minh kinh dinh theo quy định.

1,5%

4.

Hoạt động kinh dinh khác

– Hoạt động sản xuất các sản phẩm thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%;

2%

1%

– Hoạt động cung cấp các dịch vụ thuộc đối tượng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ với mức thuế suất thuế GTGT 5%;

– Hoạt động khác chưa được liệt kê ở các group 1, 2, 3 nêu trên;

tỉ dụ 3:

Bà Mai mở cửa mặt hàng kinh dinh cắt tóc gội đầu.

– Khi bà Mai đi đăng ký marketing thương mại

ko xác định

được Doanh thu tính thuế khoán -> Cơ thuế quan lại cai quản lý của bà

ấn định

Doanh thu tính thuế khoản của bà là 10tr/tháng.

Như vậy

: Bà mai thuộc diện phải nộp thuế khoán vì (Doanh thu 12 tháng = 10tr x 12 = 120tr lớn rộng 100tr)

=> Mức thuế khoán hộ marketing thương mại phải nộp như sau:

– Số thuế môn bài bác phải nộp = 300.000/năm

– Số thuế GTGT phải nộp = 10 tr x 5% = 500.000/tháng

– Số thuế TNCN phải nộp = 10 tr x 2% = 200.000/tháng

thí dụ 4:

Ông Quang mở ngôi nhà mặt hàng (kinh dinh dịch vụ ăn uống)

– Khi Ông Quang đi đăng ký marketing thương mại ko xác định được Doanh thu tính thuế khoán -> Cơ quan lại thuế cai quản lý của ông ấn định Doanh thu tính thuế khoản của bà là 35tr/tháng.

Như vậy:

Ông Quang thuộc diện phải nộp thuế khoán vì (Doanh thu 12 tháng = 35tr x 12 = 420tr lớn rộng 100tr).

=> Cách tính thuế khoán phải nộp như sau:

– Số thuế môn bài bác phải nộp = 500.000/năm

– Số thuế GTGT phải nộp = 35tr x 3% = 1.050.000/tháng

– Số thuế TNCN phải nộp = 35tr x 1,5% = 525.000/tháng

nước ngoài giả:

Do quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng có nhu muốn lấy hoá đơn => Nên Ông Quang phải lên Cơ quan lại thuế để mua hoá đơn đơn marketing thương mại nhỏ lẻ để giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

– Như vậy:

Mỗi lần lên mua hoá đơn buôn bán sỉ theo từng số

đó thì Ông Quang sẽ phải khai thuế, nộp thuế

riêng

đối với doanh thu phát sinh trên hoá đơn theo từng lần đó.

thí dụ: Ông Quang muốn xuất hoá đơn với Doanh thu là 20 triệu đồng.

-> Thì Ông Quang phải nộp thêm là: = 20tr x 4,5% = 900.000.

——————————————————————-

III. Hóa đơn sử dụng cho hộ kinh dinh:

– Là

hoá đơn buôn bán sản phẩm.

– Nếu Hộ, cá nhân chủ nghĩa marketing thương mại theo phương pháp khoán

muốn sử dụng hoá đơn marketing thương mại nhỏ lẻ

do cơ quan lại thuế cấp, marketing thương mại nhỏ lẻ theo từng số, từng lần nảy

=> Thì can hệ với Cơ quan lại thuế để mua và kê khai theo từng lần nảy

(Chi tiết cách mua và kê khai xem tiếp phần IV bên dưới nhé).

Hộ, các nhân kinh dinh

theo phương pháp Khoán

ko dùng đến hoá đơn quyển

(Theo đánh văn 2626/TCT-DNNCN)

———————————————————————–

IV, Cách kê khai thuế khoán hộ kinh dinh:

1. Căn cứ xác định thuế khoán đối với hộ khoán bao héc tàm tất cả:

+ Hồ sơ khai thuế của hộ khoán do hộ khoán tự kê khai theo dự định doanh thu và mức thuế khoán của năm tính thuế;

+ Cơ sở dữ liệu của cơ quan lại thuế;

+ ý con kiến tư vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn;

+ Kết quả công khai thông tin và kết nạp ý con kiến phản hồi từ Hội đồng tư vấn thuế, Ủy ban dân chúng, Hội đồng dân chúng, chiến trận sơn hà xã, phường, thị trấn, hộ khoán và các tổ chức, cá nhân khác.

———————————————————————-

2. Hồ sơ khai thuế khoán hộ marketing thương mại:

a)

Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 từng năm

,

cơ quan lại thuế phát Tờ khai thuế năm sau cho ko hề thảy các hộ khoán.

b) Hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán

là Tờ khai thuế đối với hộ marketing thương mại, cá nhân chủ nghĩa kinh dinh theo mẫu số 01/CNKD

phát hành tất nhiên Thông tư 40/2021/TT-BTC

.

Tải về

:

.

c) Trường hợp hộ khoán

sử dụng hóa đơn

do cơ quan lại thuế cấp, marketing thương mại nhỏ lẻ theo từng lần nảy, Khi khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn lẻ thì hộ khoán

khai thuế theo từng lần nảy sinh

dùng

Tờ khai thuế đối với hộ kinh dinh, cá nhân marketing thương mại theo mẫu số 01/CNKD,

đồng thời

xuất trình, nộp tất nhiên giấy tờ khai thuế

các tài liệu sau:

– Bản sao hợp đồng tài chính tài chính cung cấp product, dịch vụ cùng ngành nghề với phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh của hộ khoán;

– Bản sao biên bạn dạng kiểm nghiệm, thanh lý hợp đồng;

– Bản sao tài liệu chứng minh mối cung cấp cội xuất xứ của product, dịch vụ như: Bảng kê thu mua mặt hàng nông phẩm nếu là product nông phẩm trong nước; Bảng kê product mua buôn bán, đàm đạo của cư dân biên giới nếu là mặt hàng cư dân biên thuỳ nhập vào; Hóa đơn của người buôn bán sản phẩm giao cho nếu là product nhập vào mua của tổ chức, cá nhân kinh dinh trong nước; tài liệu can hệ để chứng minh nếu là product do cá nhân tự sinh sản, cung cấp;…

để ý

: Cơ thuế quan lại

có quyền yêu cầu

xuất trình bạn dạng chính để đối chiếu, công nhận tính chính xác của bạn dạng sao so với bạn dạng chính.

—————————————————————–

3. thời hạn nộp hồ nước sơ khai thuế khoán:

– hạn vận nộp giấy tờ khai thuế đối với hộ khoán

chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm trước

liền kề năm tính thuế.

– Trường hợp hộ khoán

mới ra marketing thương mại

(bao héc tàm tất cả hộ kê khai chuyển đổi sang phương pháp khoán)

, hoặc hộ khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai, hoặc

hộ khoán đổi thay ngành nghề

, hoặc

hộ khoán thay đổi quy mô kinh dinh trong năm

thì hạn vận nộp hồ nước sơ khai thuế của hộ khoán

chậm nhất là ngày thứ 10

Tính từ lúc ngày chính thức phát động kinh dinh, hoặc chuyển đổi phương pháp tính thuế, hoặc đổi thay ngành nghề, hoặc thay đổi quy mô kinh dinh.

– kì hạn nộp giấy tờ khai thuế đối với ngôi trường hợp hộ khoán

có sử dụng hóa đơn

do cơ thuế quan lại cấp, buôn bán sỉ theo từng lần nảy sinh chậm nhất là

ngày thứ 10

Tính từ lúc ngày phát sinh doanh thu có đề nghị dùng hóa đơn.

——————————————————————

4. Xác định doanh thu và mức thuế khoán:

a) Xác định doanh thu và mức thuế khoán:

– Doanh thu và mức thuế khoán

được tính theo năm dương lịch

hoặc

tháng

đối với ngôi trường hợp marketing thương mại theo thời vụ và ổn định trong một năm

.

– Hộ khoán

tự xác định

doanh thu tính thuế khoán trong năm trên Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD.

+ Trường hợp hộ khoán

ko xác định được

doanh thu khoán, ko nộp giấy tờ khai thuế hoặc doanh thu tính thuế khoán

xác định ko hiệp với thực tế

kinh dinh thì cơ quan lại thuế thực hành

ấn định doanh thu và xác định mức thuế khoán

theo quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế.

– Căn cứ giấy tờ khai thuế của hộ khoán và cơ sở dữ liệu của cơ thuế quan lại để lấy ý con kiến công khai, tham vấn ý con kiến của Hội đồng tham mưu thuế và làm cơ sở cho Cục Thuế chỉ đạo, đánh giá việc lập Sổ bộ thuế tại từng Chi cục Thuế.

b) Điều chỉnh doanh thu và mức thuế khoán:

– Hộ khoán trong năm có đề nghị điều chỉnh doanh thu, mức thuế khoán do đổi thay phát động và sinh hoạt giải trí kinh dinh thì cơ quan lại thuế điều chỉnh lại mức thuế khoán theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế Tính từ lúc thời điểm có thay đổi.

Cụ thể như sau:

b.1) Hộ khoán

thay đổi

quy mô marketing thương mại

(diện tích kinh dinh, cần lao sử dụng, doanh thu) thì

phải khai điều chỉnh, bổ sung

Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD.

b.2) Hộ khoán

thay đổi địa điểm marketing thương mại

thì phải thực hiện nay đổi thay thông tin đăng ký thuế theo quy định và thực hiện nay thủ tục khai thuế tại địa điểm mới như đối với hộ khoán mới ra kinh dinh.

b.3) Hộ khoán

thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh dinh

(bao gồm ngôi trường hợp ko đổi thay về tỷ lệ, thuế suất ứng dụng) thì hộ khoán phải thực hiện nay thủ tục đổi thay thông báo đăng ký thuế theo quy định (nếu có đổi thay ngành nghề, lĩnh vực kinh dinh so với đăng ký thuế), song song khai điều chỉnh, bổ sung Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD.

b.4) Hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh dinh thì hộ khoán thực hành Thông báo Khi ngừng hoặc tạm ngừng kinh dinh theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

b.5) Hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh dinh theo đề nghị của cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền thì cơ thuế quan lại cứ văn bạn dạng đề nghị ngừng hoặc tạm ngừng của cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền để điều chỉnh mức thuế khoán theo thực tiễn cho thời gian yêu cầu ngừng hoặc tạm ngừng kinh dinh.

b.6) Hộ khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai thì hộ khoán khai điều chỉnh, bổ sung Tờ khai thuế khoán theo mẫu số 01/CNKD.

———————————————————————-

Tác_Giả_2 chúc các bạn thành công!

—————————————————————————————————

Nguồn Cách tính thuế đối với hộ marketing thương mại cá thể – Hồ sơ kê khai thuế 2021-09-04 14:39:00

#Cách #tính #thuế #đối #với #hộ #kinh #doanh #cá #thể #Hồ #sơ #kê #khai #thuế