Công văn số 431/TCT-TVQT quy định hóa đơn buôn bán sản phẩm 2022

Ngày 14/2/2014 Tổng cục thuế đã phát hành Công văn số 431/TCT-TVQT quy định về cai quản lý và sử dụng hóa đơn buôn bán dính

Nguồn Công văn số 431/TCT-TVQT quy định hóa đơn buôn bán sản phẩm 2021-09-07 14:01:00

#Công #văn #số #431TCTTVQT #quy #định #hóa #đơn #buôn bán #mặt hàng