Chuyện : Xuất hd đúng ngày.
Tuần trước e về quê giỗ. Cả nhà đg bận mải mà e phải xách máy tính ra xuất hd ( vì tối có thông báo mất điện) và kq bị mẹ ck mắng cho 1 trận.. vì cả nc có mỗi mình chị làm kt chắc ??… Lại phải giải thích.