Mục lục bài viết

Thông Tin Chân Dung về Đại từ là gì? Sự rất khác nhau giữa đại từ tiếng Việt và đại từ tiếng Anh Mới Nhất

Update: 2022-04-08 03:57:10, Bạn đang tim hiểu về Đại từ là gì? Sự rất khác nhau giữa đại từ tiếng Việt và đại từ tiếng Anh. Quý khách trọn vẹn có thể xem và theo đõi thông tin chân dung và để Comments ở phía dưới

623

Chắc những bạn đã và đang biết khái niệm về đại từ là gì? Bởi vì những bạn sử dụng nó hằng ngày nên có lẽ rằng đại từ quá quen thuộc với những bạn. Tuy nhiên, những bạn có vướng mắc về yếu tố khác lạ giữa đại từ trong tiếng Việt và đại từ trong tiếng Anh không? Vậy hãy cùng tìm hiểu về nó nhé!

Mục lục nội dung

 • Đại từ là gì?
  • Đại từ trong tiếng Anh là gì?
  • Chức năng của đại từ
 • Phân loại đại từ trong ngữ pháp tiếng Việt
  • Đại từ nhân xưng
  • Đại từ nghi vấn
  • Đại từ thay thế
 • Những loại đại từ trong tiếng Anh
  • Đại từ nhân xưng (Personal pronouns)
  • Đại từ sở hữu (Possessive pronoun)
  • Loại Đại từ phản thân (Reflexive pronouns)
  • Đại từ chỉ định (Demonstrative pronouns)
  • Đại từ quan hệ (Relative pronouns)
  • Đại từ bất định (Indefinite pronouns)
  • Đại từ nhấn mạnh vấn đề (Intensive pronouns)

Đại từ là gì?

Trước đây toàn bộ chúng ta học thì đều đã biết đại từ là từ chỉ cách xưng hô, ngoài ra nó trọn vẹn có thể thay thế một bộ phận nào đó trong câu trọn vẹn có thể là danh từ, động từ, tính từ, cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ,… để tránh tình trạng bị trùng lặp trong câu khiến người đọc cảm thấy nhàm chán.

Theo sách giáo khoa toàn bộ chúng ta đã được học thì đại từ được chia thành những loại nhỏ:

Thứ nhất, đại từ vốn để làm trỏ nên dùng trong những tình hình rõ ràng, trọn vẹn có thể là trong một cuộc trò chuyện hay rỉ tai với một ai đó,..

 • Trỏ về số lượng. Ví dụ: bấy nhiêu, bao nhiêu,…
 • Trỏ về con người, sự vật (nó, mày, bạn, tôi, tụi nó,…)
 • Trỏ về tính chất chất, mục tiêu, yếu tố (vậy, thế nào, như vậy,…)

Thứ hai, đại từ vốn để làm hỏi vốn để làm hỏi những gì mà bản thân thấy có điều chưa hiểu hoặc chưa chứng minh và khẳng định mà nên phải giải đáp.

 • Hỏi về người (ai, là ai, đâu, sao, gì,…)
 • Hỏi về số lượng (bao nhiêu, nhiêu, bấy nhiêu,…)

Đại từ trong tiếng Anh là gì?

Tương tự định nghĩa đại từ trong tiếng Việt, đại từ trong tiếng Anh cũng rất được sử dụng để tránh tình trạng lặp đi tái diễn trong câu.

Chức năng của đại từ

 • Đại từ trọn vẹn có thể thay thế bất kể vai trò nào trong câu nhưng nghĩa phải giống nhau.
 • Đại từ có thế làm thành phần chính trong câu và không làm trách nhiệm định danh.

Phân loại đại từ trong ngữ pháp tiếng Việt

Đại từ nhân xưng

Số ít
Số nhiều
Ngôi thứ 1
Tôi, ta, mình, tớ,…
Chúng tôi, chúng mình,…
Ngôi thứ hai
Bạn, mày, mi, cậu,…
Các bạn, chúng mày, những cậu,…
Ngôi thứ 3
Nó, hắn,…
Chúng nó, bọn hắn, họ,…

Đại từ nghi vấn

Là những từ vốn để làm hỏi những vướng mắc nên phải giải đáp về yếu tố vật, yếu tố, nguyên nhân, mục tiêu, hiện tượng kỳ lạ, phương tiện đi lại,…Thường đi với những vướng mắc Ai?, Cái gì?, Con gì?, Bằng cái gì?,…

 • Bạn tới đây bằng cái gì?
 • Ai đã thao tác này?

Đại từ thay thế

Dùng để thay thế cho từ hay cụm từ đã tái diễn trước đó để câu văn tránh bị trùng lặp nhiều lần và phải dùng trong những tình hình rõ ràng.

 • Lan: Chiều nay tôi muốn đi dạo, không thích đi thao tác.
 • Hoa: Tôi cũng thế!

Từ “thế” ở đây thay thế cho cụm từ “tôi cũng muốn đi dạo, không thích đi thao tác”.

Những loại đại từ trong tiếng Anh

Đại từ nhân xưng (Personal pronouns)

Ngôi số
Số ít
Số nhiều
Đại từ làm chủ ngữ
Tân ngữ làm đại từ
Đại từ làm chủ ngữ
Đại từ làm tân ngữ
1
I
Me
We
Us
2
You
You
You
You
3
He, She, It
Him, Her, It
They
Them

Ví dụ 1: He (Chủ ngữ) gives me (Tân ngữ) a bouquet of flowers.  Nghĩa là Anh ấy tặng tôi một bó hoa.

Ví dụ 2: We (Chủ ngữ) can’t do that without them (Tân ngữ). Nghĩa là Chúng tôi không thể làm được điều này mà không tồn tại họ.

Đại từ sở hữu (Possessive pronoun)

Đại từ nhân xưng
Loại Đại từ sở hữu
I
Mine
We
Ours
You (cả số ít và số nhiều)
Yours
They
Theirs
It
Its
He
His
She
Hers

Tuy nhiên, khác với đại từ sở hữu thì nó đứng một mình và không kết thích phù hợp với loại từ nào khác, nhưng tính từ sở hữu thì luôn đi chung với danh từ, nó đứng trước danh từ nhằm mục tiêu nhấn mạnh vấn đề sự sở hữu của danh từ đó.

This is my boyfriend. (tính từ sở hữu + danh từ). Đây là bạn trai của tôi.

This boyfriend is mine. (“mine” là đại từ sở hữu). Bạn trai này là của tôi.

Loại Đại từ phản thân (Reflexive pronouns)

Đại từ nhân xưng
Đại từ phản thân
I
Myself
You
Yourself
We
Ourselves
They
Themselves
He
Himself
She
Herself
It
Itself

Oneself

Đại từ phản thân chỉ được làm tân ngữ và không thể đóng vai trò khác trong câu.

Ví dụ: You have to work hard for yourself. Nghĩa là Bạn phải thao tác chăm chỉ cho bản thân mình của bạn.

Đại từ chỉ định (Demonstrative pronouns)

Khoảng cách/ thời hạn
Số ít/ không đếm được
Số nhiều
Gần
This
These
Xa
That
Those

Ví dụ:

 • Who is that? (Người đó là ai vậy?)
 • These are my friends. (Những người này là bạn của tôi).

Đại từ quan hệ (Relative pronouns)

Chủ ngữ
Tân ngữ
Đại từ sở hữu
Chỉ người
Who
Who/ Whom
Whose
Chỉ vật
Which
Which
Whose
Chỉ cả hai
That
That

Ví dụ:

 • The man who meets in the store is my boss. (Người đàn ông mà tôi gặp trong shop đó là sếp của tôi)
 • A handsome boy whom you meet is my brother. (Chàng đẹp trai mà bạn gặp là anh trai của tôi)
 • The woman whose name is Layla. (Người phụ nữ tên là Layla)
 • Which is the best choice for me? (Sự lựa chọn nào là tốt nhất cho tôi?)

Ngoài ra , còn tồn tại những đại từ quan hệ khác ví như where (chỉ xứ sở), when (chỉ thời hạn), why (chỉ nguyên do). Những từ này thường được thay thế bởi từ on which, at which, for which.

Những lưu ý khi sử dụng đại từ quan hệ

 • Trong một câu, khi đại từ quan hệ là tân ngữ thì trọn vẹn có thể được lược bỏ, ngược lại, nếu đóng vai trò là chủ ngữ thì không thể lược bỏ.
 • Khi đại từ quan hệ đứng sau giới từ để bổ nghĩa cho nó thì khi lược bỏ phải để nó ở ở đầu cuối. (Ví dụ: This is a car which I talk to you about).
 • Trong một mệnh đề không xác lập thì “that” không thể thay thế cho từ “who, whom, which”.
 • “What” không được sử dụng trong đại từ quan hệ.

Đại từ bất định (Indefinite pronouns)

Số ít
Số nhiều
Cả hai
Another
Both
All
Each
Few
Any
Either
Many
More
Much
Others
Most
Neither
Several
None
One

Some
Other

Ngoài ra còn những đại từ bất định:

 • Anybody/ anyone/ anything
 • Everybody/ everyone/ everything
 • Nobody/ no one/ nothing
 • Somebody/ someone/ something

Ví dụ: Nobody wants to buy his car because it’s too expensive.

Đại từ nhấn mạnh vấn đề (Intensive pronouns)

Đại từ nhấn mạnh vấn đề cũng tương tự như y hệt như đại từ phản thân, tuy nhiên cách sử dụng thì rất khác nhau. Nó vốn để làm nhấn mạnh vấn đề cho danh từ và đại từ nhân xưng trong câu.

Cách sử dụng
Ví dụ
Dùng để nhấn mạnh vấn đề chủ ngữ
My father opened the door himself. (Bố tôi đã tự Open ra)
Dùng để nhấn mạnh vấn đề tân ngữ và đứng ngay sau tân ngữ.
I want to see the homework notebook itself, not the copy.
(Tôi muốn xem chính vở bài tập về nhà đó, không phải là bản sao chép)
Cấu trúc: By + đại từ phản thân
Dùng để diễn tả sự tự lực cánh sinh, không cần sự giúp sức của người khác.
The little boy can walk by himself. (cậu bé trọn vẹn có thể đi dạo một mình)

Ví dụ: My sister herself decorated the room. (Chính chị tôi đã trang trí phòng)

Như vậy, qua nội dung bài viết trên đã hỗ trợ cho bạn làm rõ về đại từ là gì? và sự rất khác nhau giữa đại từ tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu bạn còn do dự không làm rõ thì nên phản hồi xuống phía dưới để chúng tôi giải đáp nhé! chúc những bạn học tốt!

Hình ảnh Đại từ là gì? Sự rất khác nhau giữa đại từ tiếng Việt và đại từ tiếng Anh ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Hình ảnh Đại từ là gì? Sự rất khác nhau giữa đại từ tiếng Việt và đại từ tiếng Anh tiên tiến và phát triển nhất “.

Giải đáp vướng mắc về Đại từ là gì? Sự rất khác nhau giữa đại từ tiếng Việt và đại từ tiếng Anh

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu có yếu tố chưa hiểu hoặc vướng mắc nha.
#Đại #từ #là #gì #Sự #khác #nhau #giữa #đại #từ #tiếng #Việt #và #đại #từ #tiếng #Anh – Đại từ là gì? Sự rất khác nhau giữa đại từ tiếng Việt và đại từ tiếng Anh