**CHÍNH THỐNG**

Trong lúc dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh, những thông tin gì không CHÍNH THỐNG về phòng chống COVI 1524968564515372


**CHÍNH THỐNG**

Trong lúc dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh, những thông tin gì không CHÍNH THỐNG về phòng chống COVID là bị sờ gáy, bị phạt vạ ngay.

Một số bạn có gửi bài đến nói về KINH NGHIỆM của 1 số người ở nước ngoài đã phòng chống COVID thành công, nhưng suy đi nghĩ lại, không dám đăng.

Năm ngoái Bộ Y Tế cũng đã đăng các bài thuốc Đông Y hỗ trợ điều trị CoVid-19, nhưng rồi cũng chìm vào quên lãng.

**Mấy hôm nay lại thấy báo CHÍNH THỐNG đăng CÂY NÀY, CÂY KIA CÓ TÁC DỤNG KHÁNG VIURUS, RỒI NƠI NÀY NƠI KIA CÓ ĐỀ TÀI nghiên cứu HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ COVID bằng thuốc dân tộc…., chắc người ta cũng đã hiểu được rằng sức mạnh toàn dân là như thế nào rồi!**

Lúc bé, còn nhớ đọc cuốn sách “Từ Nhân Dân mà ra ” có mẩu chuyện Cụ Hồ ở Việt Bắc bị bệnh, sốt quá, các thầy thuốc chính thống chữa mãi không khỏi, Cụ đã phải gọi những người thân tín đến dặn dò. Nhưng may thay, gặp được ông lang người dân tộc đi qua, mọi người nhờ, Ông lang bốc cho 1 ấm thuốc, Cụ uống rồi khỏi. Ông lang đi, sau này không biết ông ở đâu để mà cảm ơn.

Dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, không chủ quan nhưng cũng đừng hoảng loạn, Thần mà đã mất thì hết sức đề kháng. Xưa kia, thế giặc Nguyên Mông mạnh như chẻ tre tiến đến biên giới nước ta, vua hỏi Trần Thủ Độ: “ Nên hàng hay nên đánh”. Trần Thủ Độ trả lời: ” Bệ hạ đừng lo khi đầu Thần chưa rơi”. Kết cục là quân giặc thua nhục nhã ở Việt Nam!

Theo tôi thì một mặt ta thực hiện nghiêm chỉnh theo chỉ thị của chính quyền, mặt khác thì những biện pháp tự nhiên như súc họng bằng nước muối, rửa tay kháng khuẩn, uống nước ấm, nước đường, nước mía, nước chanh là rất cần thiết. Nếu không phải đi đâu thì ngồi nhà nghe NHẠC THIỀN, TẬP CÁC BÀI THỂ DỤC KHÍ CÔNG cũng rất có lợi.

*Vài dòng tâm sự với mọi người, CÁC THÔNG TIN CHÍNH THỐNG xem trên báo CHÍNH THỐNG, đăng vào fb không cẩn thận là bị phạt vạ đấy!*

**Vương Văn Liêu **


Group Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#CHÍNH #THỐNGTrong #lúc #dịch #COVID19 #đang #bùng #phát #mạnh #những #thông #tin #gì #không #CHÍNH #THỐNG #về #phòng #chống #COVI