(GẤP). KT bên m có vc gđ xin nghỉ gấp. Nên Cty cần 1 KT nội bộ đi làm luôn tại Nguyễn Hoàng – MĐ ạ. Chi tiết m để dưới c 4155191154601504

(GẤP). KT bên m có vc gđ xin nghỉ gấp. Nên Cty cần 1 KT nội bộ đi làm luôn tại Nguyễn Hoàng – MĐ ạ. Chi tiết m để dưới cmt nhé !

#GẤP #bên #có #gđ #xin #nghỉ #gấp #Nên #Cty #cần #nội #bộ #đi #làm #luôn #tại #Nguyễn #Hoàng #MĐ #ạ #Chi #tiết #để #dưới