Cho e hỏi hoá đơn theo tt 78 dùng của nhà mạng bkav. Sau khi ký hoá đơn thì hiển thị đã phát hành- cấp mã lỗi thì trường hợp này có dễ xử lý không a. A/c/e nào đã gặp trường hợp này rồi cho em xin ý kiến. E cảm ơn.