Con bị hen 20 năm nay rồi. hiện nay phải dùng thuốc hít hằng ngày, nếu ko dùng lại khó thở nhất là khi nằm ngủ. Các thày 1528113067534255

Con bị hen 20 năm nay rồi. hiện nay phải dùng thuốc hít hằng ngày, nếu ko dùng lại khó thở nhất là khi nằm ngủ. Các thày có cách nào nào hiệu quả không chỉ giùm con với ạ

Author Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#Con #bị #hen #năm #nay #rồi #hiện #nay #phải #dùng #thuốc #hít #hằng #ngày #nếu #dùng #lại #khó #thở #nhất #là #khi #nằm #ngủ #Các #thày