Đã sắp hết thời hạn kê khai quý 4.2021, tháng 12.2021 Doanh nghiệp cần kiểm tra lại các hóa đơn đã báo hủy trên phần mềm hóa đơn điện tử, đã được Cơ quan Thuế chấp nhận hủy hay chưa trên menu lịch sử giao dịch, hoặc có thể tra cứu hóa tình trạng hóa đơn tại trang web hoadondientu.gdt.gov.vn bằng tài khoản đã được cấp khi đăng ký chuyển đổi hóa đơn TT78 để tránh việc kê khai thừa – thiếu hóa đơn.
#hoadondientu #hddt

271601940 4507009406072118 5125013304490465996 n.jpg? nc cat=104&ccb=1 5& nc sid=825194& nc ohc=DDaLxdfpaOgAX8NgG7J& nc ht=scontent.fsgn5 3