Cách tính thuế thu nhập cá nhân làm 2 điểm – Quyêt toán – BHXH 2022

cá nhân chủ nghĩa có thu nhập 2 điểm tính thuế TNCN như nào? Cách tính thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa làm 2 điểm? chỉ dẫn quyết toán thuế TNCN làm việc 2 điểm? Thu nhập 2 điểm đóng bảo đảm ra làm sao?
xin trích các văn bạn dạng quy định về vấn đề đó.
I/ Cách tính thuế thu nhập cá nhân làm 2 điểm:
Theo khoản 1 điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc khấu trừ thuế TNCN:
“1. Khấu trừ thuế

Khấu trừ thuế là sự tổ chức, cá nhân trả thu nhập
thực hiện nay tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước Khi trả thu nhập, cụ thể như sau:
b) Thu nhập từ lương phía, tiền công
b.1) Đối với cá nhân trú ngụ ký hợp đồng lao động từ bố (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trả thu nhập thực hành
khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần,
bao gồm ngôi trường hợp cá nhân chủ nghĩa ký hợp đồng
từ bố (03) tháng
trở lên
tại nhiều điểm.
i) Khấu trừ thuế đối với một số ngôi trường hợp khác
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân trú ngụ ko ký hợp đồng cần lao (theo chỉ dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động bên dưới bố (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ
hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên
thì
phải khấu trừ thuế theo mức 10%
trên thu nhập trước Khi trả cho cá nhân.
Trường hợp cá nhân
chỉ có độc nhất vô nhị thu nhập
thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên tuy nhiên ước lượng tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau Khi trừ gia đạo chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân chủ nghĩa có thu nhập
làm cam kết
(theo mẫu phát hành tất nhiên văn bạn dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
cá nhân chủ nghĩa làm cam kết theo chỉ dẫn tại điểm này
phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

——————————————————————
Như vậy:
– cá nhân có thu nhập từ nhiều điểm
và ký hợp đồng cần lao
từ 3 tháng trở lên
thì tính thuế TNCN theo Biểu thuế
lũy tiến từng phần
.
– cá nhân chủ nghĩa có thu nhập nhiều điểm
trong đó có điểm ký
bên dưới 3 tháng (thời vụ, giao khoán …)
mà (mức lương từ 2.000.000/lần hoặc /tháng trở lên) thì phải khấu trừ 10% (
Không được làm cam kết vì có thu nhập 2 điểm
).
thí dụ 1:
– Ông D ký hợp đồng lao động trên 3 tháng với Công ty A ( => Thì tại Công ty A sẽ tính thuế TNCN theo biểu
lũy tiến từng phần
).
– Ông D cũng ký hợp lao động với Công ty B tùy từng ngôi trường hợp cụ thể như sau:
+ Nếu ký hợp đồng cần lao
> 3 tháng
thì Công ty B cũng tính theo biểu
lũy tiến từng phần
.
+ Nếu ký hợp đồng cần lao
thì có
2 ngôi trường hợp
:
a, Nếu mức lương
thì Không khấu trừ thuế TNCN.
b, Nếu mức lương
từ 2tr/ lần hoặc tháng
thì
phải khấu trừ 10%
(Không được làm cam kết 02)
Xem thêm
:
———————————————————————-
II. Tính giảm trừ cho bạn dạng thân mình và người phụ thuộc:
Theo khoản 1 điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về việc giảm trừ gia đạo:
“c.1.1) Người nộp thuế có
nhiều thu nhập nhập nhập
từ tiền lương, tiền công, từ kinh dinh thì tại một thời tự khắc (tính đủ theo tháng) người nộp thuế
lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bạn dạng thân mình tại
một điểm.
i) Người nộp thuế
chỉ phải đăng ký và nộp giấy tờ chứng minh cho mỗi người phụ thuộc một lần
trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi điểm làm việc, điểm kinh dinh thì thực hiện nay đăng ký và nộp giấy tờ chứng minh người phụ thuộc như ngôi trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo chỉ dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.”
Theo Công văn 34683/CT-TTHT ngày 26/05/2017 của cục thuế TP Hà Nội
“Trường hợp người nộp thuế ký hợp đồng cần lao
trên bố tháng ở hai điểm
thì người nộp thuế được phép
giảm trừ gia cảnh cho bạn dạng thân mình tại một cơ quan lại chi trả thu nhập

giảm trừ gia đạo cho người phụ thuộc tại cơ quan lại chi trả thu nhập khác
. Việc giảm trừ gia cảnh này ko ảnh hưởng trọn đến trách nhiệm và trách nhiệm thuế TNCN của cá nhân nếu vẫn đảm bảo nguyên lý theo chỉ dẫn tại Điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.”
———————————————————————————–
Như vậy:
– cá nhân có nhiều thu nhập nhập nhập thì chỉ được
tính giảm trừ bạn dạng thân mình
tại 1 điểm.
– Nếu muốn giảm trừ cho
người phụ thuộc
thì phải
đăng ký tại Công ty muốn giảm trừ
.
thí dụ 2
:
– Ông C ký giao kèo lao động > 3 tháng với Công ty A. Và đăng ký giảm trừ bạn dạng thân mình tại Công ty A -> Thì Công ty A sẽ tính thuế TNCN cho ông C theo biểu
lũy tiến từng phần

giảm trừ bạn dạng thân mình
cho Ông C.
– Ông C ký hợp đồng với Công ty B tùy từng ngôi trường hợp cụ thể như sau:
a, Nếu ký giao kèo
> 3 tháng
thì Công ty B cũng tính theo biểu
lũy tiến từng phần
(Nhưng sẽ
ko nghỉ ngơi trừ bạn dạng thân mình cho Ông C nữa
, phát sinh bao lăm là đưa vào Thu nhập tính thuế từng ấy, vì ông ấy đã giảm trừ bạn dạng thân mình tại Cty A rồi
-> VD:
Trả 5tr/tháng thì Thu nhập tính thuế = 5tr (ko giảm trừ bạn dạng thân mình nữa, vì đã giảm trử ở Cty A rồi)
b, Nếu ký giao kèo
:
thì có
2 ngôi trường hợp
:
– Nếu mức lương
thì Không khấu trừ thuế TNCN.
– Nếu mức lương
từ 2tr/ lần hoặc tháng
thì phải
khấu trừ 10%
(
Không được làm cam kết 02
)
– Nếu Ông C muốn đăng ký giảm trừ
Người phụ thuộc
thì chỉ có thể đăng ký tại Công ty A hoặc Công ty B.
Xem thêm
:
———————————————————————-
thí dụ 3:
– Bà K ký hợp đồng lao động ko xác định hạn vận với Công ty A (Đăng ký giảm trừ bạn dạng thân mình, nộp BHXH tại đây) với mức lương 18tr/tháng
– Và ký hơp đồnglao động 1 năm với cty B với mức lương 15tr/tháng.
Cách tính thuế TNCN cho bà K tại 2 công ty:
1. Tại Công ty A:
– Tính theo biểu lũy tiến từng phần:
Thu nhập tính thuế = 18tr – 11tr (
giảm trừ bạn dạng thân mình
) = 7tr (thuộc Bậc 2)
Thuế TNCN phải nộp = 10% x 7tr – 0,25tr = 450.000
2. Tại Công ty B:
– Tính theo biểu lũy tiến tưng phần
Thu nhâp tính thuế = 15 tr (
Vì đã giảm trừ bạn dạng thân mình tại Cty A, nên ko được giảm trừ bạn dạng thân mình nữa
) (thuộc Bậc 3)
Thuế TNCN phải nộp = 15% x 15tr – 0,75tr = 1.500.000
-> Nếu Bà K có người phụ thuộc, có thể đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc tại Công ty A hoặc B.
-> Trường hợp này
: Bà K Không được ủy quyền phải tự đi quyết toán thuế TNCN với Cơ thuế quan lại. Công ty A và B sẽ cấp cho Bà K chứng từ khấu trừ thuế TNCN.
————————————————————————————————–
III. Quyết toán thuế TNCN làm việc 2 điểm:
Theo Công văn 801/TCT- TNCN ngày 02/3/2016 của Tổng cục thuế:
– Tổ chức trả thu nhập từ lương bổng, tiền công
ko phân biệt có nảy sinh khấu trừ thuế Hay là ko phát sinh khấu trừ thuế
có trách nhiệm và trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân chủ nghĩa có uỷ quyền.
-Trường hợp tổ chức
ko phát sinh trả thu nhập
từ lương, tiền công trong năm 2015 thì
ko phải khai quyết toán thuế TNCN
.
Như vậy
:
Nếu Cty bạn trả lương cho ai thì phải quyết toán thuế TNCN cho bọn họ (
Dù có Hay là ko phát sinh khấu trừ thuế
). Tức là quyết toán phần lương phía, tiền công mà công ty bạn trả cho tư vấn viên cấp dưới đó.
– Không trả lương cho bất cứ ai thì ko phải quyết toán.
“+ cá nhân có thu nhập từ lương lậu, tiền công ký giao kèo cần lao từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập,
song song có thu nhập vãng lai
ở các điểm khác bình quân tháng trong năm
ko thật 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%
nếu cá nhân
ko hề yêu cầu
quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai này
thì được ủy quyền
quyết toán tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng cần lao từ 03 tháng trở lên. Nếu cá nhân chủ nghĩa
có đề nghị
quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì
cá nhân trực tiếp quyết toán
với cơ thuế quan lại.”
——————————————————————–
Ví dụ 4:
– Năm 2020, Bà A có thu nhập từ lương phía theo hợp đồng cần lao dài hạn tại Công ty X,
– đồng thời có thu nhập vãng lai tại các điểm khác là 90 triệu đồng đã khấu trừ thuế TNCN 10%.
-> Như vậy
,
thu nhập vãng lai bình quân tháng
trong năm 2020 của Bà A
nhỏ rộng 10 triệu đồng
(90 triệu đồng : 12 tháng = 7,5 triệu đồng/tháng),
-> Nếu Bà A
ko hề yêu cầu
quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai nêu trên thì Bà A ủy quyền quyết toán thuế năm 2020 cho Công ty X. -> Công ty X chỉ quyết toán thuế thay Bà A đối với phần thu nhập
do Công ty X trả
.
-> Nếu Bà A
có nhu muốn
quyết toán thuế đối với cả 2 phần thu nhập là (Tại Cty X và phần thu nhập vãng lai trên) => Thì Bà A phải
tự đi quyết toán thuế
với cơ thuế quan lại cai quản lý Công ty X
(Vì thời điểm Quyết toán Bà A đang làm tại Cty X)
———————————————————————–
“+ cá nhân có thu nhập từ lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị,
đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế
(bao héc tàm tất cả ngôi trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ tuy nhiên ko khấu trừ) thì cá nhân
ko ủy quyền
quyết toán thuế mà
phải tự đi quyết toán thuế TNCN.”
tỉ dụ 5:
– Năm 2020, Ông B có thu nhập từ lương theo hợp đồng lao động trên 03 tháng tại Công ty M và được giảm trừ bạn dạng thân mình tại đây,
– Tháng 3/2020 ông B có thu nhập vãng lai tại Công ty N là 20 triệu đồng đã khấu trừ thuế 10%,
– Tháng 10/2020 ông B có thu nhập vãng lai tại Công ty K là một trong những trong,5 triệu đồng
chưa đến mức khấu trừ thuế
.
-> Như vậy
, trong năm 2020 Ông B có một Khoản thu nhập chưa khấu trừ thuế, nếu Ông B thuộc diện quyết toán thuế thì Ông B
ko ủy quyền
quyết toán tại Công ty M, mà
trực tiếp quyết toán thuế
với cơ thuế quan lại.
– Nơi nộp giấy tờ quyết toán thuế

cơ thuế quan lại cai quản lý đơn vị chi trả thu nhập mà Ông B đã đăng ký giảm trừ gia cảnh
(Tức là cơ quan lại thuế cai quản lý Công ty M). Nếu thời điểm Quyết toán mà Ông B
nghỉ ngơi làm
thì nộp Hồ sơ tại Cơ thuế quan lại điểm
hàm
)
.
-> Công ty N và K có bổn phận cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN để làm căn cứ thực hành quyết toán thuế với cơ thuế quan lại.
Chi tiết xem thêm
:
———————————————————————
IV. Thu nhập 2 điểm đóng BHXH ra làm sao?
Theo khoản 1 điều 39 Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của BHXH nước ta:
“1. Đối tượng tham gia BHXH buộc, BHYT, BHTN
1.2. Người cần lao song song có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì
đóng BHXH, BHTN
theo HĐLĐ
giao ước đầu tiên
,
đóng BHYT
theo HĐLĐ có
mức tiền lương cao nhất.

Như vậy:
– Đóng
BHXH, BHTN
tại điểm ký hợp đồng
trước nhất
– Đóng
BHYT
tại điểm có
mức lương cao nhất.
Xem thêm
:
————————————————————————–
Tác_Giả_2 !

60

Scr Cách tính thuế thu nhập cá nhân làm 2 điểm – Quyêt toán – BHXH 2021-09-02 10:37:00

#Cách #tính #thuế #thu #nhập #cá #nhân #lam #điểm #Quyêt #toan #BHXH