Chi phí mua phần mềm nước ngoài qua mạng ko hề hóa đơn 2022

Điều khiếu nại để uổng mua phần mềm nước ngoài qua mạng vào chi phí được trừ. Mua phần mềm nước ngoài có chịu thuế ngôi nhà thầu?
xin chỉ dẫn cách xử lý chi phí mua phần mềm từ nước ngoài. Cách tính thuế ngôi nhà thầu phần mềm nước ngoài.
1. Quy định về thuế GTGT đối với du nhập phần mềm:
Theo khoản 21 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, quy định đối tượng
ko chịu thuế GTGT
:
“21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu trí não theo quy định của Luật sở hữu trí óc. Trường hợp giao kèo chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí não có tất nhiên chuyển giao máy móc, thiết bị thì đối tượng ko chịu thuế GTGT tính trên phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí óc chuyển giao, chuyển nhượng; ngôi trường hợp ko tách riêng được thì thuế GTGT được tính trên cả phần giá trị công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ chuyển giao, chuyển nhượng cùng với máy móc, thiết bị.
Phần mềm máy tính bao héc tàm tất cả sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật
.

Điều kiệu khấu trừ thuế GTGT du nhập phần mềm:
Theo khoản 10 điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC: Điều khiếu nại khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:
“2.
Có chứng từ thanh toán cấm dùng tiền mặt đối với product, dịch vụ mua vào
(cả về product du nhập
) từ hai mươi triệu đồng trở lên
, trừ các ngôi trường hợp giá trị product, dịch vụ du nhập từng lần có giá trị bên dưới hai mươi triệu đồng, product, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn bên dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và ngôi trường hợp cơ sở marketing thương mại nhập vào product là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân chủ nghĩa ở nước ngoài.
Chứng từ tính sổ cấm dùng tiền mặt gồm chứng từ tính sổ qua ngân mặt hàng và chứng từ tính sổ cấm dùng tiền mặt khác chỉ dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.
————————————————————————-
2. Quy định về thuế TNDN lúc mua phần mềm nước ngoài:
Theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC quy định:
“Điều 6. Các khoản chi được trừ và ko được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế
1. Trừ các khoản chi ko được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều khiếu nại sau:
a)
Khoản chi thực tại nảy liên hệ đến phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp.
b)
Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp lí theo quy định của luật pháp.
c)
Khoản chi nếu có hóa đơn mua product, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên
(giá đã bao héc tàm tất cả thuế GTGT) Khi tính sổ phải có chứng từ tính sổ cấm dùng tiền mặt.
Chứng từ tính sổ cấm dùng tiền mặt thực hành theo quy định của các văn bạn dạng luật pháp về thuế giá trị gia tăng.
——————————————————————-
3. Quy định về thuế Nhà thầu mua phần mềm nước ngoài:
Theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh dinh tại nước ta hoặc có thu nhập tại nước ta:
+ Tại khoản 1 Điều 1 quy định về đối tượng ứng dụng:
“1. Tổ chức nước ngoài marketing thương mại có cơ sở thường trú tại nước ta hoặc ko hề cơ sở thường trú tại nước ta; cá nhân nước ngoài kinh dinh là đối tượng hàm tại nước ta hoặc ko là đối tượng ngụ tại nước ta (sau đây gọi chung là
Nhà thầu nước ngoài
, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh dinh tại nước ta hoặc
có thu nhập phát sinh tại nước ta
trên cơ sở giao kèo, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân chủ nghĩa nước ta hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hành một phần công việc của giao kèo ngôi nhà thầu.”
+ Tại khoản 3 Điều 7 quy định về thuế TNDN:
“3. Thu nhập nảy tại nước ta của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là các khoản thu nhập cảm bắt gặp bên dưới bất cứ mẫu mã nào trên cơ sở hợp đồng ngôi nhà thầu, hợp đồng ngôi nhà thầu phụ (trừ ngôi trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I), ko phụ thuộc vào địa điểm tiến hành phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài. Thu nhập chịu thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong một số ngôi trường hợp cụ thể như sau:
– Thu nhập từ chuyển quyền sở hữu, quyền dùng tài sản; chuyển nhượng quyền tham dự hợp đồng tài chính tài chính/dự án tại nước ta, chuyển nhượng quyền tài sản tại nước ta.

Thu nhập từ tiền bạn dạng quyền
là khoản thu nhập bên dưới bất cứ mẫu mã nào được trả cho quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu trí não và chuyển giao công nghệ, bạn dạng quyền phần mềm (bao héc tàm tất cả: các khoản tiền trả cho quyền sử dụng, chuyển giao quyền tác giả và quyền chủ sở hữu tác phẩm; chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp; chuyển giao công nghệ, bạn dạng quyền phần mềm).
“Quyền tác giả, quyền chủ sở hữu tác phẩm”, “Quyền sở hữu công nghiệp”, ”Chuyển giao công nghệ” quy định tại Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ và các văn bạn dạng chỉ dẫn thi hành.”
+ Tại khoản 2 Điều 13 quy định tỷ lệ (%) thuế TNDN tính trên doanh thu tính thuế đối với ngành kinh dinh:

Thu nhập từ bạn dạng quyền: 10%”
Chi tiết
:
——————————————————————–
4: Kết luận:
– Khi mua phần mềm nước ngoài (mua trên website nước ngoài) thì DN Việt Nam sẽ
phải nộp thuế Nhà thầu
cụ thể gồm: Thuế GTGT và TNDN như sau:
a, Về thuế GTGT:
– Phần mềm và các dịch vụ phần mềm (bạn dạng quyền ….) là
KHÔNG chịu thuế GTGT
-> Không phải nộp thuế GTGT.
b, Về thuế TNDN:
– Thu nhập bố̉n bố̉n:
Thuế suất 10%.
-> Thuế TNDN
phải nộp bởi (=) doanh thu tính thuế TNDN nhân (x) tỷ lệ (%) thuế TNDN trên doanh thu.
————————————————————————————
Như vậy:
Nếu muốn phí tổn mua phần mềm nước ngoài là chi phí phù hợp và phải chăng Khi tính thuế TNDN cần:
* hợp đồng mua buôn bán
* Hóa đơn mang tên, địa chỉ, MST công ty
(Nếu phí tổn nảy tại nước ngoài phải có hóa đơn theo quy định của nước sở tại)
* Chứng từ tính sổ qua ngôi nhà băng của Công ty cho DN nước ngoài.
*
Tờ khai và Chứng từ khai nộp thuế ngôi nhà thầu.
Theo Công văn 10201/CT-TTHT ngày 17/10/2017 của Cục Thuế TP. Sài Gòn:
Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 103/2014/TT-BTC,
lúc mua phần mềm trên các website nước ngoài, chẳng hạn facebook, google, amazon, youtube

Công ty phải khấu trừ, nộp thay thuế TNDN ngôi nhà thầu với tỷ lệ 10% doanh thu.
– Riêng thuế GTGT được miễn, do phần mềm thuộc đối tượng ko chịu thuế GTGT theo khoản 21 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC
– Công ty được hạch toán phí mua phần mềm trên website nước ngoài cứ vào các giấy tờ, chứng từ gồm:
hóa đơn, hồ nước sơ khai thuế ngôi nhà thầu, chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của Công ty cho tổ chức nước ngoài, chứng từ nộp thuế ngôi nhà thầu.
——————————————————————————————–
Thuế ngôi nhà thầu nộp thay có được đưa vào phí:
Căn cứ các quy định nêu trên, ngôi trường hợp Công ty theo trình bày ký giao kèo mua sản phẩm phần mềm qua mạng internet của tổ chức nước ngoài (kèm dịch vụ bảo chăm sóc phần mềm) thì Khi thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài Công ty có trách nhiệm và trách nhiệm tính, khấu trừ, kê khai và nộp thuế ngôi nhà thầu cụ thể như sau:
– Thuế GTGT:
bạn dạng quyền phần mềm, dịch vụ bảo chăm sóc phần mềm thuộc đối tượng
ko chịu thuế GTGT
, Công ty ko phải khấu trừ thuế GTGT.
– Thuế TNDN
= Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ (%) thuế TNDN
Tỷ lệ (%) thuế TNDN đối với
dịch vụ bảo chăm sóc phần mềm là
5%
,
tỷ lệ (%) thuế TNDN đối với
bạn dạng quyền phần mềm là
10%.
Trường hợp theo thỏa thuận tại giao kèo ngôi nhà thầu, số tiền thanh toán cho Nhà thầu
đã bao héc tàm tất cả thuế ngôi nhà thầu
thì tiền thuế TNDN ngôi nhà thầu, Công ty
ko được tính vào uổng được trừ
Khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
(Công văn 11655/CT-TTHT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của cục thuế TP Sài Gòn)
Xem thêm
:
————————————————————————————–
Chi phí Thuê nước ngoài gia công phần mềm:
Theo Công văn số 7976/CT-TTHT ngày 18/8/2017 của Cục Thuế TP. Sài Gòn:
Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hành trách nhiệm thuế ứng dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài marketing thương mại tại nước ta hoặc có thu nhập nảy tại nước ta;
Trường hợp Công ty theo diễn tả ký hợp đồng giao tổ chức nước ngoài thực hiện nay
dịch vụ gia công phần mềm
thì tổ chức nước ngoài
thuộc đối tượng áp dụng thuế ngôi nhà thầu.
-> Khi thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài Công ty
phải có trách nhiệm và trách nhiệm
khấu trừ, kê khai, nộp thuế ngôi nhà thầu thay cho ngôi nhà thầu nước ngoài:

Thuế giá trị gia tăng (GTGT):
Hoạt động gia công phần mềm thuộc đối tượng
ko chịu thuế GTGT
.

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
= Doanh thu tính thuế TNDN x
5%
——————————————————
Chúc các bạn thành công!
Các bạn có nhu muốn muốn tìm hiểu chuyên sâu rộng về Luật thuế, cách xác định các khoản phí tổn được trừ và ko được trừ, kĩ năng quyết toán thuế, thì có thể tham dự:
chuyên sâu
tại Kế toán Thiên ưng ý.
—————————————————————————————-

25

Scr Chi phí mua phần mềm nước ngoài qua mạng ko hề hóa đơn 2021-09-02 11:52:00

#Chi #phí #mua #phần #mềm #nước #ngoài #qua #mạng #ko #có #hóa #đơn