Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm về Cho những chất metan etilen axetilen buta-1,3-đien số chất làm mất đi màu dung dịch kmno4 là Mới Nhất

Cập Nhật: 2022-04-08 10:08:16,Quý khách Cần tương hỗ về Cho những chất metan etilen axetilen buta-1,3-đien số chất làm mất đi màu dung dịch kmno4 là. Bạn trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Ad được tương hỗ.

788

Top 1 ✅ Cho những chất sau metan etilen buta-1 3-đien số chất làm mất đi màu dd brom là nam 2022 được update tiên tiến và phát triển nhất lúc 2022-02-05 14:35:39 cùng với những chủ đề tương quan khác

Tóm lược đại ý quan trọng trong bài

  • cho những chất sau metan etilen buta-1 3-đien số chất Ɩàm mất màu dd brom Ɩà
  • cho những chất sau metan etilen buta-1 3-đien số chất Ɩàm mất màu dd brom Ɩà
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Cho những chất sau: metan,axetilen, etilen buta-1 3-đien số chất Ɩàm mất màu dd brom Ɩà
  • Cho những chất sau: metan,axetilen, etilen buta-1 3-đien số chất Ɩàm mất màu dd brom Ɩà

cho những chất sau metan etilen buta-1 3-đien số chất Ɩàm mất màu dd brom Ɩà

Hỏi:

cho những chất sau metan etilen buta-1 3-đien số chất Ɩàm mất màu dd brom Ɩà

cho những chất sau metan etilen buta-1 3-đien số chất Ɩàm mất màu dd brom Ɩà

Đáp:

giahan:

Chỉ có etilen (C2H4) ѵà Buta1,3 dien (C4H6) do hai chất này đều phải có chứa những lk π kém bền nên sẽ dễ tham gia pứ cộng ѵà Ɩàm mất màu Br2

Còn CH4 thì không do Ɩà 1 ankan chứa những lk xích ma bền nên ko Ɩàm mất màu

giahan:

Chỉ có etilen (C2H4) ѵà Buta1,3 dien (C4H6) do hai chất này đều phải có chứa những lk π kém bền nên sẽ dễ tham gia pứ cộng ѵà Ɩàm mất màu Br2

Còn CH4 thì không do Ɩà 1 ankan chứa những lk xích ma bền nên ko Ɩàm mất màu

giahan:

Chỉ có etilen (C2H4) ѵà Buta1,3 dien (C4H6) do hai chất này đều phải có chứa những lk π kém bền nên sẽ dễ tham gia pứ cộng ѵà Ɩàm mất màu Br2

Còn CH4 thì không do Ɩà 1 ankan chứa những lk xích ma bền nên ko Ɩàm mất màu

cho những chất sau metan etilen buta-1 3-đien số chất Ɩàm mất màu dd brom Ɩà

Xem thêm : …

Vừa rồi, baohongkong đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề Cho những chất sau metan etilen buta-1 3-đien số chất làm mất đi màu dd brom là nam 2022 ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung bài viết “Cho những chất sau metan etilen buta-1 3-đien số chất làm mất đi màu dd brom là nam 2022” mang lại sẽ tương hỗ những bạn trẻ quan tâm hơn về Cho những chất sau metan etilen buta-1 3-đien số chất làm mất đi màu dd brom là nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng baohongkong tăng trưởng thêm nhiều nội dung bài viết hay về Cho những chất sau metan etilen buta-1 3-đien số chất làm mất đi màu dd brom là nam 2022 bạn nhé.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Cho những chất sau: etan; etilen; axetilen; buta-1,3-đien; benzen; stiren. Số chất làm mất đi màu dung dịch Br2 là

Đáp án:

Giải thích tiến trình giải:

2 chất làm mất đi màu dd Br2 là axetilen và etilen buta-1 3-đien .

Do hai chất này đều phải có chứa những link π kém bền nên sẽ dễ tham gia pứ cộng và làm mất đi màu Br2

PTPU

C2H2 + 2Br2 —> C2H2Br4

C4H6 + 2Br2 —> C4H6Br4

Đáp án B

Gồm: etilen, axetilen, buta-1,3-đien, stiren, metyl metacrylat.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu hỏi: Cho những chất sau: metan, etilen, buta-1,3-đien, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat, anilin. Số chất làm mất đi màu được nước brom ở Đk thường là
A. 7.
B. 4.
C. 6.
D. 5.

Phương pháp giải:
Các chất trọn vẹn có thể làm mất đi màu nước brom ở Đk thường:
– Các chất có link bội không no: C=C (anken, ankađien,…), C≡C (ankin,…).
– Các chất có nhóm chức -CHO (anđehit, glucozơ, những chất có đầu HCOO-,…).

– Phenol (C6​H5​OH), anilin (C6​H5​NH2​) có phản ứng với nước brom, vừa làm mất đi màu, vừa sinh ra kết tủa trắng.

– Vòng xiclopropan (đã giảm tải).

Giải rõ ràng:

Các chất làm mất đi màu được nước brom ở Đk thường là:

Etilen (CH2​=CH2​);

Buta-1,3-đien (CH2​=CH-CH=CH2​);
Stiren (C6​H5​-CH=CH2​);
Metyl acrylat (CH2​=CHCOOCH3​);
Phenol (C6​H5​OH);
Anilin (C6​H5​NH2​).
Vậy có 6 chất trọn vẹn có thể làm mất đi màu nước brom ở Đk thường.

Top 1 ✅ Cho những chất sau: metan,axetilen, etilen buta-1 3-đien số chất làm mất đi màu dd brom là nam 2022 được update tiên tiến và phát triển nhất lúc 2022-02-05 15:10:32 cùng với những chủ đề tương quan khác

Cho những chất sau: metan,axetilen, etilen buta-1 3-đien số chất Ɩàm mất màu dd brom Ɩà

Hỏi:

Cho những chất sau: metan,axetilen, etilen buta-1 3-đien số chất Ɩàm mất màu dd brom Ɩà

Cho những chất sau: metan,axetilen, etilen buta-1 3-đien số chất Ɩàm mất màu dd brom Ɩà

Đáp:

maianhnhi:

Có 3 chất.Gồm axetilen, etilen, buta-1,3-đien. 

Các chất này còn có link $pi$ kém bền nên Ɩàm mất màu brom.

maianhnhi:

Có 3 chất.Gồm axetilen, etilen, buta-1,3-đien. 

Các chất này còn có link $pi$ kém bền nên Ɩàm mất màu brom.

maianhnhi:

Có 3 chất.Gồm axetilen, etilen, buta-1,3-đien. 

Các chất này còn có link $pi$ kém bền nên Ɩàm mất màu brom.

Cho những chất sau: metan,axetilen, etilen buta-1 3-đien số chất Ɩàm mất màu dd brom Ɩà

Xem thêm : …

Vừa rồi, bắp đã gửi tới những bạn rõ ràng về chủ đề Cho những chất sau: metan,axetilen, etilen buta-1 3-đien số chất làm mất đi màu dd brom là nam 2022 ❤️️, kỳ vọng với thông tin hữu ích mà nội dung bài viết “Cho những chất sau: metan,axetilen, etilen buta-1 3-đien số chất làm mất đi màu dd brom là nam 2022” mang lại sẽ tương hỗ những bạn trẻ quan tâm hơn về Cho những chất sau: metan,axetilen, etilen buta-1 3-đien số chất làm mất đi màu dd brom là nam 2022 [ ❤️️❤️️ ] lúc bấy giờ. Hãy cùng bắp tăng trưởng thêm nhiều nội dung bài viết hay về Cho những chất sau: metan,axetilen, etilen buta-1 3-đien số chất làm mất đi màu dd brom là nam 2022 bạn nhé.

Những vướng mắc tương quan

Cho những chất sau: metan (1); etilen (2); axetilen (3); benzen (4); stiren (5); toluen (6). Các chất có kĩ năng làm mất đi màu dung dịch KMnO4 ở Đk thích hợp là

A. (1), (3), (4), (5), (6).

B. (2), (3), (4), (5).

C. (3), (4), (5), (6).

D. (2), (3), (5), (6).

Cho những chất sau: etilen, axetilen, glucozơ, buta-1,3-đien, toluen, anilin. Số chất làm mất đi màu nước brom ở Đk thường là

Cho những chất sau: etilen, axetilen, glucozơ, buta-1,3-đien, toluen, anilin. Số chất làm mất đi màu nước Br2 ở Đk thường là? 

A.

B. 4  

C.

D. 2  

Cho những chất sau: etilen, axetilen, phenol (C6H5OH), buta-1,3-đien, toluen. Số chất làm mất đi màu dung dịch brom ở Đk thường là:

A. 3.

B. 2.  

C. 5.

D. 4.

Cho những chất sau: etilen, axetilen, phenol ( C 6 H 5 O H ) , buta-1,3-đien, toluen, anilin. Số chất làm mất đi màu nước brom ở Đk thường là

A.

B.

C.

D.

Cho những chất sau: etilen, axetilen, phenol (C6H5OH), buta-1,3-đien, toluen. Số chất làm mất đi màu dung dịch brom ở Đk thường là:

A. 3

B. 2.

C. 5.

D. 4.

Cho những chất sau: etilen, axetilen, phenol (C6H5OH), buta-1,3-đien, toluen. Số chất làm mất đi màu dung dịch brom ở Đk thường là:

A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

Cho những chất sau : etilen, axetilen, phenol (C6H5OH) , buta-1,3-đien, toluen, anilin. Số chất làm mất đi màu nước brom ở Đk thường là

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3

Reply
8
0
Chia sẻ

Review Chia Sẻ Link Down Cho những chất metan etilen axetilen buta-1,3-đien số chất làm mất đi màu dung dịch kmno4 là ?

– Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” Review Cho những chất metan etilen axetilen buta-1,3-đien số chất làm mất đi màu dung dịch kmno4 là tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Tải Cho những chất metan etilen axetilen buta-1,3-đien số chất làm mất đi màu dung dịch kmno4 là “.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho những chất metan etilen axetilen buta-1,3-đien số chất làm mất đi màu dung dịch kmno4 là

Quý khách trọn vẹn có thể để lại Comments nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Cho #những #chất #metan #etilen #axetilen #buta13đien #số #chất #làm #mất #màu #dung #dịch #kmno4 #là Cho những chất metan etilen axetilen buta-1,3-đien số chất làm mất đi màu dung dịch kmno4 là