Cách tính thuế TNDN năm 2014 cho những DN thành lập 2013 2022

Câu hỏi:

– Kính gửi Công thông báo Điện Tự Bộ Tài Chính. Theo Luật số 32/2013/QH13, có hiệu lực thực thi hiện hành từ 01/01/2014 thì mức thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp vận dụng là 22% thay cho mức 25%.

Câu hỏi:

Trong ngôi trường hợp công ty vận dụng năm tài chính từ 01/04/2013 đến 31/03/2014, Khi quyết toán thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp có được áp dụng mức thuế suất 22% cho 3 tháng (01/01/2014 đến 31/03/2014) Hay là ko?

đáp:

– Theo Luật số 32/2013/QH13 và Nghị định của Chính phủ số 218/2013 thì mức thuế suất thuế TNDN vận dụng từ ngày 01/01/2014 trở đi là 22% thay cho mức thuế suất 25% trước đây.

– Theo quy định của Luật này thì năm tính thuế TNDN là năm dương lịch (được chính thức phát động Tính từ lúc ngày 01/01 và chấm dứt ngày 31/12 mỗi năm), ko ứng dụng theo thời gian của năm tài chính. Thuế TNDN là loại thuế khai tạm nộp mặt hàng quý và khai quyết toán thuế sau Khi kết thúc năm.

– Như vậy, đối với ngôi trường hợp DN của quý quan lại quý khách khứa hàng thì tầm chừng thời kì năm dương lịch 2014 Tính từ lúc ngày Luật có hiệu lực thực thi hiện hành rơi vào 2 năm tài chính tuy nhiên bạn tránh việc mà DN mất đi quyền được hưởng trọn quy định thuận lợi của Luật mới. quý quan lại quý khách khứa hàng cần

xác định thu nhập

được ứng dụng

thuế suất 22%

bởi phương pháp lấy

thu nhập tính thuế

của cả năm tài chính (từ 01/4/2013 đến 31/3/2014)

chia đều cho 4 quý

(trích http:www.mof.gov.vn)

Xem thêm:

Bài viết Cách tính thuế TNDN năm 2014 cho những DN thành lập 2013 2021-08-24 08:23:00

#Cách #tính #thuế #TNDN #năm #cho #những #thành #lập