Cho mượn product có phải xuất hóa đơn ko? 2022

Hàng hóa cho vay, mượn có phải lập hóa đơn ko? Bài viết này

xin tổng hợp những quy định mới nhất về việc Cho vay, mượn product, nguyên vật liệu, tài sản …

Theo khoản 1 điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC nguyên lý lập hóa đơn:

“b) Người buôn bán phải lập hóa đơn Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ, cả về các ngôi trường hợp product, dịch vụ dùng để khuyến mại, lăng xê, mặt hàng mẫu; product, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, đàm đạo, trả thay lương cho người cần lao và tiêu dùng nội bộ (trừ product luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất);

xuất product bên dưới các mẫu mã cho vay, cho mượn hoặc trả product.”

– Nhưng điểm này đã được sử đổi, bổ sung theo Theo khoản 3 điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC:

“b) Người buôn bán phải lập hóa đơn Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ, cả về các ngôi trường hợp product, dịch vụ dùng để khuyến mại, lăng xê, mặt hàng mẫu; product, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, bàn thảo, trả thay lương cho người cần lao và tiêu dùng nội bộ (trừ product luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sinh sản.”

– Nhưng Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC

“b) Người buôn bán phải lập hóa đơn Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ, cả về các ngôi trường hợp mặt hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, lăng xê, mặt hàng mẫu; mặt hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, đàm đạo, trả thay lương cho người lao động (trừ mặt hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp con kiến quá trình sinh sản).

Như vậy:

Đã bỏ hạng: “

xuất product bên dưới các mẫu mã cho vay, cho mượn hoặc trả trả product.”

Theo khoản 2 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC:

“Trường hợp xuất máy móc, thiết bị, vật tư, product bên dưới mẫu mã

cho vay, cho mượn

hoặc trả, nếu có hợp đồng và các chứng từ can hệ đến giao dịch hạp, cơ sở marketing thương mại

ko phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT”.

Như vậy:

Khi cho vay, mượn product thì ko phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT.

Nhưng ngày 30/04/2015: Cổng thông tin điện tử của Bộ tài chính lại sở hữu câu đáp trái lại, cụ thể như sau:

Câu hỏi:

Kính gửi: Bộ Tài Chính Tôi đang vướn một vấn đề như sau rất mong BTC chỉ dẫn giúp:

– Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC tại Điều 5, Khoản 3, Điểm a Sửa đổi, bổ sung chỉ dẫn tại điểm b, c khoản 1 Điều 16 như sau: ( có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/09/2014)

“b) Người buôn bán phải lập hóa đơn Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ, cả về các ngôi trường hợp product, dịch vụ dùng để khuyến mại, lăng xê, mặt hàng mẫu; product, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, đàm đạo, trả thay lương cho người cần lao và tiêu dùng nội bộ (trừ product luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.”

– Nếu theo TT 119 thì việc mượn product thì bên cho mượn chẳng cần thiết phải xuất hóa đơn đầu ra cho bên mượn.

– Vậy nếu đơn vị tôi mượn product của một NCC hoặc đối tác để đẩy ra, chứng từ tất nhiên cho việc mượn mặt hàng là hợp đồng mượn, BB bàn trả product, tôi đã dùng product đó để đẩy ra và xuất hóa đơn đầu ra cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

– Khi nào tôi mua được mặt hàng, có hóa đơn tài chính đầy đủ thì tôi xuất trả lại mặt hàng cho bên cho mượn.

– Vậy mặt hàng mượn của tôi, Khi xuất buôn bán có được tính giá vốn phù hợp và phải chăng hợp thức ko? Rất mong cảm bắt gặp sự phản hồi của BCT. tình thực cảm ơn!

giải đáp: (Ngày 30/4/2015)

Tại Điều 512, Điều 517 Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa nước ta quy định:

– hợp đồng mượn tài sản: “giao kèo mượn tài sản là sự việc thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà ko phải trả tiền, còn bên mượn phải trả lại tài sản đó lúc ko hề vận hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được”.

– Quyền của bên cho mượn tài sản: “ … Đòi lại tài sản Khi bên mượn dùng ko đúng mục đích, làm dụng, ko đúng cách thức đã thỏa thuận hoặc cho người khác mượn lại mà ko hề sự đồng ý của bên cho mượn…”

Như vậy, bên cho mượn là chủ sở hữu đối với tài sản và có quyền định đoạt đối với tài sản cho mượn. Người ko phải là chủ sở hữu tài sản chỉ có quyền định đoạt tài sản Khi được sự ủy quyền của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật.

cứ quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, khoản 2a Điều 4 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính thì thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng (GTGT), xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với phát động và sinh hoạt giải trí buôn bán sản phẩm hóa là thời tự khắc chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng product cho người sử dụng.

Căn cứ các quy định nêu trên, ngôi trường hợp trong giao kèo “mượn” product có thỏa thuận bên mượn được phép buôn bán sản phẩm hóa của bên cho mượn thì hợp đồng “mượn” product nêu trên truyền thống là Hợp đồng mua buôn bán sản phẩm hóa, bên buôn bán (tức bên cho “mượn”)

phải xuất hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa cho bên mua (bên “mượn”) theo quy định.

Trường hợp tiến đánh ty của Ông (Bà) có mượn product của ngôi nhà sản xuất hoặc đối tác theo đúng quy định về hợp đồng mượn tài sản (product) quy định tại Bộ luật dân sự, sau đó công ty của Ông (Bà) đem tài sản (product) mượn để đẩy ra cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng là ko đúng quy định vì product đó ko thuộc quyền sở hữu và quyền định đoạt của làm ty của Ông (Bà).

(Nguồn:

)

Theo khoản 10 điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC

“4. Các ngôi trường hợp tính sổ cấm dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

a) Trường hợp product, dịch vụ mua vào theo phương thức tính sổ bù trừ giữa giá trị product, dịch vụ mua vào với giá trị product, dịch vụ đẩy ra,

vay mượn mặt hàng mà phương thức thanh toán này được quy định cụ thể trong Hợp đồng

thì phải có biên bạn dạng đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai phía về việc thanh toán bù trừ giữa product, dịch vụ mua vào với product, dịch vụ đẩy ra, vay mặt hàng.”

Như vậy:

Tốt nhất Khi gặp gỡ phải ngôi trường hợp này, trước Khi làm các chúng ta nên làm mướn văn gửi lên chi cục thuế cai quản lý DN các bạn để xin ý con kiến trước Khi làm.

Chúc các bạn thành đả!

Tài Liệu Cho mượn product có phải xuất hóa đơn ko? 2021-09-01 08:00:00

#Cho #mượn #mặt hàng #hóa #có #phải #xuất #hóa #đơn #ko