E chào anh chị.
E có nộp hồ cập nhật thông tin CCCD của giám đốc. Kết quả trả về cần bổ sung thêm thông tin còn thiếu trong hồ sơ dăng ký doanh nghiệp: số đt, số fax, email, website theo mẫu phụ lục II-5. E có thêm vào phụ lục rồi. Nhưng trên hồ sơ trang đăng ký kinh doanh thì e ko tìm thấy mục để điền thông tin số điện thoại như yêu cầu.
Anh chị đã làm qua, chỉ e với ạ.
E cám ơn.