#ecầnmuaphầnmềmhddttíchhợpđc vớifast

E vừa mới mua hddt cho 1cty – hddt của Viettell mà lúc mua có thoả thuận rõ ràng rằng tích hợp đc fast mới mua dùng ; ng bán nói tích hợp đc mà e mua dùng đc 20 ngày rồi k hỗ trợ tích hợp đc cho e, cứ xuất bên này lại sag fast nhập liệu mất tgian lắm với tần suất nhiều, tiện đây bác nào đã dùng và sdug dịch vụ hddt bên nào tích hợp đc với fast e xin ý kiến để cbi chuyển tiếp cho mấy cty ạ !

An awEcP5a VJkiSKC4SklmLyo8p7Q3iP5vL6HDsa ZTJdFfRRdtUFNJfr9LXPYfMhVSkFk4hqLRcj3zU9hTsyzpPGIc4jC3fiqwidCEo8AGZ4RqAn9NamgJaDr3DddUsHGQ envu3mt13Yo osqqzTDZsaDqAup9 IzNhhOTMYkiqHYJHwCpwAuy7UWZlYUrLtp48435Lr