Em vẫn cần chỉ tiêu mở thẻ MB Bank, ai chưa mở tk Mb và có cmt thì giúp mình với ạ, sắp hết tháng rùi mình xin gửi công 4196398460480773

Em vẫn cần chỉ tiêu mở thẻ MB Bank, ai chưa mở tk Mb và có cmt thì giúp mình với ạ, sắp hết tháng rùi ? mình xin gửi công 100k ngay sau khi mở xog ạ

#vẫn #cần #chỉ #tiêu #mở #thẻ #Bank #chưa #mở #và #có #cmt #thì #giúp #mình #với #ạ #sắp #hết #tháng #rùi #mình #xin #gửi #công