Mục lục bài viết

Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – nhờ vào hình 43-1 và kiến thức và kỹ năng đã học ở bài 6 chương i hãy mô tả cấu trúc và nêu rõ hiệu suất cao của nơron. Chi Tiết

Cập Nhật: 2022-01-20 22:01:08,Quý quý khách Cần biết về Đề bài – nhờ vào hình 43-1 và kiến thức và kỹ năng đã học ở bài 6 chương i hãy mô tả cấu trúc và nêu rõ hiệu suất cao của nơron.. Bạn trọn vẹn có thể lại Thảo luận ở phía dưới để Tác giả được tương hỗ.

672

+ Sợi trục thường có bao miêlin (còn gọi là tua dài), tận cùng tua dài có những cúc xinap là nơi tiếp giáp giữa những nơron này với những nơron khác hoặc cơ quan vấn đáp.

Đề bài

Dựa vào hình 43-1 và kiến thức và kỹ năng đã học ở bài 6 chương I hãy mô tả cấu trúc và nêu rõ hiệu suất cao của nơron.

Video hướng dẫn giải

youtube/watch?v=qNkMTBk6tdY

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Xem lại Giới thiệu chung về hệ thần kinh

Lời giải rõ ràng

Mỗi nơron gồm có:

+ Thân

+ Sợi nhánh (nhiều tua ngắn)

+ Sợi trục thường có bao miêlin (còn gọi là tua dài), tận cùng tua dài có những cúc xinap là nơi tiếp giáp giữa những nơron này với những nơron khác hoặc cơ quan vấn đáp.

Reply
0
0
Chia sẻ

đoạn Clip hướng dẫn Chia Sẻ Link Download Đề bài – nhờ vào hình 43-1 và kiến thức và kỹ năng đã học ở bài 6 chương i hãy mô tả cấu trúc và nêu rõ hiệu suất cao của nơron. ?

– Một số Keyword tìm kiếm nhiều : ” Video full hướng dẫn Đề bài – nhờ vào hình 43-1 và kiến thức và kỹ năng đã học ở bài 6 chương i hãy mô tả cấu trúc và nêu rõ hiệu suất cao của nơron. tiên tiến và phát triển nhất , Chia Sẻ Link Download Đề bài – nhờ vào hình 43-1 và kiến thức và kỹ năng đã học ở bài 6 chương i hãy mô tả cấu trúc và nêu rõ hiệu suất cao của nơron. “.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – nhờ vào hình 43-1 và kiến thức và kỹ năng đã học ở bài 6 chương i hãy mô tả cấu trúc và nêu rõ hiệu suất cao của nơron.

Bạn trọn vẹn có thể để lại Comment nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
#Đề #bài #dựa #vào #hình #và #kiến #thức #đã #học #ở #bài #chương #hãy #mô #tả #cấu #tạo #và #nêu #rõ #chức #năng #của #nơron