Chi phí lãi vay mua tải sản cố định đưa vào nguyên giá TSCĐ 2022

chi phí lãi vay mua sắm tải sản cố định (Ô tô…) được đưa vào nguyên giá của TSCĐ tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, sau thời tự khắc này sẽ đưa vào uổng.

Theo điểm a khoản 1 điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ tài chính quy định:

“Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm

(bao gồm mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (ko bao héc tàm tất cả các khoản thuế được trả trả), các phí tổn can hệ trực tiếp phải chi ra

tính đến thời điểm đưa tài sản nhất mực vào thể sẵn sàng sử dụng

như:

lãi tiền vay nảy trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản chắc chắn

; hoài vận chuyển, bốc dỡ; phí nâng cấp; uổng lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các uổng can hệ trực tiếp khác.”

Xem thêm:

Theo Công văn 40684/CT-TTHT ngày 16/6/2017 của cục thuế TP. HN Thủ Đô

Điều khiếu nại để phí lãi vay phù hợp và phải chăng xem thêm

:

– Trường hợp mua xe ô tô > 1,6 tỷ (mà ô tô đó ko phải là xe chuyên kinh dinh vận chuyển Khách hàng, du lịch và hotel, cấm dùng để làm mẫu, lãi thử cho kinh dinh ô tô) thì cách xử lý xem tại đây:

Cũng theo

Công văn 40684/CT-TTHT ngày 16/6/2017 của cục thuế TP. HN Thủ Đô

Tác_Giả_2 xin chúc các các độc giả thành công!

Bài viết Chi phí lãi vay mua tải sản cố định đưa vào nguyên giá TSCĐ 2021-08-21 09:28:00

#Chi #phí #lãi #vay #mua #tải #sản #cố #định #đưa #vào #nguyên #giá #TSCĐ