Công ty dịch vụ Kế toán, Kiểm toán ở Mỹ Đình, Hà Nội đang cần gấp 1 Trưởng nhóm Kế toán/ Kiểm toán sử dụng tiếng Anh khá 4166934203427199

Công ty dịch vụ Kế toán, Kiểm toán ở Mỹ Đình, Hà Nội đang cần gấp 1 Trưởng nhóm Kế toán/ Kiểm toán sử dụng tiếng Anh khá. Bạn nào quan tâm thì nhắn mình nhé ???


#Công #dịch #vụ #Kế #toán #Kiểm #toán #ở #Mỹ #Đình #Hà #Nội #đang #cần #gấp #Trưởng #nhóm #Kế #toán #Kiểm #toán #sử #dụng #tiếng #Anh #khá