Mục lục bài viết

Thủ Thuật về Đề thi kết thúc học phần khối mạng lưới hệ thống thông tin kế toán 2022

Update: 2022-04-20 17:28:15,You Cần tương hỗ về Đề thi kết thúc học phần khối mạng lưới hệ thống thông tin kế toán. Bạn trọn vẹn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình đc lý giải rõ ràng hơn.

564

Trang web này tùy từng lệch giá từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm ngưng tính năng chặn quảng cáo cho website này.

3 79 KB 1 39

Nhấn vào phía dưới để tải tài liệu

Để tải xuống xem khá đầy đủ hãy nhấn vào phía trên

Họ và tên SV:………………………
Lớp:…………………STT:………..
Đề thi môn khối mạng lưới hệ thống thông tin kế toán
Thời gian: 90 phút – Không sử dụng tài liệu
Thí sinh điền khá đầy đủ tên, số báo danh vào đề thi và nộp lại đề thi cùng với bài thi
Phần 1- Trắc nghiệm: Chọn và ghi câu vấn đáp đúng vào giấy bài làm (3đ)
1. Câu phát biểu nào tại đây KHÔNG ĐÚNG so với rủi ro đáng tiếc khối mạng lưới hệ thống
a. Là rủi ro đáng tiếc tương quan đến quy trình tăng trưởng khối mạng lưới hệ thống c.Kế toán bán thành phầm nhập sai tài liệu của hóa đơn bán thành phầm là
b. Việc để những nhân viên cấp dưới kế toán sử dụng ứng dụng kế
rủi ro đáng tiếc khối mạng lưới hệ thống
toán không đúng hiệu suất cao được được cho phép là ví dụ của d. Bán hàng cho người tiêu dùng không tồn tại kĩ năng thanh toán
rủi ro đáng tiếc khối mạng lưới hệ thống
không phải là rủi ro đáng tiếc khối mạng lưới hệ thống
e.Các thủ tục trấn áp chung hướng tới những rủi ro đáng tiếc khối mạng lưới hệ thống
2. Những câu phát biểu nào sau đấy là KHÔNG ĐÚNG so với khối mạng lưới hệ thống thông tin kế toán
a. Là 1 khối mạng lưới hệ thống con của khối mạng lưới hệ thống thông tin quản trị và vận hành
c. Là ứng dụng kế toán sử dụng cho công tác làm việc kế toán tại cty chức năng
b. Có thể sử dụng cùng tài liệu của những khối mạng lưới hệ thống con d. Hình thức ghi sổ là 1nội dung của HTTT kế toán
khác trong khối mạng lưới hệ thống thông tin quản trị và vận hành
e. Câu c và b
3. Một chuỗi những hoạt động giải trí và sinh hoạt tương quan đến quy trình chuyển hóa những yếu tố nguồn vào thành những thành phầm hoàn thành xong sẽ
thuộc quy trình kế toán nào
a. Doanh thu
c. Chi tiêu
e. Câu a,b,c, d đều sai
b. Tài chính
d. Sản xuất
4. Các yếu tố nào tại đây phải xem xét khi mã hóa những đối tượng người tiêu dùng
a. Tính duy nhất, sống lâu của cục mã
c. Mã số nên mô tả 1 số ít thuộc tính của đối tượng người tiêu dùng mã hóa
b. Cách thức quản trị và vận hành đối tượng người tiêu dùng cần mã hóa
d. Tất cả yếu tố trên
e. Câu a và c
5. Câu nào tại đây KHÔNG ĐÚNG so với lưu đồ chứng từ
a. Dòng dịch chuyển chính của lưu đồ là từ trái sang
c.Biểu tượng hình chữ nhật được sử dụng để mô tả hoạt động giải trí và sinh hoạt
phải, từ trên xuống dưới
xử lý thủ công trong lưu đồ
b.Kí hiệu màn biểu diễn chứng từ không thể là yếu tố kết thúc d. Mỗi cột của lưu đồ là một trong những đối tượng người tiêu dùng bên trong của khối mạng lưới hệ thống
của lưu đồ chứng từ
e.Đối tượng bên phía ngoài chỉ cho và nhận tài liệu hay chứng từ
6. Các hiệu suất cao nào tại đây nên được tách biệt khi thiết kế khối mạng lưới hệ thống trấn áp môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên máy tính
a. Phân tích khối mạng lưới hệ thống, lập trình, nhập liệu
c. Kiểm tra chứng từ, nhập liệu, trấn áp tập tin dữ
b. Xét duyệt, ghi chép và dữ gìn và bảo vệ tài sản
liệu
d. a,b,c đều đúng
e. a,b đúng
7. Câu phát biểu nào ĐÚNG cho việc nhập những thông tin về 1 người tiêu dùng:
a. Là hoạt động giải trí và sinh hoạt nhập liệu
c. Là hoạt động giải trí và sinh hoạt update tài liệu
b. Sẽ tàng trữ ở tập tin chính người tiêu dùng
d.Là hoạt động giải trí và sinh hoạt khai báo
8. Câu phát biểu nào sau đấy là KHÔNG ĐÚNG
a. Các thủ tục trấn áp đưa ra để ngăn cản toàn bộ những rủi
ro trọn vẹn có thể xẩy ra so với doanh nghiệp
b. Nhận thức của nhà quản trị và vận hành so với rủi ro đáng tiếc là một trong những yếu tố
của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trấn áp e. Câu b và d đều đúng c. Nguyên tắc bất kiêm nhiệm trọn vẹn có thể không được tuân thủ do
ngân sách đế thiết lập nó quá cao
d. Rủi ro nhiệm vụ tác động đến rủi ro đáng tiếc xử lý thông tin
e. Đối chiếu độc lập là thủ tục trấn áp phát hiện 9. Những câu phát biểu là ĐÚNG so với PHIẾU XUẤT KHO được sử dụng trong quy trình lệch giá:
a. Được lập ra để xác nhận tính hợp lệ của nhiệm vụ bán thành phầm c. Có thể lập sau khoản thời hạn phát hành hóa đơn
b. Được lập ra để xác nhận tính có thật của nhiệm vụ bán
d.Làm địa thế căn cứ ghi nhận nợ phải thu người tiêu dùng
hàng
e. Câu a, b đều đúng
10. Việc việc chọn “mã người tiêu dùng” từ là một trong những list đã được khai báo trước trên màn hình hiển thị nhập hóa đơn sẽ đáp
ứng những tiềm năng nào:
a. Dữ liệu người tiêu dùng là đúng chuẩn, khá đầy đủ
c. Dữ liệu người tiêu dùng là hợp lệ
b. Dữ liệu người tiêu dùng là khá đầy đủ
d. Đầy đủ, hợp lệ, đúng chuẩn
e. Dữ liệu người tiêu dùng là đúng chuẩn,hợp lệ
1/2 Xem tiếp trang sau Phần 2: Giải quyết yếu tố  Bài 1 (3 điểm). Dưới đấy là một phần thông tin của bảng kê hóa đơn GTGT đẩy ra tháng 2 được in ra từ là một trong những
ứng dụng kế toán.
Ngày
01/02
15/02
23/02
24/03
….. Số hóa
đơn
2345
M6563
67583
3232
…. Số sêri Khách
hàng GL/05
KN/05
HG/05 Anh Tuấn
Anh Quân
Anh Tuấn
Anh Minh
…. … Địa chỉ Mã số thuế Số tiền
chưa thuế 01 Hùng Vương 2473856383 01 Hùng Vương
78 Lê Lợi
…. 2473856353

….. 10.000.000
O3.000.000
8.000.000
5.000.000
… Thuế
GTGT Thuế
suất một triệu 10%
10%
800.000
10%
400.000
10%

.. Yêu cầu:
Hãy phát hiện những sai sót và đưa ra những thủ tục trấn áp nhập liệu thiết yếu cho những tài liệu (Ngày, số hóa
đơn, Số sêri, Khách hàng, Địa chỉ, Mã số thuế, Số tiền, thuế suất) trong quy trình ghi nhận nhiệm vụ bán
hàng (nhập hóa đơn, khai báo những thông tin tương quan đến thuế GTGT) để ngăn cản những sai sót trong bảng kê
trên. Bài 2 (4 điểm). Công ty X marketing trong nghành nghề linh phụ kiện máy. Chu trình lệch giá của công ty được
tóm tắt như sau:
Bán hàng: Khi có yêu cầu, người tiêu dùng trực tiếp đến công ty sắm sửa. Căn cứ vào bảng chào giá được cập
nhật hằng ngày, người tiêu dùng (KH) và nhân viên cấp dưới bán thành phầm (NVBH) thỏa thuận hợp tác loại máy tính đặt mua. Sau khi
thống nhất, nhân viên cấp dưới bán thành phầm lập phiếu Giao hàng 2 liên (PGH), chuyển cho kế toán theo dõi sản phẩm & hàng hóa
(KTHH). Nhân viên này xuất kho, Giao hàng và 1 liên PGH cho NVBH. NVBH sẽ tiến hành lắp rắp máy
tính cho KH tại vị trí thỏa thuận hợp tác. Sau khi xuất kho, KTHH địa thế căn cứ vào liên 1 PGH ghi sổ rõ ràng từng
sản phẩm & hàng hóa và lưu PGH theo số thứ tự
Thu tiền: Khi hoàn thành xong việc Giao hàng, KH kí vào PGH, trả tiền cho NVBH. Nhân viên bán thành phầm nộp tiền
và phiếu Giao hàng về công ty cho kế toán theo dõi bán thành phầm (KTBH). Khi nhận phiếu Giao hàng và tiền,
KTBH lập phiếu thu, nhận tiền và ghi vào sổ bán thành phầm, lưu những chứng từ tương quan theo số thứ tự của phiếu
thu.
Yêu cầu:
a. Vẽ lưu đồ chứng từ mô tả quy trình trên (1đ)
b. Nhận dạng tối thiểu 4 rủi ro đáng tiếc nhiệm vụ trong quy trình bán thành phầm thu tiền trên (1đ)
c. Xác định những nội dung (tài liệu) đa phần của phiếu Giao hàng và những thay đổi thiết yếu về kiểu cách
thức lập, trình tự luân chuyển của phiếu Giao hàng để ngăn cản những rủi ro đáng tiếc trong quy trình trên (1đ)
d. Xác định những nội dung của văn bản báo cáo giải trình thu tiền để biết được tình hình bán thành phầm, thu tiền trong quy trình
trên (1đ) HẾT
2/2

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Trang web này tùy từng lệch giá từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm ngưng tính năng chặn quảng cáo cho website này.

Tóm tắt nội dung tài liệu

 • Họ và tên SV:………………………
  Lớp:…………………STT:……….. Đề thi môn khối mạng lưới hệ thống thông tin kế toán Thời gian: 90 phút – Không sử dụng tài liệu Thí sinh điền khá đầy đủ tên, số báo danh vào đề thi và nộp lại đề thi cùng với bài thi Phần 1- Trắc nghiệm: Chọn và ghi câu vấn đáp đúng vào giấy bài làm (3đ) 1. Câu phát biểu nào tại đây KHÔNG ĐÚNG so với rủi ro đáng tiếc khối mạng lưới hệ thống a. Là rủi ro đáng tiếc tương quan đến quy trình tăng trưởng khối mạng lưới hệ thống c.Kế toán bán thành phầm nhập sai tài liệu của hóa đơn bán thành phầm là b. Việc để những nhân viên cấp dưới kế toán sử dụng ứng dụng kế rủi ro đáng tiếc khối mạng lưới hệ thống toán không đúng hiệu suất cao được được cho phép là ví dụ của d. Bán hàng cho người tiêu dùng không tồn tại kĩ năng thanh toán rủi ro đáng tiếc khối mạng lưới hệ thống không phải là rủi ro đáng tiếc khối mạng lưới hệ thống e.Các thủ tục trấn áp chung hướng tới những rủi ro đáng tiếc khối mạng lưới hệ thống 2. Những câu phát biểu nào sau đấy là KHÔNG ĐÚNG so với khối mạng lưới hệ thống thông tin kế toán a. Là 1 khối mạng lưới hệ thống con của khối mạng lưới hệ thống thông tin quản trị và vận hành c. Là ứng dụng kế toán sử dụng cho công tác làm việc kế toán tại cty chức năng b. Có thể sử dụng cùng tài liệu của những khối mạng lưới hệ thống con d. Hình thức ghi sổ là 1nội dung của HTTT kế toán khác trong khối mạng lưới hệ thống thông tin quản trị và vận hành e. Câu c và b 3. Một chuỗi những hoạt động giải trí và sinh hoạt tương quan đến quy trình chuyển hóa những yếu tố nguồn vào thành những thành phầm hoàn thành xong sẽ thuộc quy trình kế toán nào a. Doanh thu c. Chi tiêu e. Câu a,b,c, d đều sai b. Tài chính d. Sản xuất 4. Các yếu tố nào tại đây phải xem xét khi mã hóa những đối tượng người tiêu dùng a. Tính duy nhất, sống lâu của cục mã c. Mã số nên mô tả 1 số ít thuộc tính của đối tượng người tiêu dùng mã hóa b. Cách thức quản trị và vận hành đối tượng người tiêu dùng cần mã hóa d. Tất cả yếu tố trên e. Câu a và c 5. Câu nào tại đây KHÔNG ĐÚNG so với lưu đồ chứng từ a. Dòng dịch chuyển chính của lưu đồ là từ trái sang c.Biểu tượng hình chữ nhật được sử dụng để mô tả hoạt động giải trí và sinh hoạt phải, từ trên xuống dưới xử lý thủ công trong lưu đồ b.Kí hiệu màn biểu diễn chứng từ không thể là yếu tố kết thúc d. Mỗi cột của lưu đồ là một trong những đối tượng người tiêu dùng bên trong của khối mạng lưới hệ thống của lưu đồ chứng từ e.Đối tượng bên phía ngoài chỉ cho và nhận tài liệu hay chứng từ 6. Các hiệu suất cao nào tại đây nên được tách biệt khi thiết kế khối mạng lưới hệ thống trấn áp môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên máy tính a. Phân tích khối mạng lưới hệ thống, lập trình, nhập liệu c. Kiểm tra chứng từ, nhập liệu, trấn áp tập tin tài liệu b. Xét duyệt, ghi chép và dữ gìn và bảo vệ tài sản d. a,b,c đều đúng e. a,b đúng 7. Câu phát biểu nào ĐÚNG cho việc nhập những thông tin về 1 người tiêu dùng: a. Là hoạt động giải trí và sinh hoạt nhập liệu c. Là hoạt động giải trí và sinh hoạt update tài liệu b. Sẽ tàng trữ ở tập tin chính người tiêu dùng d.Là hoạt động giải trí và sinh hoạt khai báo e. Câu b và d đều đúng 8. Câu phát biểu nào sau đấy là KHÔNG ĐÚNG a. Các thủ tục trấn áp đưa ra để ngăn cản toàn bộ những rủi c. Nguyên tắc bất kiêm nhiệm trọn vẹn có thể không được tuân thủ do ro trọn vẹn có thể xẩy ra so với doanh nghiệp ngân sách đế thiết lập nó quá cao b. Nhận thức của nhà quản trị và vận hành so với rủi ro đáng tiếc là một trong những yếu tố d. Rủi ro nhiệm vụ tác động đến rủi ro đáng tiếc xử lý thông tin của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trấn áp e. Đối chiếu độc lập là thủ tục trấn áp phát hiện 9. Những câu phát biểu là ĐÚNG so với PHIẾU XUẤT KHO được sử dụng trong quy trình lệch giá: a. Được lập ra để xác nhận tính hợp lệ của nhiệm vụ bán thành phầm c. Có thể lập sau khoản thời hạn phát hành hóa đơn b. Được lập ra để xác nhận tính có thật của nhiệm vụ bán thành phầm d.Làm địa thế căn cứ ghi nhận nợ phải thu người tiêu dùng e. Câu a, b đều đúng 10. Việc việc chọn “mã người tiêu dùng” từ là một trong những list đã được khai báo trước trên màn hình hiển thị nhập hóa đơn sẽ phục vụ nhu yếu những tiềm năng nào: a. Dữ liệu người tiêu dùng là đúng chuẩn, khá đầy đủ c. Dữ liệu người tiêu dùng là hợp lệ b. Dữ liệu người tiêu dùng là khá đầy đủ d. Đầy đủ, hợp lệ, đúng chuẩn e. Dữ liệu người tiêu dùng là đúng chuẩn,hợp lệ 1/2 Xem tiếp trang sau 
 • Phần 2: Giải quyết yếu tố Bài 1 (3 điểm). Dưới đấy là một phần thông tin của bảng kê hóa đơn GTGT đẩy ra tháng 2 được in ra từ một ứng dụng kế toán. Ngày Số hóa Số sêri Khách Địa chỉ Mã số thuế Số tiền Thuế Thuế đơn hàng chưa thuế GTGT suất
  01/02 2345 GL/05 Anh Tuấn 01 Hùng Vương 2473856383 10.000.000 một triệu 10%
  15/02 M6563 KN/05 Anh Quân O3.000.000 10%
  23/02 67583 HG/05 Anh Tuấn 01 Hùng Vương 2473856353 8.000.000 800.000 10%
  24/03 3232 Anh Minh 78 Lê Lợi 3858363738 5.000.000 400.000 10%
  ….. …. … …. …. ….. … … .. Yêu cầu: Hãy phát hiện những sai sót và đưa ra những thủ tục trấn áp nhập liệu thiết yếu cho những tài liệu (Ngày, số hóa đơn, Số sêri, Khách hàng, Địa chỉ, Mã số thuế, Số tiền, thuế suất) trong quy trình ghi nhận nhiệm vụ bán thành phầm (nhập hóa đơn, khai báo những thông tin tương quan đến thuế GTGT) để ngăn cản những sai sót trong bảng kê trên. Bài 2 (4 điểm). Công ty X marketing trong nghành nghề linh phụ kiện máy. Chu trình lệch giá của công ty được tóm tắt như sau: Bán hàng: Khi có yêu cầu, người tiêu dùng trực tiếp đến công ty sắm sửa. Căn cứ vào bảng chào giá được update hằng ngày, người tiêu dùng (KH) và nhân viên cấp dưới bán thành phầm (NVBH) thỏa thuận hợp tác loại máy tính đặt mua. Sau khi thống nhất, nhân viên cấp dưới bán thành phầm lập phiếu Giao hàng 2 liên (PGH), chuyển cho kế toán theo dõi sản phẩm & hàng hóa (KTHH). Nhân viên này xuất kho, Giao hàng và 1 liên PGH cho NVBH. NVBH sẽ tiến hành lắp rắp máy tính cho KH tại vị trí thỏa thuận hợp tác. Sau khi xuất kho, KTHH địa thế căn cứ vào liên 1 PGH ghi sổ rõ ràng từng sản phẩm & hàng hóa và lưu PGH theo số thứ tự Thu tiền: Khi hoàn thành xong việc Giao hàng, KH kí vào PGH, trả tiền cho NVBH. Nhân viên bán thành phầm nộp tiền và phiếu Giao hàng về công ty cho kế toán theo dõi bán thành phầm (KTBH). Khi nhận phiếu Giao hàng và tiền, KTBH lập phiếu thu, nhận tiền và ghi vào sổ bán thành phầm, lưu những chứng từ tương quan theo số thứ tự của phiếu thu. Yêu cầu: a. Vẽ lưu đồ chứng từ mô tả quy trình trên (1đ) b. Nhận dạng tối thiểu 4 rủi ro đáng tiếc nhiệm vụ trong quy trình bán thành phầm thu tiền trên (1đ) c. Xác định những nội dung (tài liệu) đa phần của phiếu Giao hàng và những thay đổi thiết yếu về phương pháp lập, trình tự luân chuyển của phiếu Giao hàng để ngăn cản những rủi ro đáng tiếc trong quy trình trên (1đ) d. Xác định những nội dung của văn bản báo cáo giải trình thu tiền để biết được tình hình bán thành phầm, thu tiền trong quy trình trên (1đ) HẾT 2/2
 • Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng Môn thi: Hệ thống thông tin Kế toán
  Khoa GDĐC – Bộ môn Kinh tế Thời gian: 60’ Họ và tên:………………………………….. Đề thi số: ………………
  Ngày sinh:…………………………………. Ngày thi: ……………….
  Số báo danh:..…………… (Số thứ tự trong Phòng thi: ………………
  list ký tên) ĐỀ THI LẦN 2 A. TRẮC NGHIỆM 1. Hệ thống thông tin kế toán là: Caâu 1- 10
  a. Hệ thống đóng. b. Hệ thống mở.
  c. Hệ thống đóng có quan hệ . d. Hệ thống trấn áp phản hồi. 1 a b c d
  2. Câu nào tại đây không đúng so với lưu đồ chứng từ 2 a b c d
  a. Dòng dịch chuyển chính của lưu đồ là từ trái sang phải, từ trên
  xuống dưới 3 a b c d
  b. Kí hiệu màn biểu diễn chứng từ không thể là yếu tố kết thúc của lưu đồ
  chứng từ. 4 a b c d
  c. Biểu tượng hình chữ nhật được sử dụng để mô tả hoạt động giải trí và sinh hoạt xử lý 5 a b c d
  thủ công trong lưu đồ
  d. Mỗi cột của lưu đồ là một trong những đối tượng người tiêu dùng bên trong của khối mạng lưới hệ thống 6 a b c d
  3. Hình thức xử lý thông tin được phổ cập nhất lúc bấy giờ là:
  a. Xử lý thủ công b. Xử lý trên nền máy tính 7 a b c d
  c. Xử lý máy tính d. Cả 3 hình thức trên. 8 a b c d
  4. Đối tượng nào sau đấy là bên trong khối mạng lưới hệ thống:
  a. Khách hàng. b. Kế toán bán thành phầm. 9 a b c d
  c. Kế toán trưởng. d. a, b,c đều sai. a b c d
  5. Đọc lại bảng mô tả khối mạng lưới hệ thống và nối những hình tròn trụ với nhau 10
  theo mối liên hệ hợp lý là một bước trong:
  a. Quy trình vẽ lưu đồ chứng từ. b. Quy trình vẽ sơ đồ dòng tài liệu cấp 0.
  c. Quy trình vẽ sơ đồ dòng tài liệu cấp 1. d. a, b,c đều đúng
  6. Ký hiệu B thể hiện:
  a. Lưu trữ thủ công chứng từ, tài liệu. b. Lưu trữ bằng máy tính chứng từ, tài liệu.
  c. Điểm nối cùng trang d. Điểm nối khác trang. 7. Ký hiệu N thể hiện: a. Điểm nối cùng trang b. Lưu trữ theo ngày.
  c. Lưu trữ theo tháng d. Lưu trữ theo số thứ tự.
  8. Phong cách điều hành quản lý của nhà quản trị thuộc yếu tố nào của khối mạng lưới hệ thống trấn áp
  nội bộ:
  a. tin tức và truyền thông b. Môi trường trấn áp 1
 • c. Rủi ro truy thuế kiểm toán d. Giám sát.
  9. Kiểm tra xem nhiệm vụ sắm sửa có tiến hành theo như đúng quy định hay là không là:
  a. Kiểm soát chung. b. Kiểm soát ứng dụng.
  c. Kiểm soát hoạt động giải trí và sinh hoạt. d. Kiểm soát kế toán.
  10. Báo cáo được lập theo một yêu cầu nào đó của người tiêu dùng thông tin là:
  a. Bảng kê nhiệm vụ. b. Báo cáo trấn áp
  c. Báo cáo đặc biệt quan trọng. d. b và c đúng.
  B. TỰ LUẬN
  Mô tả lưu đồ chứng từ sau bằng một đoạn văn mô tả và chỉ rõ những đối tượng người tiêu dùng bên
  ngoài, bên trong khối mạng lưới hệ thống. QUY TRÌNH MUA CHỊU BỘ PHẬN MUA HÀNG BỘ PHẬN ĐIỀU PHỐI KHO VẬN BỘ PHẬN KẾ TOÁN Bộ phận điều phối Nhà phục vụ nhu yếu A Nhà phục vụ nhu yếu kho vận Phiếu Đơn đặt Đơn đặt hàng Phiếu đóng gói Hóa đơn nhập kho hàng Phiếu yêu cầu Đối chiếu,nhận hàng, lập phiếu nhập Xét duyệt, lập Nhập tài liệu kho đơn đặt hàng Thông báo lỗi Tập tin Ghi nhận Đơn đặt Phiếu Phiếu nhập thông tin sắm sửa đóng gói kho (3 liên) hàng Phiếu yêu cấu Đơn đặt hàng (4 liên) Phiếu Đơn đặt N nhập kho hàng Hóa đơn BP sắm sửa N A Nhà phục vụ nhu yếu Bộ chứng từ sắm sửa A 2
 • Trả lời:
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 3
 • Đáp án 1. Phần trắc nghiệm (4điểm) Caâu 1- 10 1 a 2 c 3 b 4 d 5 c 6 c 7 d 8 b 9 b 10 c 2. Phần tự luận  Mô tả quy trình mua chịu sản phẩm & hàng hóa:  Tại bộ phận sắm sửa: Bộ phận sắm sửa nhận được phiếu yêu cầu do bộ phận điều phối kho vận chuyển sang thì tiến hành xét duyệt và lập đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng được lập gồm có 4 liên: một liên chuyển cho nhà phục vụ nhu yếu; một liên chuyển cho bộ phận điều phối kho vận; một liên chuyển qua cho bộ phận kế toán; liên còn sót lại cùng với phiếu yêu cầu được lưu theo số thứ tự tại bộ phận.  Tại bộ phận điều phối kho vận: Bộ phận điều phối kho vận nhận được đơn đặt hàng từ bộ phận sắm sửa và phiếu đóng gói từ nhà phục vụ nhu yếu thì so sánh, nhận hàng và lập phiếu nhập kho. Phiếu nhập kho được lập gồm có 3 liên: một liên được chuyển cho bộ phận sắm sửa; một liên chuyển qua cho bộ phận kế toán; liên còn sót lại cùng với phiếu đóng gói và đơn đặt hàng được lưu theo số thự tự tại bộ phận.  Tại bộ phận kế toán: Bộ phận kế toán nhận được phiếu nhập kho từ bộ phận điều phối kho vận; đơn đặt hàng từ bộ phận sắm sửa, hóa đơn từ nhà phục vụ nhu yếu thì tiến hành nhập tài liệu vào máy tính, ghi nhận thông tin sắm sửa. Khi ghi nhận thông tin sắm sửa, những tài liệu sẽ tiến hành so sánh và tiếp sau đó tàng trữ vào những với tập tin có tương quan. Trong quy trình ghi nhận nếu có lỗi xẩy ra thì ứng dụng sẽ thông tin lỗi. Sau quy trình này phiếu nhập kho, đơn đặt hàng và hóa đơn được tập hợp thành bộ chứng từ sắm sửa và lưu theo thứ tự Anphabet. 4
 • Page 2

  YOMEDIA

  Đề thi khối mạng lưới hệ thống thông tin kế toán tuyển tập những vướng mắc trắc nghiệm ôn thi khối mạng lưới hệ thống thông tin kế toán hay giúp những bạn kiểm tra kiến thức và kỹ năng chuyên ngành, nắm được những kiến thức và kỹ năng cơ bản của môn học. Mời những bạn tìm hiểu thêm

  19-10-2013 3385 533

  Download

  Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/năm ngoái Copyright © 2009-2019 TaiLieu.VN. All rights reserved.

  Reply
  2
  0
  Chia sẻ

  đoạn Clip hướng dẫn Share Link Down Đề thi kết thúc học phần khối mạng lưới hệ thống thông tin kế toán ?

  – Một số Keywords tìm kiếm nhiều : ” đoạn Clip hướng dẫn Đề thi kết thúc học phần khối mạng lưới hệ thống thông tin kế toán tiên tiến và phát triển nhất , Share Link Download Đề thi kết thúc học phần khối mạng lưới hệ thống thông tin kế toán “.

  Giải đáp vướng mắc về Đề thi kết thúc học phần khối mạng lưới hệ thống thông tin kế toán

  Quý khách trọn vẹn có thể để lại phản hồi nếu gặp yếu tố chưa hiểu nghen.
  #Đề #thi #kết #thúc #học #phần #hệ #thống #thông #tin #kế #toán Đề thi kết thúc học phần khối mạng lưới hệ thống thông tin kế toán