Cứ buổi sáng khi thức dậy tôi luôn thấy đắng nghét trong miệng. Xin mọi người trong khí công y đạo chỉ cho tôi biết là t 1518449495167279

Cứ buổi sáng khi thức dậy tôi luôn thấy đắng nghét trong miệng. Xin mọi người trong khí công y đạo chỉ cho tôi biết là tôi đang mắc chứng bệnh gì và cách chữa trị như thế nào. Xin cảm ơn mọi người

Source Y_Họ_Bổ_Sung_Khí_Công_Y_Đạo#Cứ #buổi #sáng #khi #thức #dậy #tôi #luôn #thấy #đắng #nghét #trong #miệng #Xin #mọi #người #trong #khí #công #đạo #chỉ #cho #tôi #biết #là