Công ty TNHH Intage Việt Nam – Công ty 100% vốn của Nhật – chuyên về lĩnh vực nghiên cứu thị trường
Địa chỉ tại Võ Thị Sáu, Q1, TPHCM
Cần tuyển 1 Nhân viên kế toán

Mô tả công việc
+ Kế toán hạch toán sổ sách chi tiết
+ Theo dõi hạch toán lương, các khoản chi phí văn phòng và các khoản trích trước
+ Theo dõi các khoản vay, tạm ứng, phải thu, phải trả
+ Theo dõi tình hình khấu hao TSCĐ, phân bổ và kiểm kê các vật dụng trong công ty
+ Khai báo thuế và đối chiếu thuế hàng tháng
+ Theo dõi, kiểm soát…

More