Cách viết hóa đơn mặt hàng xuất khẩu nước ngoài – trung tâm vực công nghiệp 2022

Hướng dẫn cách viết hóa đơn GTGT héc tàng xuất vào trung tâm vực phi thuế quan lại (trung tâm vực công nghiệp); Cách viết hóa đơn thương nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài. Cách kê khai thuế GTGT mặt hàng xuất khẩu.

Trước Khi đọc

bài bác luận cách viết hóa đơn mặt hàng xuất khẩu này, thì các bạn phải xác định được

thế nào là mặt hàng xuất khẩu; Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu gồm những gì? Điều khiếu nại để vận dụng thuế suất 0%

-> Tại vì phải xác định được việc đó thì mới xác định thuế suất là bao lăm % thì mới viết được hóa đơn và sử dụng loại hóa đơn gì.

thí dụ:

Cty A buôn bán sản phẩm cho Cty B ngôi trường hợp giao mặt hàng ở trong nước ta, ngôi trường phù hợp giao mặt hàng ở ngoài nước ta…

Chi tiết về việc đó các bạn xem tại đây nhé

:

—————————————————————————————–

1. Quy định về việc dùng hóa đơn Khi xuất khẩu:

Theo điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

Hóa đơn giá trị gia tăng

(mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 phát hành tất nhiên Thông tư 39/2014/TT-BTC) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế GTGT theo phương pháp

khấu trừ

trong các phát động và sinh hoạt giải trí sau:

– Bán product, cung ứng dịch vụ trong trong nước;

– Hoạt động chuyển vận quốc tế;

– Xuất vào trung tâm vực phi thuế quan lại và các ngôi trường hợp được coi như xuất khẩu;

– Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa khai, tính thuế GTGT theo phương pháp

trực tiếp

Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ trong trong nước, xuất vào trung tâm vực phi thuế quan lại và các ngôi trường hiệp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu product, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.

=> Thì dùng:

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

(mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 phát hành tất nhiên Thông tư 39/2014/TT-BTC).

– Tổ chức, cá nhân

trong trung tâm vực phi quan lại thuế

Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ vào trong nước và Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trong trung tâm vực phi thuế quan lại với nhau, xuất khẩu product, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân chủ nghĩa trong trung tâm vực phi thuế quan lại”

=> Thì sử dụng:

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

(Dùng cho tổ chức, cá nhân trong trung tâm vực phi quan lại thuế) (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 phát hành tất nhiên Thông tư 39/2014/TT-BTC).”

——————————————————————————

Theo

Khoản 7 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC (sửa đổi bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định:

Hóa đơn thương nghiệp

.

Ngày xác định doanh thu xuất khẩu

để tính thuế là

ngày xác nhận trả mỹ xong thủ tục hải quan lại trên tờ khai hải quan lại

”.

Theo Công văn 483/TCT-CS ngày 6/2/2015 của Tổng cục thuế:

“Căn cứ các chỉ dẫn nêu trên và theo tả của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngôi trường thích hợp Công ty TNHH Vard Vũng Tàu thực hành các hợp đồng đóng tàu cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng nước ngoài mà thời gian thực hành giao kèo dài, thời điểm kiểm nghiệm, bàn trả tàu là thời điểm giao tàu xuất khẩu đi nước ngoài thì:

– Trước 01/9/2014,

Công ty TNHH Vard Vũng Tàu thực hiện nay lập hóa đơn GTGT, hóa đơn xuất khẩu tại thời tự khắc kiểm nghiệm, bàn trả tàu, xuất khẩu ra nước ngoài, Công ty ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN Căn cứ theo hóa đơn.

– Từ 01/9/2014

, Công ty TNHH Vard Vũng Tàu ko phải lập hóa đơn xuất khẩu mà

dùng hóa đơn thương mại

và xác định doanh thu xuất khẩu thực hành theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC nêu trên.

Thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế

của phát động và sinh hoạt giải trí này là ngày xác nhận trả mỹ xong thủ tục hải quan lại trên tờ khai thương chính.”

Công văn số 79581/CT-TTHT ngày 11/12/2017 của Cục Thuế TP. HN Thủ Đô về hóa đơn mặt hàng xuất khẩu:

“Căn cứ quy định trên, ngôi trường hợp Công ty của độc giả mới thành lập và có phát động và sinh hoạt giải trí xuất khẩu trực tiếp mặt hàng nông phẩm ra nước ngoài thì Công ty

sử dụng hóa đơn thương nghiệp Khi xuất khẩu

theo quy định.”

——————————————————————

Xuất khẩu dịch vụ phầm mềm dùng hóa đơn thương mại:

Công văn 76605/CT-TTHT ngày 19/11/2018 của Cục thuế TP HN Thủ Đô:

“cứ các quy định trên, ngôi trường hiệp Công ty đang sử dụng hóa đơn GTGT, Công ty phát sinh phát động và sinh hoạt giải trí

xuất khẩu dịch vụ phần mềm

cho tổ chức nước ngoài thì Công ty chẳng cần thiết phải lập hóa đơn GTGT cho phát động và sinh hoạt giải trí này.

Công ty

lập hóa đơn thương mại

theo chỉ dẫn tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

Trong quá trình thực hiện nay, nếu còn vướng mắc thì đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được chỉ dẫn chi tiết.”

————————————————————————-

Quy định về việc dùng hóa đơn Khi xuất du nhập tại chỗ:

Theo khoản 1, khoản 3 điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC quy định:

“Điều 86. Thủ tục thương chính đối với product xuất khẩu, du nhập tại chỗ

1. Hàng hóa xuất khẩu, du nhập tại chỗ gồm:

a) Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; vật liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc giao kèo gia công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP;

b) Hàng hóa mua buôn bán giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong trung tâm vực phi quan lại thuế;

c) Hàng hóa mua buôn bán giữa doanh nghiệp nước ta với tổ chức, cá nhân nước ngoài ko hề hiện nay thị tại nước ta và được doanh gia nước ngoài chỉ định giao, nhận product với doanh nghiệp khác tại nước ta.

3. Hồ sơ thương chính

– Hồ sơ thương chính product xuất khẩu, du nhập tại chỗ thực hành theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

– Trường hiệp product mua buôn bán giữa

doanh nghiệp trong nước

doanh nghiệp chế xuất

, doanh nghiệp

trong trung tâm vực phi thuế quan lại

thì người khai hải quan lại

dùng hóa đơn giá trị gia tăng

hoặc

hóa đơn buôn bán sản phẩm

theo quy định của Bộ Tài chính

thay cho hóa đơn thương nghiệp

”.

————————————————————————————————–

Kết luận:

– Khi xuất khẩu product, dịch vụ ra nước ngoài

thì

sử dụng hóa đơn thương nghiệp.

– Khi buôn bán sản phẩm vào trung tâm vực công nghiệp, trung tâm vực phi quan lại thuế

thì

dùng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn buôn bán sản phẩm.

– Thủ tục xuất du nhập tại chỗ

thuộc ngôi trường thích hợp quy định tại

điểm a

,

điểm c

điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC nêu trên thì

sử dụng hoá đơn thương mại.

– Thủ tục xuất nhập vào tại chỗ

thuộc ngôi trường hạp quy định tại

điểm b

điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC nêu trên thì

sử dụng hoá đơn GTGT

hoặc

hoá đơn buôn bán sản phẩm.

————————————————————————————————-

tỉ dụ:

– Cty

là doanh nghiệp khai thuế GTGT theo phương pháp

khấu trừ

:

– Nếu buôn bán sản phẩm trong nước: => Thì sử dụng hóa đơn GTGT cho phát động và sinh hoạt giải trí buôn bán sản phẩm trong nước.

Nếu xuất khẩu product ra nước ngoài

=> Thì sử dụng hóa đơn thương mại cho phát động và sinh hoạt giải trí xuất khẩu ra nước ngoài.

Nếu buôn bán sản phẩm vào trong trung tâm vực phi quan lại thuế

=> Thì dùng hóa đơn GTGT cho phát động và sinh hoạt giải trí buôn bán sản phẩm vào trung tâm vực phi thuế quan lại.

——————————————————————————-

– Doanh nghiệp D là doanh nghiệp khai thuế GTGT theo phương pháp

trực tiếp:

– Nếu buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ trong nước: => Thì sử dụng hóa đơn buôn bán sản phẩm

Nếu xuất khẩu product ra nước ngoài

: => Thì sử dụng hóa đơn thương mại cho phát động và sinh hoạt giải trí xuất khẩu product ra nước ngoài.

Nếu buôn bán sản phẩm hóa cho trung tâm vực phi thuế quan lại

: => Thì sử dụng hóa đơn buôn bán sản phẩm.

—————————————————————————–

– Doanh nghiệp C là

doanh nghiệp chế xuất:

– Nếu buôn bán sản phẩm vào trong nước và buôn bán sản phẩm hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ nước ta) => Thì sử dụng hóa đơn buôn bán sản phẩm, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong trung tâm vực phi quan lại thuế”.

——————————————————————————————————-

Hóa đơn thương nghiệp

thì DN tự thiết kế

(các bạn cũng có thể lên mạng để xem Mẫu hóa đơn thương nghiệp)

và ko phải làm thủ tục thông tin phát hành hóa đơn, ko phải báo cho biết giải trình tình hình dùng hóa đơn cho cơ quan lại thuế.

——————————————————————————-

2. Cách viết hóa đơn mặt hàng xuất khẩu

Cách viết hóa đơn mặt hàng xuất khẩu vào trung tâm vực phi thuế quan lại (Chế xuất)

Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC

“Đối với hóa đơn GTGT, ngoài dòng đơn giá là giá chưa có thuế GTGT, phải có dòng thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT, tổng số tiền phải thanh toán ghi ngay số và bởi văn bản.”

Như vậy:

– Khi xuất khẩu product

vào trung tâm vực phi thuế quan lại

thì DN sử dụng hóa đơn GTGT (

nếu là DN kê khai theo pp

khấu trừ

), để làm cứ mở Tờ khai thương chính: -> Trên hóa đơn sẽ ghi thuế suất như sau:

– Dòng thuế suất thuế GTGT ghi:

0%

– Dòng tiền thuế GTGT ghi:

0

—————————————————————————————-

Lưu ý:

Trường thích hợp người buôn bán tốt thu bởi nước ngoài tệ

theo quy định của luật pháp

thì mới được viết đồng bạc

nước ngoài tệ

trên hóa đơn nhé.

Chi tiết xem thêm

:

– Nếu

xuất khẩu mặt hàng ra nước ngoài

các bạn sử dụng hóa đơn thương mại (

Invoice

) + Phiếu xuất kho để làm cứ mở Tờ khai hải quan lại. (hóa đơn thương nghiệp các bạn lập và lưu nội bộ nhé)

– Nếu là DN kê khai thuế GTGT theo pp

trực tiếp

thì các bạn xuất hóa đơn buôn bán sản phẩm như thông thường thôi nhé (Vì trên hóa đơn đó ko hề thuế GTGT).

————————————————————————

3. chỉ dẫn kê khai thuế GTGT mặt hàng xuất khẩu:

cứ các quy định trên, từ ngày 01/9/2014 Khi xuất khẩu dịch vụ qua dụng cụ thương nghiệp điện tử ra nước ngoài Công ty sử dụng hóa đơn thương mại.

– Khi kê khai trên Bảng kê hóa đơn, chứng từ product, dịch vụ đẩy ra mẫu số 01-1/GTGT: số, ngày tháng của hóa đơn là số, tháng ngày của hóa đơn thương nghiệp.

– Từ ngày 01/01/2015 bỏ bảng kê và các phụ lục tất nhiên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

-> Do đó Công ty

ko phải kê hóa đơn thương mại trên bảng kê

chỉ kê khai doanh thu của hóa đơn thương nghiệp vào tờ khai 01/GTGT

.

(Theo Công văn 2783/CT-TTHT ngày 30/3/2015 của Cục thuế Sài Gòn)

———————————————————————————————

-> Cụ thể kê khai như sau

:

a) Nếu DN kê khai thuế GTGT theo pp

khấu trừ

:

– Các bạn kê khai hóa đơn thương mại (hoặc hóa đơn GTGT) đó vào

Chỉ tiêu 29

– Hàng hóa, dịch vụ đẩy ra chịu thuế suất 0% trên Tờ khai 01/GTGT

(Vì theo quy định tại điều 9 Thông tư 219: Thuế suất 0% áp dụng đối với product, dịch vụ xuất khẩu)

———————————————————————————————————-

b) Nếu DN kê khai thuế GTGT theo pp

trực tiếp

:

– Các bạn kê khai hóa đơn thương nghiệp (hoặc hóa đơn buôn bán sản phẩm) đó vào

Chỉ tiêu 21

– Doanh thu product, dịch vụ chịu thuế suất 0% và ko chịu thuế trên Tờ khai 04/GTGT.

Xem thêm:

thời tự khắc kê khai thuế GTGT mặt hàng xuất khẩu:

– Trường hiệp Công ty xuất khẩu lô mặt hàng cho doanh nghiệp chế xuất và lập hóa đơn GTGT thuế suất 0% cho lô mặt hàng trên vào ngày 30/03/2019 tuy nhiên

ngày xác nhận, trả mỹ xong thủ tục trên tờ khai hải quan lại là ngày 05/04/2019.

-> Thì

thời tự khắc kê khai thuế GTGT

và thời tự khắc xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế

là tháng 04/2019

(ngôi trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng).

(Theo Công văn 26986/CT-TTHT ngày 26/4/2019 của Cục Thuế TP. HN Thủ Đô)

———————————————————————————————–

4. Cách hạch toán mặt hàng xuất khẩu:

– Cách hạch toán tỷ giá để xác định doanh thu, ngày xác định doanh thu mặt hàng xuất khẩu …

các bạn xem tại đây nhé:

Chi tiết

:

Tác_Giả_2 chúc các bạn thành công!

Nếu bạn có nhu muốn muốn học tập lên vắng tài chính, Quyết toán thuế …Có thể tham dự

Khóa

tổng phù hợp

.

—————————————————————

Scr Cách viết hóa đơn mặt hàng xuất khẩu nước ngoài – trung tâm vực công nghiệp 2021-09-04 14:48:00

#Cách #viết #hóa #đơn #mặt hàng #xuất #khẩu #nước #ngoài #trung tâm vực #chế #xuất