Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn mới nhất 2022

Chuyển nhượng vốn có phải nộp thuế ko? Cách tính thuế TNDN chuyển nhượng vốn, thuế suất TNDN chuyển nhượng vốn, kê khai thuế TNDN chuyển nhượng vốn, hạn vận nộp tờ khai thuế TNDN chuyển nhượng vốn …

Căn Theo điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC, Điều 8 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định về tính thuế TNDN chuyển nhượng vốn, cụ thể như sau:

1. Phạm vi ứng dụng tính thuế TNDN chuyển nhượng vốn:

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp là thu nhập có được từ

chuyển nhượng một phần

hoặc

ko hề thảy số vốn

của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác

(cả về ngôi trường hợp

buôn cung cấp doanh nghiệp

)

.

-> thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn là

thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn.

Trường hợp doanh nghiệp

buôn cung cấp tất cả

tiến đánh ty trách nhiệm và trách nhiệm hữu hạn một thành viên

do tổ chức làm chủ sở hữu

bên dưới mẫu mã chuyển nhượng vốn

có gắn kèm với BDS

thì kê khai và nộp thuế TNDN theo phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng BDS và kê khai theo tờ khai thuế TNDN (mẫu số 06/TNDN).

Trường hợp doanh nghiệp có chuyển nhượng vốn ko sở hữu và nhận bởi tiền mà nhận bởi tài sản, ích lợi vật chất khác (cổ phiếu, chứng chỉ quỹ…) có phát sinh thu nhập thì phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Giá trị tài sản, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ…được xác định

theo giá buôn cung cấp của sản phẩm trên thị ngôi trường

tại thời tự khắc nhận tài sản.

– Tổ chức nước ngoài sản

xuất kinh dinh tại nước ta ko tuân theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp hoặc có thu nhập nảy tại nước ta nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo chỉ dẫn riêng của Bộ Tài chính.

->

Các tổ chức này nếu có phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng vốn thì thực hành nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo chỉ dẫn tại đây.

——————————————————————–

2. Cách tính thuế TNDN chuyển nhượng vốn:

Thuế TNDN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

X

20%

Trong đó:

a)

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn

được xác định như sau:

Thu nhập tính thuế

=

Giá chuyển nhượng

Giá mua của phần vốn chuyển nhượng

chi phí chuyển nhượng

Cách xác định như sau:

—————————————————————

– Giá chuyển nhượng

được xác định là

tổng giá trị thực tế

mà bên chuyển nhượng thu được

theo hợp đồng chuyển nhượng.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng vốn quy định việc thanh toán theo trả dần, trả chậm thì doanh thu của giao kèo chuyển nhượng

ko bao héc tàm tất cả lãi

trả góp, lãi trả chậm theo hạn quy định trong hợp đồng.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng ko quy định giá thanh toán hoặc cơ thuế quan lại có cơ sở để xác định giá tính sổ ko khớp theo giá thị ngôi trường, cơ quan lại thuế có quyền rà soát và

ấn định giá chuyển nhượng

. Doanh nghiệp có chuyển nhượng một phần vốn góp trong doanh nghiệp mà giá chuyển nhượng đối với phần vốn góp này ko hiệp theo giá thị ngôi trường thì cơ quan lại thuế

được ấn định lại vớ giá trị của doanh nghiệp

tại thời tự khắc chuyển nhượng để xác định lại giá chuyển nhượng ứng với tỷ lệ phần vốn góp chuyển nhượng.

cứ ấn định giá chuyển nhượng

dựa vào tài liệu điều tra của cơ thuế quan lại hoặc Căn cứ giá chuyển nhượng vốn của các ngôi trường hợp khác ở cùng thời gian, cùng tổ chức tài chính tài chính hoặc các giao kèo chuyển nhượng rưa rứa tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp việc ấn định giá chuyển nhượng của cơ quan lại thuế

ko hạp

thì được cứ theo giá giám định của

các tổ chức định giá chuyên nghiệp có thẩm quyền

xác định giá chuyển nhượng tại thời tự khắc chuyển nhượng theo đúng quy định.

Doanh nghiệp có phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng vốn cho tổ chức, cá nhân thì phần giá trị vốn chuyển nhượng theo hợp đồng chuyển nhượng

có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên

phải có chứng từ thanh toán cấm dùng tiền mặt

. Trường hợp việc chuyển nhượng vốn ko hề chứng từ tính sổ cấm dùng tiền mặt thì cơ quan lại thuế có quyền

ấn định giá chuyển nhượng

.

—————————————————————-

– Giá mua của phần vốn chuyển nhượng

được xác định đối với từng ngôi trường hợp như sau:

+ Nếu

là chuyển nhượng

vốn góp thành lập doanh nghiệp

là giá trị

phần vốn góp lũy tiếp theo thời điểm chuyển nhượng vốn

trên cơ sở sổ sách, giấy tờ, chứng từ kế toán tài chính và được các bên tham dự đầu tư vốn hoặc tham dự hợp đồng hiệp tác kinh dinh

xác nhận

, hoặc

hiệu quả truy thuế kiểm toán

của làm ty truy thuế kiểm toán độc lập đối với d

oanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

+ Nếu

phần vốn do mua lại

thì giá mua là

giá trị vốn tại thời tự khắc mua

. Giá mua được xác định Căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp, chứng từ tính sổ.

Trường hợp doanh nghiệp đủ điều khiếu nại hạch toán kế toán tài chính bởi đồng đúc nước ngoài tệ và thực hiện nay theo đúng quy định của pháp luật về chế độ kế toán tài chính có chuyển nhượng vốn góp bởi nước ngoài tệ thì giá chuyển nhượng và giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định bởi đồng đúc nước ngoài tệ;

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán tài chính bởi đồng đúc nước ta có chuyển nhượng vốn góp bởi nước ngoài tệ thì giá chuyển nhượng phải được xác định bởi đồng đúc nước ta theo tỷ giá mua vào của Ngân mặt hàng thương mại điểm doanh nghiệp mở tài khoản tại thời điểm chuyển nhượn

———————————————————————-

– phí tổn chuyển nhượng

là các khoản chi thực tiễn liên tưởng trực tiếp đến việc chuyển nhượng,

có chứng từ, hóa đơn hợp lí

.

Trường hợp uổng chuyển nhượng nảy ở nước ngoài thì các chứng từ gốc đó phải được một cơ quan lại đả chứng hoặc truy thuế kiểm toán độc lập của nước có chi phí nảy sinh công nhận và chứng từ phải được dịch ra tiếng Việt (có xác nhận của đại diện có thẩm quyền).

tổn phí chuyển nhượng bao héc tàm tất cả:

phí để làm các thủ tục pháp lý cấp thiết cho việc chuyển nhượng;

Các khoản phí và lệ phí phải nộp Khi làm thủ tục chuyển nhượng;

Các hoài giao tế, thương lượng, ký phối hợp đồng chuyển nhượng.

Và các phí khác có chứng từ chứng minh.

Ví dụ

: đánh ty

góp 400 tỷ đồng gồm 320 tỷ đồng là giá trị xưởng sản xuất và 80 tỷ đồng tiền mặt để thành lập doanh nghiệp liên doanh sinh sản giấy vệ sinh.

– Sau đó Cty chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên cho doanh nghiệp B với giá là 550 tỷ đồng.

– Vốn góp của Cty tại thời điểm chuyển nhượng trên sổ sách kế toán tài chính là 400 tỷ đồng, phí tổn liên tưởng đến việc chuyển nhượng vốn là 70 tỷ đồng.

-> Thu nhập để tính thuế thu nhập

từ chuyển nhượng vốn trong ngôi trường hợp này là: (550 – 400 – 70) =

80 tỷ đồng.

—————————————————————————

b) Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn thì khoản thu nhập này

được xác định là khoản thu nhập khác

kê khai vào thu nhập chịu thuế Khi tính thuế TNDN.

Xem thêm

:

————————————————————————–

c) Đối với tổ chức nước ngoài marketing thương mại tại nước ta hoặc có thu nhập tại nước ta mà tổ chức này ko phát động và sinh hoạt giải trí theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (gọi chung là ngôi nhà thầu nước ngoài) có phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng vốn thì thực hiện nay kê khai, nộp thuế như sau:

Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa nhận chuyển nhượng vốn

có bổn phận

xác định, kê khai, khấu trừ và

nộp thay

tổ chức nước ngoài số thuế TNDN phải nộp.

Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài ko phát động và sinh hoạt giải trí theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật nước ta điểm các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có bổn phận kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài.

——————————————————————–

Một số tiến đánh văn cần tham khảo:

Theo đánh văn 1755/CT-TTHT ngày 14/01/2019 của Cục thuế TP. HN Thủ Đô:

“- Trường hợp đánh ty TNHH công nghệ Bắc Hà nảy sinh phát động và sinh hoạt giải trí nhận chuyển nhượng vốn góp của tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (ko hàm tại nước ta) thì tiến đánh ty TNHH công nghệ Bắc Hà

có trách nhiệm

kê khai, khấu trừ và

nộp thuế thay

tổ chức nước ngoài, cá nhân chủ nghĩa ko trú ngụ.

Trường hợp giá tính sổ trên giao kèo chuyển nhượng vốn ko hạp với giá thị ngôi trường thì cơ thuế quan lại có quyền

ấn định

giá chuyển nhượng theo quy định của luật pháp về cai quản lý thuế.

– Về thuế TNDN:

đả ty TNHH đả nghệ Bắc Hà xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài số thuế TNDN phải nộp theo chỉ dẫn tại Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Khoản 7 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC nêu trên.

– Về thuế TNCN:

làm ty TNHH đánh nghệ Bắc Hà thực hành khấu trừ thuế và khai thuế TNCN theo chỉ dẫn tại Điều 11, Điều 20 Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC nêu trên.”

Xem thêm:

———————————————————————-

Chuyển nhượng vốn phải lập hóa đơn GTGT:

Theo tiến đánh văn 1457/CT-TTHT, ngày 21/02/2018 của cục thuế TP. Sài Gòn:

“Căn cứ văn các độc giả dạng số 189/TCT-CS ngày 11/01/2018 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế đối với phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng vốn của tiến đánh ty TNHH Y tế Hoa Lâm – Shangri-La.

Trường hợp đả ty theo biểu lộ: Ngày 03/03/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Sài Gòn cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh dinh tiến đánh ty TNHH Một thành viên số 0313675071 thành lập tiến đánh ty TNHH Hoa Lâm – Shangri-la 5 (đả ty Hoa Lâm – Shangri-la 5) do đánh ty đứng tên chủ sở hữu với số vốn điều lệ là 122.246.953.712 đồng. Ngày 16/08/2016, làm ty ký giao kèo góp vốn bởi quyền dùng đất (Giấy chứng thực Quyền sử dụng đất số A0770873 (vào sổ số T02066/1a) do Ủy Ban Nhân Dân TP. Sài Gòn cấp ngày 20/01/2009), thửa đất số 1-2, tờ các độc giả dạng vẽ số 108 tại Phường Trị Đông, Quận Bình Tân, TP. Sài Gòn, diện tích thửa đất là 12.314,84 m2 với mục đích dùng: xây dựng trung tâm vực ngôi nhà tại, căn hộ phục vụ trung tâm vực y tế chuyên môn cao.

Ngày 22/05/2017, làm ty ký hợp đồng

chuyển nhượng tất phần vốn góp

tại tiến đánh ty Hoa Lâm – Shangri-la 5 nêu trên cho công ty TNHH tham mưu Đầu tư Xây dựng Tiến Phát (đánh ty Tiến Phát) để đấu đầu tư dự án.

-> Khi chuyển nhượng vốn cho làm ty Tiến Phát, tiến đánh ty

lập hóa đơn GTGT

, dòng thuế suất và tiền thuế GTGT

vạch men bỏ, ko ghi.

song song

kê khai Tờ khai thuế TNDN

(

mẫu số 06/TNDN

) phát hành tất nhiên Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính cho cơ thuế quan lại.

– Việc xác định doanh thu, phí tổn và thu nhập chịu thuế TNDN từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng vốn góp bởi quyền dùng đất phải được tính và kê khai nộp thuế theo thu nhập chuyển nhượng BDS quy định tại Điều 2 Thông tư số 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

————————————————————————-

Theo đánh văn 82847/CT-TTHT, ngày 27/12/2017 của Cục thuế TP. HN Thủ Đô:

“Căn cứ Điểm 5 Điều 1 Giấy chứng nhận đầu tư số 011022000180 do Ủy Ban Nhân Dân TP HN Thủ Đô chứng thực lần đầu ngày 02/10/2008 (tài liệu gửi kèm tiến đánh văn) có nêu:

“5. Vốn điều lệ: 680.000.000.000 đồng, tương đương 42.500.000 USD, trong đó:

5.1. VINACONEX JSC

VINACONEX JSC góp 340.000.000.000 đồng, tương đương 21.250.000 USD, chiếm 50% vốn điều lệ của tiến đánh ty, trong đó:

+ Giá trị quyền phát triển Dự án của bên nước ta (Vinaconex JSC) trong Dự án Khu thị thành mới Bắc An Khánh mà hai phía thỏa thuận là 192.000.000.000 đồng, tương đương 12.000.000 USD, được tính là một trong những phần góp vốn điều lệ của Vinaconex JSC vào vốn điều lệ của đánh ty (do đả ty Posco E&C góp thay);

+ Phần vốn góp còn lại sẽ được góp bởi tiền mặt là: 148.000.000.000 đồng, tương đương 9.250.000 USD.

5.2. Posco E&C

Posco E&C góp 340.000.000.000 đồng, tương đương 21.250.000 USD, chiếm 50% vốn điều lệ của tiến đánh ty;

– Trong khi, Posco E&C phải góp thêm Giá trị quyền phát triển Dự án của bên nước ta theo thỏa thuận là 192.000.000.000 đồng, tương đương 12.000.000 USD vào phần góp vốn điều lệ của Vinaconex JSC đối với tiến đánh ty.”

– Căn cứ mỏng tài chính truy thuế kiểm toán năm 2016 của đả ty Liên doanh TNHH Phát triển tỉnh thành mới An Khánh gửi Cục thuế TP HN Thủ Đô ngày 18/4/2017 có nêu:

“Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016, vốn điều lệ đã được các bên góp đủ như sau:

– Tổng đánh ty cổ phần xuất du nhập và Xây dựng nước ta: số vốn đã góp tại ngày 31/12/2016 là 21.250.000 USD (50%)”

– tiến đánh ty TNHH Posco Engineering & Construction: số vốn đã góp tại ngày 31/12/2016 là 21.250.000 USD (50%) ”

Căn cứ các quy định trên, ngôi trường hợp công ty

mua lại phần vốn góp

tại công ty liên doanh TNHH Phát triển tỉnh thành mới An Khánh (Liên doanh) của tiến đánh ty TNHH Posco Engineering & Construction (đánh ty Posco E&C – là

ngôi nhà đầu tư nước ngoài góp vốn thành lập Liên doanh

).

-> Thì công ty

có trách nhiệm

xác định, kê khai, khấu trừ và

nộp thay

thuế TNDN cho tiến đánh ty Posco E&C theo chỉ dẫn tại Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên.

Giá mua của phần vốn chuyển nhượng

giá trị phần vốn góp lũy tiếp theo thời tự khắc chuyển nhượng vốn

.

Đối với khoản tiền Giá trị quyền phát triển Dự án, Posco

góp thay

cho Tổng đả ty cổ phần xuất du nhập và xây dựng nước ta (Vinaconex) theo thỏa thuận là 192.000.000.000 đồng được tính vào giá trị phần vốn góp điều lệ của (Vinaconex) nên

ko nằm trong giá mua phần vốn

chuyển nhượng của công ty Posco E&C.”

————————————————————————

3. Cách kê khai thuế TNDN chuyển nhượng vốn:

Căn cứ theo Điều 16 Thông tư số 151/2015/TT-BTC sửa đổi Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

——————————————————————————————-

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp

được coi là

một khoản thu nhập khác

, doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn có trách nhiệm và trách nhiệm xác định, kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn

vào tờ khai quyết toán theo năm.

Xem thêm

:

——————————————————————————————-

– Trường hợp buôn cung cấp tất thảy

đánh ty trách nhiệm và trách nhiệm hữu hạn một thành viên

do tổ chức làm chủ sở hữu

bên dưới mẫu mã

chuyển nhượng vốn có gắn kèm với BDS

thì nộp thuế theo từng lần nảy và kê khai theo

mẫu số 06/TNDN

phát hành tất nhiên Thông tư 151 và

quyết toán năm tại điểm doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

Mẫu 06/TNDN này

các các độc giả làm trên phần mềm HTKK, rồi nộp qua mạng nhé.

——————————————————————–

b)

Tổ chức nước ngoài

kinh dinh tại nước ta hoặc có thu nhập tại nước ta

(gọi chung là ngôi nhà thầu nước ngoài)

mà tổ chức này ko phát động và sinh hoạt giải trí theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng vốn thì khai thuế thu nhập doanh nghiệp

theo từng lần nảy.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn

có bổn phận

xác định, kê khai, khấu trừ và

nộp thay

tổ chức nước ngoài số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài ko phát động và sinh hoạt giải trí theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật nước ta điểm các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có bổn phận kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ phát động và sinh hoạt giải trí chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài.

hạn nộp hồ nước sơ khai thuế là

ngày thứ 10 (mười)

Tính từ lúc ngày cơ quan lại có thẩm quyền ưng chuẩn việc chuyển nhượng vốn, hoặc ngày thứ 10 (mười) Tính từ lúc ngày các bên thỏa thuận chuyển nhượng vốn tại giao kèo chuyển nhượng vốn đối với ngôi trường hợp ko phải duyệt y việc chuyển nhượng vốn.

Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn:

– Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp về chuyển nhượng vốn (theo Mẫu số 05/TNDN

phát hành tất nhiên Thông tư số 156/2013/TT-BTC);

>

Mẫu 05/TNDN

này, lúc này trên phần mềm HTKK chưa có nhé (Các các độc giả cũng có thể làm các độc giả dạng giấy để đi nộp trực tiếp nhé.

– Bản chụp giao kèo chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng bởi tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt các nội dung chính yếu: Bên chuyển nhượng; bên nhận chuyển nhượng; thời gian chuyển nhượng; nội dung chuyển nhượng; quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của từng bên; giá trị của hợp đồng; kì hạn, phương thức, đồng tiền thanh toán.

– Bản chụp quyết định duyệt việc chuyển nhượng vốn của cơ quan lại có thẩm quyền (nếu có);

– Bản chụp chứng thực vốn góp;

– Chứng từ gốc của các khoản uổng.

Trường hợp

cần bổ sung giấy tờ

, cơ quan lại thuế phải thông tin cho tổ chức, cá nhân chủ nghĩa nhận chuyển nhượng vốn trong ngày nhận giấy tờ đối với ngôi trường hợp trực hít giấy tờ; trong vận hạn 03 (bố) ngày làm việc Tính từ lúc ngày hít giấy tờ đối với ngôi trường hợp nhận qua đường bưu chính hoặc duyệt y giao du điện tử.

Địa điểm nộp hồ nước sơ khai thuế:

tại cơ quan lại thuế điểm doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân chủ nghĩa nước ngoài chuyển nhượng vốn đăng ký nộp thuế.

Tác_Giả_2 chúc các các độc giả thành đả!.

—————————————————————————-

Nguồn Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn mới nhất 2021-08-21 16:26:00

#Cách #tính #thuế #TNDN #từ #chuyển #nhượng #vốn #mới #nhất