Em chào anh, chị trong nhóm.Em gặp vấn đề về htkk thuế 4.6.6 em tải về và cài trên máy nhưng không mở được cứ bị mất. Anh, chị trong nhóm sửa được lỗi này có thể hỗ trợ giúp em được không ạ