Mục lục bài viết

Thủ Thuật về Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975 là) Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-04-22 23:37:12,Quý khách Cần kiến thức và kỹ năng về Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975 là). Quý khách trọn vẹn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả đc lý giải rõ ràng hơn.

741

60 điểm

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

 • Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề
 • Tham khảo giải bài tập hay nhất
 • Loạt bài Lớp 9 hay nhất
 • Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 đều là những chiến dịch mang tính chất chất chất

NguyenChiHieu

Điểm giống nhau giữa Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là
A. Có sự kết thích phù hợp với nổi dậy của quần chúng
B. Có sự trấn áp và điều chỉnh phương châm tác chiến
C. Tiêu diệt mọi lực lượng của đối phương

D. Là những trận quyết chiến kế hoạch

Tổng hợp câu vấn đáp (1)

Đáp án đúng là D. Là những trận quyết chiến kế hoạch
Giải thích:
Điểm giống nhau giữa Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là đều những trận quyết chiến kế hoạch, kêu gọi đến mức tốt nhất sức mạnh mẽ của toàn dân tộc bản địa, quyết định hành động đến khunh vị trí hướng của tất cả hai trận cuộc chiến tranh.
– Chiến dịch Điện Biên Phủ – chiến dịch tiến công quy mô lớn số 1 đến thời gian lúc bấy giờ. Với chiến dịch này, quân và dân ta đã tiêu diệt trọn vẹn tập đoàn lớn lớn cứ điểm phòng ngự mạnh nhất của quân đội Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương, mà những tướng lĩnh Pháp, Mỹ nhận định rằng, đó là “pháo đài trang nghiêm bất khả xâm phạm”. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ cùng với những thắng lợi trên khắp những mặt trận toàn nước và toàn Đông Dương trong quá trình Đông Xuân 1953 – 1954 đã giáng đòn quyết định hành động vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp.
– Chiến dịch Hồ Chí Minh là chiến dịch tiến công lớn số 1, trận quyết chiến kế hoạch vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc bản địa đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc bản địa ta – đại thắng lợi, đã đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi trọn vẹn.

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

 • Vì sao gọi là “trật tự hai cực Ianta”?
  A. Đại diện hai nước Liên Xô và Mỹ phân loại khu vực tác động trên thế giưới
  B. Trật tự toàn thế giới mới phân thành 2 cực đứng đầu là Mĩ – Liên Xô được đặt khuôn khổ từ hội nghị Ianta.
  C. Ianta là TT của những yếu tố xung đột trên toàn thế giới
  D. Ianta là khu vực TT tranh chấp tác động giữa Mĩ- Liên Xô sau cuộc chiến tranh
 • Thành công của Tây Âu trong quy trình Phục hồi kinh tế tài chính – xã hội sau cuộc chiến tranh có ý nghĩa lịch sử dân tộc bản địa ra làm thế nào?
  A. Xóa bỏ được tình trạng nhập siêu.
  B. Khai thác được nguồn nguyên vật tư, nhân công rẻ của những nước toàn thế giới thứ ba.
  C. Cơ bản ổn định và phục hồi về mọi mặt, trở thành đối trọng với khối xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.
  D. Tây Âu trở thành một trong ba TT kinh tế tài chính toàn thế giới.
 • Nhân tố khách quan nào tác động khiến Việt Nam bị chia cắt sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương?
  A. Do tác động của cục diện hai cực, hai phe
  B. Do thủ đoạn chia cắt lâu dài Việt Nam của Mĩ- Diệm
  C. Do Pháp chưa tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam trước lúc rút quân
  D. Do nhân dân miền Nam không thích hiệp thương thống nhất
 • Nội dung nào tại đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945 so với Việt Nam?
  A. Lật đổ nền thống trị của thực dân, phong kiến, đem lại độc lập tự do cho dân tộc bản địa
  B. Mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc bản địa- kỉ nguyên độc lập, tự do
  C. Buộc Pháp công nhận những quyền dân tộc bản địa cơ bản của Việt Nam
  D. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân những nước thuộc địa
 • Đâu là nội dung của chương trình “ba tiềm năng” trong sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc quá trình 1965-1968?
  A. 5 tấn thóc, 2 đầu lợn, 1 lao động trên 1ha diện tích quy hoạnh s gieo trồng trong một năm
  B. Lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu
  C. 5 tấn thóc trên 1ha, 2 đầu lợn trong một năm
  D. 5 tấn thóc trên 1ha, 90% nông dân tham gia vào hợp tác xã, cơ giới hóa sản xuất
 • Những quyết định hành động của hội nghị Ianta (2-1945) đã có tác động tích cực ra làm thế nào so với trào lưu giải phóng dân tộc bản địa của châu Á sau cuộc chiến tranh toàn thế giới thứ hai?
  A. Việt Nam không phải chịu sự tác động của cuộc đối đầu Xô- Mĩ
  B. Tiêu diệt phát xít Nhật, tạo thời cơ để nhân dân châu Á nổi dậy giành cơ quan ban ngành
  C. Việt Nam nhận được sự ủng hộ từ tổ chức triển khai Liên Hợp Quốc
  D. Việt Nam không trở thành thực dân Pháp quay trở lại xâm lược
 • Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, lực lượng nhiệt huyết và phần đông nhất của cách mạng Việt Nam là
  A. Công nhân.
  B. Nông dân.
  C. Tiểu tư sản.
  D. Tư sản dân tộc bản địa.
 • Phong trào đấu tranh nào sau đấy là của giai cấp tư sản ở Việt Nam trong trong năm 1919-1925?
  A. Thành lập những tổ chức triển khai chính trị Việt Nam Nghĩa Đoàn, Hội Phục Việt.
  B. Đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo tại Nam Kì của tư bản Pháp (1923).
  C. Xuất bản những tờ báo tiếng Pháp tiến bộ như Chuông rè, An Nam trẻ.
  D. Đấu tranh đòi trả tự do cho Phan Bội Châu (1925) và để tang Phan Châu Trinh (1926).
 • Kẻ thù đa phần của nhân dân những nước Mỹ Latinh sau cuộc chiến tranh toàn thế giới thứ hai là gì?
  A. Chế độ phân biệt chủng tộc.
  B. Chủ nghĩa thực dân cũ.
  C. Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới.
  D. Giai cấp địa chủ phong kiến.
 • Đâu không phải là yếu tố dẫn tới sự tạm bợ của tình hình châu Á suốt nửa sau thế kỉ XX?
  A. Cuộc cuộc chiến tranh xâm lược của những nước đế quốc
  B. Ảnh hưởng của cuộc chiến tranh lạnh
  C. Khủng bố, tranh chấp lãnh thổ, li khai, xung đột tôn giáo
  D. Cuộc cuộc chiến tranh thương mại giữa những nước

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 9 hay nhất

click more

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 đều là những chiến dịch mang tính chất chất chất

Câu 61123 Vận dụng

Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 đều là những chiến dịch mang tính chất chất chất

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào điểm lưu ý của hai chiến dịch để nhận xét, định hình và nhận định.

Có lỗi đường truyền

F5 để liên kết lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Sau đấy là nội dung So sánh về 02 chiến dịch lịch sử dân tộc bản địa của dân tộc bản địa ta là Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975:

I. Về Về tình hình lịch sử dân tộc bản địa, nghệ thuật và thẩm mỹ quân sự chiến lược

>> Xem thêm:

1. Giống nhau

– Đều là 2 trận quyết chiến kế hoạch, là hai đỉnh điểm của hai cuộc tiến công kế hoạch (Đông – Xuân 1953 – 1954 và Xuân 1975).

– Đều được triệu tập lực lượng đến mức tốt nhất.

– Đều là những chiến dịch ta dữ thế chủ động tiến công và mang tính chất chất chất của trận cuộc chiến tranh nhân dân, cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc bản địa.

2. Khác nhau

– Hoàn cảnh lịch sử dân tộc bản địa:

+ Chiến dịch Điện Biên Phủ được mở ra khi chưa tồn tại HĐGNV.

+ Chiến dịch Hồ Chí Minh được mở ra sau khoản thời hạn có HĐGNV.

– Địa bàn mở chiến dịch:

+ Chiến dịch Điện Biên Phủ: Rừng núi

+ Chiến dịch Hồ Chí Minh: Thành phố và đồng bằng.

– Phương châm:

+ Chiến dịch Điện Biên Phủ: “Đánh chắc tiến chắc”

+ Chiến dịch Hồ Chí Minh: “Thần tốc, táo bạo, bất thần, chắc thắng”

– Thời gian:

+ Chiến dịch Điện Biên Phủ: lâu dài hơn thế nữa

+ Chiến dịch Hồ Chí Minh: ngắn lại

– Thành phần quân chủng và binh chủng

+ Chiến dịch Điện Biên Phủ: Chỉ có bộ binh và công binh

+ Chiến dịch Hồ Chí Minh: Có khá đầy đủ những quân chủng và binh chủng.

– Hình thức:

+ Chiến dịch Điện Biên Phủ: tiến công quân sự chiến lược của lực lượng vũ trang

+ Chiến dịch Hồ Chí Minh: phối hợp tiến công quân sự chiến lược của lực lượng vũ trang và nổi dậy của quần chúng.

– Đối tượng tiến công:

+ Chiến dịch Điện Biên Phủ: đa phần là quân viễn chinh Pháp.

+ Chiến dịch Hồ Chí Minh: Chủ yếu là quân đội Sài Gòn (quân đội Mỹ đã rút hết về nước).

– Nghệ thuật quân sự chiến lược (cách đánh)

+ Chiến dịch Điện Biên Phủ: Mang tính chất của một cuộc tiến công kế hoạch, đánh vào một trong những tập đoàn lớn lớn cứ điểm. Lực lượng đa phần tiến công là bộ đội nòng cốt . Đánh ở Điện Biên Phủ theo phương hướng đánh chắc tiến chắc, tiến công tiêu diệt từng cụm cứ điểm của địch, vây hãm chia cắt từng địa thế căn cứ của địch, cắt đứt nguồn tiếp tế duy nhất bằng hàng không của địch rồi Tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn lớn lớn cứ điểm.

+ Chiến dịch Hồ Chí Minh: Mang tính chất của cuộc tổng tiến công và nổi dậy, có sự phối hợp giữa tiến công và nổi dậy (tiến công của lực lượng vũ trang và nổi dậy của quần chúng). Ta sử dụng 4 quân đoàn nòng cốt và một lực lượng bộ đội địa phương tạo thành 5 cánh quân để tiến công. Ta đã tổ chức triển khai cuộc hành quân thần tốc, táo bạo, vượt qua phòng tuyến ngoài của địch, tiến vào TT Sài Gòn, lấn chiếm những cơ quan đầu não của chúng.

II. Về Ý nghĩa

1. Giống nhau

– Đều giành thắng lợi và đấy là những thắng lợi vĩ đại trong lịch sử dân tộc bản địa đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa.

– Đều là những trận đánh mang tính chất chất chất chung kết của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa: Chiến thắng Điện Biên Phủ cùng HĐGNV kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp, chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

– Đều được lịch sử dân tộc bản địa ghi nhận là những chiến công chói lọi như Bạch Đằng, Chi Lăng, Q.. Đống Đa của thế kỷ XX.

2. Khác nhau

+ Chiến dịch Điện Biên Phủ: Đập tan trọn vẹn kế hoạch Nava, giáng đòn quyết định hành động vào ý chí xâm lược của TDP, làm xoay chuyển cục diện cuộc chiến tranh, tạo Đk thuận tiện cho cuộc đtr của ta giành thắng lợi.

+ Chiến dịch Hồ Chí Minh: Kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mĩ, 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa bảo vệ Tổ quốc từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, chấm hết ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, đế quốc trên giang sơn ta. Trên cơ sở đó, hoàn thành xong cuộc cách mạng dân tộc bản địa dân người chủ dân trong toàn nước, thống nhất giang sơn.

Reply
0
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Download Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975 là) ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Review Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975 là) tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Cập nhật Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975 là) “.

Hỏi đáp vướng mắc về Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975 là)

Bạn trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Chiến #dịch #Điện #Biên #Phủ #và #chiến #dịch #Hồ #Chí #Minh #là Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975 là)