Em có 1 hoá đơn xuất quý 3/2021, mà bây giờ bên khách hàng mới trả lời là giá trị trước thuế bị lệch 1 đồng so với quyết toán được phê duyệt của họ, và yêu cầu điều chỉnh: Giá trị trước thuế: +1 đồng, thuế: GTGT -1 đồng, giá trị sau thuế không đổi.
Ai có kinh nghiệm hướng dẫn em xử lý TH này như nào với ạ, và theo TT78 em phải làm những gì ạ?