Công văn Số 7527/BTC-TCT thanh tra, đánh giá thuế các DN 2022

Công văn Số 7527/BTC-TCT ngày 12 tháng 06 năm 2013 của Bộ tài chính về tiệc tăng cường công tác thanh tra, rà thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế.

BỘ TÀI CHÍNH

——-

CỘNG HÒA tầng lớp CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 7527/BTC-TCT

V/v tăng cường công tác thanh tra, rà thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế

HN Thủ Đô, ngày 12 tháng 06 năm 2013

Kính gửi:

Cục Thuế các tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương.

Qua ý con kiến phản ảnh của một số Cục Thuế địa phương và Thương Hội Cà phê ca cao nước ta về tình trạng nhiều doanh nghiệp dùng hóa đơn phi pháp nhằm mục đích kê khai khấu trừ, trả thuế GTGT để cướp đoạt tiền thuế GTGT của đất nước, Bộ Tài chính thấy rằng trạng thái kỳ kỳ lạ nhiều doanh nghiệp thành lập với mục đích mua buôn bán hóa đơn để chiếm đoạt tiền thuế của NSNN và diễn ra ở đa số các địa phương trên cả nước gây thất thu cho NSNN đồng thời tạo ra môi ngôi trường cạnh tranh dị đồng đẳng giữa các doanh nghiệp. Để xử lý tình trạng này, Bộ Tài chính đề nghị:

1. Các Cục Thuế tổ chức phân loại doanh nghiệp rủi ro cao về thuế và tăng cường công tác cai quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao, trong đó lưu ý các dấu hiệu sau đây:

+ Các doanh nghiệp marketing thương mại, xuất khẩu các mặt mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản dùng các hóa đơn buôn bán sản phẩm của các doanh nghiệp có trụ sở tại các địa phương ko hề mối cung cấp nguyên nhiên liệu.

+ Các doanh nghiệp mới thành lập đăng ký kinh dinh đa ngành nghề tuy nhiên số vốn đăng ký thấp.

+ Các doanh nghiệp có quy mô marketing thương mại bất phù hợp và phải chăng (quy mô kinh dinh cao gấp nhiều lần so với vốn chủ sở hữu).

+ Các doanh nghiệp có giao tiếp qua ngôi nhà băng đáng ngờ.

2. Các Cục Thuế giao hội công tác thanh tra, rà soát đối với các doanh nghiệp rủi ro cao về thuế. Đối với các Cục Thuế có đối tượng khấu trừ thuế GTGT, trả thuế GTGT product là cao su tiểu điền, cà phê, điều,… thì thẩm tra và điều chỉnh lại plan thanh tra, thẩm tra thuế năm 2013, BH an toàn ít nhất 60% doanh nghiệp trong plan thanh tra, rà là các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế như đã nêu trên. Riêng Cục Thuế các tỉnh Tây Nguyên tập hợp mối cung cấp lực có sẵn vào thanh tra, thẩm tra các doanh nghiệp kinh dinh cà phê trên địa bàn. Kết quả rà soát nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thuế thì có biện pháp xử lý kịp lúc, nếu có dấu hiệu tội phạm cần chuyển ngày cho cơ quan lại Công an để đấu điều tra, xử lý.

yêu cầu

các doanh nghiệp mới thành lập và phát động và sinh hoạt giải trí bên dưới 12 tháng

chỉ được đặt in hóa đơn những Khi có công nhận của cơ quan lại Thuế và

phải thưa việc phát hành và sử dụng hóa đơn mặt hàng tháng

. Tăng cường công tác đánh giá việc phát hành sử dụng hóa đơn đối với các doanh nghiệp mới thành lập.

3. Tổ chức rà soát Khi trả thuế GTGT đối với các ngôi trường hợp dùng hóa đơn của các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế nêu trên. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản nếu mua trực tiếp của người sản xuất hoặc chỉ qua 1 khâu trung gian thì được trả thuế theo quy định; nếu mua product qua nhiều khâu trung gian thì phải thẩm tra các khâu trung gian trước. Nếu các doanh nghiệp thương mại trung gian đã kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng quy định thì mới xét trả thuế cho doanh nghiệp xuất khẩu. Trong quá trình rà soát trả thuế nếu cấp thiết thì thẩm tra các chứng từ can hệ đến product xuất khẩu như giao kèo vận tải, uổng vận tải… để xác định tính chuẩn xác của giấy tờ trả thuế GTGT.

4. Các Cục Thuế tổ chức cảnh báo sẽ chuyển sang danh sách các doanh nghiệp ko hề sinh sản, marketing thương mại đối với các doanh nghiệp ko nộp tờ khai thuế theo quy định. Sau 10 ngày Tính từ lúc lúc đã cảnh báo doanh nghiệp vẫn ko nộp tờ khai thuế thì tổ chức thẩm tra và thông báo kịp lúc danh sách các doanh nghiệp ko hề sinh sản, marketing thương mại và các hóa đơn doanh nghiệp chưa sử dụng thời điểm đó (hóa đơn ko hề giá trị sử dụng).

5. Cục Thuế chỉ đạo các Phòng, các Chi Cục Thuế tăng cường rà đối với các doanh nghiệp mới thành lập có địa điểm kinh dinh ko một mực (chuyển địa điểm kinh dinh nhiều lần sau 1-2 năm phát động và sinh hoạt giải trí).

6. Cục Thuế cần quán triệt nội dung Công văn này tới các Phòng, Chi cục và công chức Thuế để việc thực hiện nay đồng bộ và có cực tốt.

Bộ Tài chính thông tin để các Cục Thuế biết và tổ chức thực hiện nay./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để vắng);

– Tổng cục Thuế (để chỉ đạo thực hiện nay);

– Tổng cục thương chính (để biết và phối hợp t/h);

– Vụ CST, PC BTC;

– Lưu: VT, TCT (VT, PC, TTr 3b)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Tài Liệu Công văn Số 7527/BTC-TCT thanh tra, đánh giá thuế các DN 2021-09-07 14:16:00

#Công #văn #Số #7527BTCTCT #thanh #tra #kiểm #tra #thuế #các