Chi phí chi cho sêp đi tiếp quan lại quý khách khứa hàng xử lý ra làm sao? 2022

Câu hỏi:

– Trong quá trình quyết toán thuế TNCN cho tư vấn viên cấp dưới làm việc tại Công ty quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng của chúng tôi (sau đây gọi là Công ty), chúng tôi có nảy ngôi trường hợp như sau: Trong năm 2013, để phục vụ cho việc quan lại hệ, cữ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng giám đốc Công ty đã MƯỢN thẻ hội viên đánh golf của một người các độc giả của Giám đốc để tiếp quan lại quý khách khứa hàng. Thẻ hội viên này trọn vẹn ko phải của Công ty, ko phải của cá nhân chủ nghĩa giám đốc hoặc bất cứ tư vấn viên cấp dưới nào khác trong Công ty. Sau Khi tiếp quan lại quý khách khứa hàng giám đốc có thanh toán lại với Công ty phần chi phí phát sinh (tổn phí thức ăn, nước uống, thuê gậy,…).

– Chúng tôi thay mặt Công ty xin hỏi Quý Bộ như sau: 1. Với ngôi trường hợp cụ thể nêu trên Khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN cho giám đốc, Công ty có phải cộng phần tổn phí nảy này vào thu nhập chịu thuế của giám đốc ko? 2. uổng tiếp quan lại quý khách khứa hàng trong ngôi trường hợp trên Công ty có được tính vào uổng được trừ (theo Thông tư 123/2012/TT-BTC) Khi quyết toán thuế TNDN ko? chú giải: Tính cả phần hoài này vào vẫn chưa vượt mức 10% theo quy định tại Mục 2.19, Điều 6, Thông tư 123/2012/TT-BTC.

đáp:

– Trường hợp giám đốc công ty được cơ quan lại thanh toán tiền tiếp quan lại quý khách khứa hàng của công ty thì khoản tiền này ko phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của ông ta vì tiền thanh toán là trả lại uổng mà người ta đã bỏ ra chứ ko phải là thu nhập mà người ta có được.

– Đối với việc hạch toán vào uổng của công ty: quý quan lại quý khách khứa hàng cần làm rõ Quý vị quan lại quý khách khứa hàng được giám đốc công ty đứng ra tiếp và thiết đãi là ai, có đúng là quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng của công ty hoặc các độc giả riêng của cá nhân chủ nghĩa ông giám đốc. Hệ thống cai quản trị của công ty cần làm rõ việc này với các bởi cớ tất nhiên để kế toán tài chính giải trình với cơ quan lại thuế Khi được thanh tra, thẩm tra về thuế.

– yêu cầu các quý quan lại quý khách khứa hàng vui lòng ra soát việc này, nếu làm rõ được vị Quý quan lại quý khách khứa hàng tê có liên can đến phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của DN, giám đốc cam kết, khối mạng lưới server cai quản trị đúng,… thì DN được tính vào hoài phù hợp và phải chăng được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế

(trích http:www.mof.gov.vn)

Xem thêm:

Data Chi phí chi cho sêp đi tiếp quan lại quý khách khứa hàng xử lý ra làm sao? 2021-08-23 13:43:00

#Chi #phí #chi #cho #sêp #đi #tiếp #quan lại quý khách khứa hàng #xử #lý #như #thế #nào