Chia Sẻ Code Api TCB check lịch sử giao dịch Techcombank tự động. Theo lời của tác giả Notad hồng sơn thì đây là code Php Api check lịch sử giao dịch ngân hàng anh ấy tâm đắc nhất có thể check được nhiều dữ liệu và phù hợp tích hợp vào hệ thống AI của các website , tiết kiệm được khối thời gian.
chia-se-code-api-tcb-check-lich-su-giao-dich-techcombank-tu-dong

Hướng dẫn Cách Tích Hợp Api TCB check lịch sử giao dịch Techcombank tự động

Sau đây là bài hướng dẫn của tác giả mình trích đoạn chia sẻ lại các bạn nha ” Api Techcombank kiểu đéo thể đọc được nhưng cam đoan an toàn do mai mình đi nvqs :)))
Mặc định server chạy trên port 6789. Tiến hành mở port
sudo iptables -I INPUT -p tcp –dport 6789 -j ACCEPT

Cách cài đặt API TCB

Cài đặt MongoDB
Cài đặt Nodejs
Cài đặt PM2
Khởi chạy server
cd /tcb2021
sudo pm2 start node.js
Để kiểm tra log thì dùng lệnh: sudo pm2 logs
Kết thúc
Bây giờ có thể sử dụng server ở địa chỉ: http://IP.Server.XXX:6789
Các API
Copy curl này vào POSTMAN hoặc một phần mềm tương tự để test
Kiểm tra lịch sử giao dịch
curl –location –request POST ‘IP:6789/api/techcombank/getTransactions’ \
–header ‘Content-Type: application/json’ \
–data-raw ‘{
“username”: “tk”,
“password”: “mk”,
“begin”: “28/12/2020”,
“end”: “26/02/2021”
}’
Giải thích thông số POST
{
“begin”: “DD/MM/YYYY”,
“end”: “DD/MM/YYYY”,
“username”: “ten_dang_nhap_TCB”,
“password”: “mat_khau_TCB”
}
download-
===> Cám ơn bạn đã xem bài viết : ” Chia Sẻ Code Api TCB check lịch sử giao dịch Techcombank tự động ” nếu có thắc mắc thì tham gia nhóm zalo để đặt câu hỏi nhé.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x