Mục lục bài viết

Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 5.9 trang 153 sbt đại số 10 Mới Nhất

Update: 2022-02-11 14:44:04,You Cần tương hỗ về Đề bài – bài 5.9 trang 153 sbt đại số 10. Quý khách trọn vẹn có thể lại Comments ở phía dưới để Tác giả đc lý giải rõ ràng hơn.

510

Các đỉnh của đường gấp khúc tần số có tọa độ là (ci; ni), với cilà giá trị đại diện thay mặt thay mặt của lớp thứ i, nilà tần số của lớp thứ i. Từ đó suy ra: những đỉnh của đường gấp khúc tần số là những trung điểm của những cạnh phía trên của những cột (những hình chữ nhật) của biểu đồ tần số hình cột

Đề bài

Xét bảng 2 ( được lập ở bài tập mẫu của § 1).

Để mô tả 2 và trình diễn những số liệu thống kê, người ta vẽ biểu đồ tần số hình cột tại đây).

Biểu đồ tần số hình cột về thành tích chạy 50m của học viên lớp 10A trường Trung học phổ thông C ( cty chức năng là giây )

Dựa vào biểu đồ trên, trọn vẹn có thể vẽ được đường gấp khúc tần số (kí hiệu là D), cũng để mô tả bảng 2 và trình diễn những số liệu thống kê.

Đường gấp khúc tần số D như vậy là đường gấp khúc nào tại đây (h.55)?

A. Đường gấp khúc A1A2A3A4A5A6

B. Đường gấp khúc B1B2B3B4B5B6

C. Đường gấp khúc I1I2I3I4I5I6với I1, I2, I3, I4, I5, I6lần lượt là trung điểm của những đoạn thẳng A1B1, A2B2, A3B3, A4B4, A5B5, A6B6

D. Đường gấp khúc A1B1A2B2A3B3A4B4A5B5A6B6

Lời giải rõ ràng

Các đỉnh của đường gấp khúc tần số có tọa độ là (ci; ni), với cilà giá trị đại diện thay mặt thay mặt của lớp thứ i, nilà tần số của lớp thứ i. Từ đó suy ra: những đỉnh của đường gấp khúc tần số là những trung điểm của những cạnh phía trên của những cột (những hình chữ nhật) của biểu đồ tần số hình cột

Đáp án:C.

Reply
8
0
Chia sẻ

Video full hướng dẫn Share Link Download Đề bài – bài 5.9 trang 153 sbt đại số 10 ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Đề bài – bài 5.9 trang 153 sbt đại số 10 tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 5.9 trang 153 sbt đại số 10 “.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 5.9 trang 153 sbt đại số 10

Quý khách trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nhé.
#Đề #bài #bài #trang #sbt #đại #số Đề bài – bài 5.9 trang 153 sbt đại số 10