Mục lục bài viết

Thủ Thuật Hướng dẫn Chiếu một tia sáng thích phù hợp với gương phẳng một góc 90 độ góc phản xạ có mức giá trị nào tại đây Mới Nhất

Update: 2022-03-18 21:16:12,You Cần tương hỗ về Chiếu một tia sáng thích phù hợp với gương phẳng một góc 90 độ góc phản xạ có mức giá trị nào tại đây. Bạn trọn vẹn có thể lại Báo lỗi ở cuối bài để Admin được tương hỗ.

695

Giải Sách Bài Tập Vật Lí 7 – Bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng giúp HS giải bài tập, nâng cao kĩ năng tư duy trừu tượng, khái quát, cũng như định lượng trong việc hình thành những khái niệm và định luật vật lí:

Lời giải:

+ Vẽ pháp tuyến IN vuông góc với gương phẳng.

+ Vẽ tia phản xạ IR nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và pháp tuyến tại điểm tới, sao cho góc tới i bằng góc phản xạ i’: i = i’.

+ Xem hình vẽ 4.1a

+ Vì SI thích phù hợp với mặt gương góc 30o nên góc tới i = 90 – 30 = 60o.

Suy ra: góc phản xạ i’ = i = 60o.

A. 20o

B. 80o

C. 40o

D. 60o

Lời giải:

   Đáp án: A

Ta có tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40o, mà góc phản xạ và góc tới bằng nhau nên giá trị của góc tới là: 40 : 2 = 20o

a. Vẽ tia phản xạ.

b. Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang từ trái sang phải.

Lời giải:

a) Vẽ tia phản xạ:

Trong mặt phẳng tới:

    – Dựng pháp tuyến IN tại điểm tới I.

    – Ta dùng thước đo góc để đo góc tới

    – Từ đó vẽ tia IR khác phía với tia tới SI bờ là pháp tuyến IN sao cho

Vậy tia IR là tia phản xạ cần vẽ.

b) Vị trí đặt gương như hình 4.2b.

Cách vẽ:

Vì tia phản xạ IR phải được bố trí theo hướng nằm ngang chiều từ trái sang phải theo yêu cầu bài toán nên:

    + Đầu tiên ta vẽ tia phản xạ IR như đề bài đã cho.

    + Pháp tuyến IN luôn là tia phân giác của , do đó tiếp theo ta vẽ tia phân giác của góc .

    + Đường phân giác IN này luôn vuông góc với gương tại điểm tới I. Nên ta xác lập được vị trí của mặt gương bằng phương pháp quay gương sao cho mặt gương vuông góc với IN. Đây là vị trí gương cần xác lập.

Lời giải:

Muốn đã có được 2 tia tới cho hai tia phản xạ cùng tới điểm M trên tường thì ta phải thay đổi vị trị của đèn sao cho từng vị trí đó ứng với một tia tới SI cho tia phản xạ IM.

* Thay đổi vị trí đèn để sở hữu tia SI, vị trí này được xác lập như sau:

+ Lấy điểm tới I bất kì trên gương, nối IM ta được tia phản xạ IM.

+ Vẽ pháp tuyến IN1 tại điểm tới, rồi vẽ góc tới bằng góc phản xạ nghĩa là: . Ta xác lập được tia tới S1I cũng đó là vị trí đặt đèn pin.

* Tương tự như vậy ta vẽ được tia tới S2K ứng với vị trí thứ hai của đèn pin.

    A. i = r = 60o

    B. i = r = 30o

    C. i = 20o, r = 40o

    D. i = r = 120o

Lời giải:

   Đáp án: B

Ta có tia phản xạ IR tạo với tia tới một góc 60o, mà góc tới lại bằng góc phản xạ nên gía trị góc tới bằng góc phản xạ bằng: i = r = 60:2 = 30o

   A. r = 90o

   B. r = 45o

   C. r = 180o

   D. r = 0o

Lời giải:

   Đáp án: D

Vì khi chiếu tia tới vuông góc một mặt phẳng gương, tia tới trùng với pháp tuyển, góc tới bằng góc phản xạ bằng 0.

   A. 30o

   B. 45o

   C. 60o

   D. 90o

Lời giải:

Chọn B.

Chiếu một tia sáng SI theo phương nằm ngang lên một gương phẳng như hình 4.5a, ta thu được tia phản xạ theo phương thẳng đứng, nó sẽ vuông góc với tia tới SI tạo thành góc 90o

Theo định luật phản xạ ánh sáng ta có:

   A. mặt gương

   B. mặt phẳng vuông góc với tia tới và mặt gương

   C. mặt phẳng vuông góc với tia tới

   D. mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới

Lời giải:

   Đáp án: D

Khi chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng tia phản xạ thu được nằm trong mặt phẳng tạo bởi tia tới và pháp tuyến với gương ở điểm tới.

   A. r = 120o

   B. r = 60o

   C. r = 30o

   D. r = 45o

Lời giải:

Đáp án: C.

Kẻ pháp tuyến IN vuông góc với mặt phẳng gương tạo với gương một góc 90o (hình 4.6a).

Ta có:

Do góc tới bằng góc phản xạ nên góc phản xạ: r = i = 30o.

   A. 0o

   B. 60o

   C. 45o

   D. 90o

Lời giải:

Đáp án: A.

Giả sử tia tới là SI có góc tới là:

Định luật phản xạ tại gương G1:

Do hai gương đặt tuy nhiên tuy nhiên với nhau nên pháp tuyến IN ở gương G1 và pháp tuyến RN’ ở gương G2 tuy nhiên tuy nhiên với nhau, tia phản xạ ở G1 đó là tia tới ở gương G2:

Định luật phản xạ tại gương G2:

Từ (1) và (2) ta có:

Vì hai góc này so le trong nên SI // RK. Nên góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ ở đầu cuối trên gương G2 có mức giá trị 0o.

   A. 180o

   B. 60o

   C. 45o

   D. 90o

Lời giải:

Đáp án: A.

Do hai gương đặt vuông góc với nhau nên hai pháp tuyến IN1 và JN2 cũng vuông góc với nhau.

Định luật phản xạ tại gương G1:

Định luật phản xạ tại gương G2:

Tam giác IJN vuông tại N:

→ Tia tới SI tuy nhiên tuy nhiên với tia phản xạ JR. Góc tạo bởi tia tới SI và tia phản xạ ở đầu cuối trên gương G2 có mức giá trị 180o.

Lời giải:

Tại I, theo định luật phản xạ, ta có:

Trong tam giác IKO, ta có:

Tại K, theo định luật phản xạ, ta có:

Từ (1) và (2) ta được:

Trong tam giác IKJ, ta có:

Để tia tới SI trên gương G1 vuông góc với tia phản xạ JR trên gương G2 thì:

Reply
2
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Share Link Down Chiếu một tia sáng thích phù hợp với gương phẳng một góc 90 độ góc phản xạ có mức giá trị nào tại đây ?

– Một số từ khóa tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Chiếu một tia sáng thích phù hợp với gương phẳng một góc 90 độ góc phản xạ có mức giá trị nào tại đây tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Chiếu một tia sáng thích phù hợp với gương phẳng một góc 90 độ góc phản xạ có mức giá trị nào tại đây “.

Thảo Luận vướng mắc về Chiếu một tia sáng thích phù hợp với gương phẳng một góc 90 độ góc phản xạ có mức giá trị nào tại đây

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Chiếu #một #tia #sáng #hợp #với #gương #phẳng #một #góc #độ #góc #phản #xạ #có #giá #trị #nào #sau #đây Chiếu một tia sáng thích phù hợp với gương phẳng một góc 90 độ góc phản xạ có mức giá trị nào tại đây