Công văn số 4064/BHXH-THU chính sách về BHXH, BHYT, BHTN 2022

Ngày 17/12/2014 Bảo hiểm xã hội TP. Hồ chí Minh ban héc tành làm văn Số 4064/BHXH-THU về việc một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ ngày 01/01/2015.

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM tầng lớp

TP. SÀI GÒN

——-

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 4064/BHXH-THU

V/v một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và BH thất nghiệp từ ngày 01/01/2015

TP. Sài Gòn, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

Các đơn vị dùng cần lao trên địa bàn TP. Sài Gòn.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, chính sách thu bảo đảm tầng lớp (BHXH), bảo đảm y tế (BHYT) và bảo đảm thất nghiệp (BHTN) có một số thay đổi Khi Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật BHYT (Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014); Luật Việc làm (Luật số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành.

Trong Khi chờ chỉ dẫn của cơ quan lại có thẩm quyền, Bảo hiểm xã hội đô thị Sài Gòn thông tin như sau:

1/ Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN buộc:

– Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, người cần lao làm việc theo hợp đồng cần lao

có thời hạn từ đủ 03 tháng

trong tất thảy các cơ quan lại, đơn vị (ko phân biệt số lượng cần lao đơn vị đang dùng) đều thuộc đối tượng song song tham gia BHXH, BHYT và BHTN buộc theo quy định tại Điều 2, Luật BHXH (Luật số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006); Điều 43, Luật Việc làm (Luật số 38/2013/QH13) và Khoản 6, Điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật BHYT (Luật số 46/2014/QH13).

Các cơ quan lại, đơn vị có dùng lao động theo chế độ hợp đồng cần lao có hạn từ 03 tháng trở lên trước tháng 01 năm 2015 mà hợp đồng cần lao tiếp con kiến có giá trị trong năm 2015 (hoặc người cần lao tiếp làm việc từ tháng 01 năm 2015), chưa được dự BHTN, phải được cơ quan lại, đơn vị lập thủ tục tham gia BHTN từ tháng 01 năm 2015.

– Đối với người lao động chỉ tham dự BHXH nép, đấu vận dụng theo Luật BHXH (Luật số 71/2006/QH11); các đối tượng chỉ tham dự BHYT vận dụng theo Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật BHYT (Luật số 46/2014/QH13).

– Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, do mức hưởng trọn BHYT đã được điều chỉnh theo Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật BHYT, nên cơ quan lại, đơn vị thẩm tra và yêu cầu người lao động là kẻ có làm với cách mệnh, người dự kháng chiến, cựu chiến binh, thân nhân người dân có đả với cách mạng mà trước đây chưa được xác định quyền lợi, bổ sung các chứng nhận theo quy định, để đơn vị lập thủ tục điều chỉnh thẻ BHYT, xác định mã quyền lợi theo quy định mới để đảm bảo nguyên lý một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật BHYT (đã điều chỉnh bổ sung theo Luật số 46/2014/QH13) thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định và được hưởng trọn quyền lợi BHYT theo đối tượng có lợi quyền cao nhất.

2/ Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN:

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, mỗi tháng, người sử dụng cần lao đóng cho người lao động và trích từ lương bổng tháng của người lao động để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ đóng là 32,5 %, trong đó:

Người dùng cần lao đóng 22% (18% nộp quỹ BHXH, 3% nộp Quỹ BHYT, 1% nộp Quỹ BH thất nghiệp).

Người cần lao đóng 10,5% (8% nộp quỹ BHXH, 1,5% nộp Quỹ BHYT và 1% nộp Quỹ BHTN).

3/ Mức lương bổng làm cơ sở đóng BHXH, BHYT, BHTN:

3.1- Đối với người cần lao thuộc đối tượng thực hành chế độ lương bổng do Nhà nước quy định thì cứ để đóng BHXH, BHYT, BHTN là thông số lương tháng theo ngạch bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khuông, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có) tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Mức lương tháng thấp nhất để tính đóng BHXH, BHYT, BHTN là mức lương cơ sở và mức lương lậu tối đa để tính mức đóng BHXH, BHYT, BHTN là 20 lần mức lương cơ sở.

3.2 – Đối với người cần lao hưởng trọn tiền lương theo quy định của người sử dụng cần lao thì cứ để đóng BHXH, BHYT, BHTN là lương phía tháng được ghi trong giao kèo cần lao.

Mức lương bổng tháng

thấp nhất

để tính mức đóng BHXH là

mức lương tối thiểu

vùng và mức tiền lương

tối đa

để tính mức đóng BHXH là 20 lần

mức lương cơ sở

.

Mức tiền lương tháng

tối đa

để tính mức đóng BHYT là 20 lần

mức lương cơ sở

.

Mức tiền lương tháng

thấp nhất

để tính đóng BHTN là

mức lương tối thiểu vùng

và mức lương phía

tối đa

để tính mức đóng BHTN

là 20 lần mức lương tối thiểu vùng

.

4/ Lưu ý trong đóng BHYT:

– Người cần lao trong thời gian nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo đảm xã hội thì mức đóng mỗi tháng bởi 4,5% lương lậu tháng của người cần lao trước Khi nghỉ ngơi thai sản do tổ chức bảo đảm xã hội đóng.

– Người lao động trong thời gian nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của luật pháp về bảo đảm xã hội thì ko phải đóng bảo đảm y tế vẫn được tận hưởng trọn quyền bảo đảm y tế.

– Người cần lao trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ đả tác để điều tra, xem xét cuối cùng có Hay là ko việc vi phạm pháp luật thì mức đóng mỗi tháng bởi 4,5% của 50% mức lương bổng tháng mà người cần lao được hưởng trọn theo quy định của pháp luật. Trường hợp cơ quan lại có thẩm quyền cuối cùng là ko vi phạm luật pháp, người cần lao phải truy đóng bảo đảm y tế trên số lương được truy lĩnh.

– Người cần lao trong thời gian được cử đi tiếp thu kĩ năng và kĩ năng hoặc đả tác tại nước ngoài thì ko phải đóng bảo đảm y tế; thời gian đó được tính là thời gian dự bảo đảm y tế cho đến ngày có quyết định trở lại làm việc của cơ quan lại, tổ chức cử đi.

– Người lao động trong thời gian đi cần lao tại nước ngoài thì ko phải đóng bảo đảm y tế; trong thời gian 60 ngày Tính từ lúc ngày nhập cảnh về nước nếu dự bảo đảm y tế thì tất thời kì đi cần lao tại nước ngoài và thời gian Tính từ lúc lúc về nước đến thời tự khắc tham dự bảo đảm y tế được tính là thời gian dự bảo đảm y tế liên tục.

Người đang hưởng trọn trợ cấp thất nghiệp: Người lao động trong thời kì làm thủ tục chờ hưởng trọn chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm nếu ko tham gia bảo đảm y tế theo các group khác, thời gian đó được tính là thời gian tham gia bảo đảm y tế.

– Cơ quan lại, tổ chức, người sử dụng cần lao có bổn phận đóng BHYT mà ko đóng hoặc đóng ko đầy đủ theo quy định thì sẽ bị xử lý: Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bởi hai lần mức lãi suất liên ngôi nhà băng tính trên số tiền, thời kì chậm đóng; song song phải trả trả cả thảy phí cho người lao động trong phạm vi lợi quyền, mức hưởng trọn bảo đảm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời kì chưa có thẻ BHYT.

5/ Lưu ý về rà soát nhân thân trước Khi lập sổ BHXH:

BHXH Thành phố đã có công văn số 3558/BHXH-THU ngày 13 tháng 11 năm 2014 đề nghị các đơn vị sử dụng cần lao Khi lập thủ tục tăng mới đối tượng dự BHXH, BHYT, BHTN phải rà soát, đối chiếu giấy tờ nhân thân với CMND để ngăn ngừa tình trạng mượn giấy tờ của người khác để xin việc làm và đăng ký BHXH.

Các ngôi trường hợp tăng mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, cố tình vi phạm, mượn giấy tờ của người khác để xin việc làm và đăng ký BHXH, BHYT, BHTN thì xem như thường có nhu muốn thụ hưởng trọn về bảo đảm. Do đó, Khi bị phát hiện nay hoặc có nhu muốn thì sẽ bị chối từ quyền lợi của mình. Bảo hiểm tầng lớp đô thị sẽ ko chịu trách nhiệm và trách nhiệm điều chỉnh lại nhân thân theo yêu cầu của người cố tình khai gian dối.

6/ Tổ chức thực hành:

Bảo hiểm xã hội đô thị đề nghị các cơ quan lại, đơn vị:

– Ngay trong tháng 12 năm 2014, chậm nhất đến ngày 30 tháng 12 năm 2014, trả mỹ xong mọi thủ tục và đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN năm 2014 cho người lao động của đơn vị.

– song song ra soát các nội dung đã được thông tin trên đây, lập thủ tục điều chỉnh bổ sung về đối tượng dự BHTN, lợi quyền BHYT để BH an toàn thực hiện nay đúng quy định của luật pháp và quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN của người cần lao kịp lúc từ tháng 01 tháng 2015.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban Giám đốc;

– Các phòng chức năng;

– Trang web BHXH. TPHCM;

– Lưu VT, THU.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Thu

chúc các bạn thành tiến đánh!

Tài Liệu Công văn số 4064/BHXH-THU chính sách về BHXH, BHYT, BHTN 2021-09-07 13:53:00

#Công #văn #sô #4064BHXHTHU #chinh #sach #vê #BHXH #BHYT #BHTN